1403/03/05
کاوه کرمی

کاوه کرمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 42761555500
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، ساختمان شماره 2، اتاق 210. کدپستی:15175-66177
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی عمران - عمران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد عمران سازه (1385 - 1387)
  عنوان رساله: کنترل بهینه نیمه فعال سازه های بلند براساس منحنی ظرفیت- تقاضا
 • دکترای تخصصی عمران سازه (1387 - 1391)
  عنوان رساله: کنترل هوشمند سازه های آسیب دیده با روش سلامت سازه ای
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Vision-Based Structural Identification Using an Enhanced Phase-Based Method ُSamira Azizi, Kaveh Karami, Stefano Mariani (2023)
Structural Identification Using Digital Image Correlation Technology ُSamira Azizi, Kaveh Karami, Stefano Mariani (2023)
Nonlinear structural control using integrated DDA/ISMP and semi-active tuned mass damper Kaveh Karami, Salar Manie, khatib ghafouri, Satish Nagarajaiah (2019)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
محاسبه دوره تناوب در سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی به کمک روش بیزین اسرین محمدی کانی سواران، آزاد یزدانی، کاوه کرمی (1395)
بررسی صلبیت دیافراگم و اثرات بازشو در تحلیل دیافراگم کاوه کرمی، امیر هلاکو، عطاالله محمودپور، کاوه زندسلیمی (1387)
سخنرانی
پایان نامه
آنالیز قابلیت اطمینان ضرایب کاهش مقاومت اعضای سازهای بتن مسلح شادی عادلی نژاد، کاوه کرمی، آزاد یزدانی (1398)
تشخیص آسیب بر اساس شناسایی کور منبع پژمان فاتحی، آزاد یزدانی، کاوه کرمی (1397)
تخمین پریود و ضریب بزرگنمایی تغییرمکان سازه های فولادی با روش بیزین اسرین محمدی کانی سواران، کاوه کرمی، آزاد یزدانی (1394)
شناسایی آسیب در سازه های ساختمانی با استفاده از روش زیرفضا شهناز اکبرآبادی، آزاد یزدانی، کاوه کرمی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • دینامیک ساختمان های بلند
 • شناسایی آسیب سازه ای براساس ارتعاش
 • سیستم و سازه های هوشمند
 • شناسایی سیستم
 • پایش سلامت سازه ای
 • کنترل نیمه فعال و فعال
 • کنترل ارتعاش سازه ای
بیشتر

دانشجویان

 • حسام الدین ذبیحی
  نام: حسام الدین ذبیحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران - سازه
  پایان نامه: شناسایی آسیب در سازه‌ها با استفاده ازسیستم با مرتبه کاهش یافته و به‌روز رسانی مدل
 • کیهان امیری
  نام: کیهان امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران- گرایش زلزله
  پایان نامه: توسعه تکنیک نقاط تک منبع به منظور شناسایی مودهای با مرتبه بالاتر در سیستم‌های سازه‌ای
 • فرزاد کریمی
  نام: فرزاد کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران گرایش سازه
  پایان نامه: گسترش شناسایی مودال کورکورانه برای سازه های با میرایی غیرتناسبی به وسیله روش فرکانس- زمان
 • سمیرا نادری
  نام: سمیرا نادری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی عمران گرایش سازه
  پایان نامه: شناسایی لحظه ای آسیب در سازه های ساختمانی براساس رویکرد کنترل تطبیقی مبتنی بر مدل
 • اسرا حسینی
  نام: اسرا حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی زلزله
  پایان نامه: شناسایی پارامترهای سازه ای تراز جداگر پایه براساس روش زیر فضا
 • سمیرا عزیزی
  نام: سمیرا عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: کنترل هوشمند سازه های آسیب دیده با استفاده از دستگاه سختی منفی
 • پژمان فاتحی
  نام: پژمان فاتحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: تشخیص آسیب بر اساس شناسایی کور منبع
 • فرزانه آدابی
  نام: فرزانه آدابی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی زلزله
  پایان نامه: کنترل هوشمند سازه های ساختمانی مجاور با استفاده از بررسی سلامت سازه ای
 • اشکان شفیعی
  نام: اشکان شفیعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: عمران سازه
  پایان نامه: تعیین پارامترهای جداگر میان طبقه ای در کنترل سازه ها
 • خطیب غفوری
  نام: خطیب غفوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: کنترل آسیب در سازه های هوشمند با استفاده از ترکیب شناسایی لحظه ای آسیب و میراگر جرمی تنظیم شده با سختی متغیر
 • حسن احمدی
  نام: حسن احمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی زلزله
  پایان نامه: کنترل پیچشی ساختمان های بلند با استفاده از تلفیق شناسایی آسیب لحظه ای و دستگاه کنترل نیمه فعال دارای سختی متغیر
 • شهناز اکبرآبادی
  نام: شهناز اکبرآبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی سازه
  پایان نامه: شناسایی آسیب در سازه های ساختمانی با استفاده از روش زیرفضا
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای عمرانی دانشگاه کردستان (1400 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان (1398 - 1400)
 • استاد مشاور انجمن علمی مهندسی عمران (1395 - 1397)
 • استاد مشاور انجمن علمی مهندسی عمران (1392 - 1393)
بیشتر