1403/01/31
آرام شریفی

آرام شریفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1244
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی باکتری شناسی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران (1391 - 1396)
  عنوان رساله: بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی توانایی تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از منابع مختلف و تعیین خواص ضدبیوفیلمی تعدادی اسانس گیاهی بر این جدایه ها
 • کارشناسی ارشد باکتری شناسی ، دانشگاه شهرکرد ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان رساله: مقاومت گرمایی لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی در دمای کمتر و مدت زمان بیشتر از پاستوریزاسیون در تخم مرغ
 • کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Antibacterial and anti-biofilm properties of carvacrol alone and in combination with cefixime against Escherichia coli Sepideh Asadi, Bahar Nayeri Fasaei, Taghi Zahraei Salehi, Ramak Yahya-Rayat, Nemat Shams, Aram Sharifi (2023)
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از موارد ورم پستان گاو آرام شریفی، کیوان سبحانی، امجد فرزین پور، اسعد وزیری (1401)
بررسی شیوع آلودگی به ترماتودهای کبدی( فاسیولا و دیکروسلیوم ) در دام‌های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج سهیلا اخزری، آرام شریفی، محمد سینا عباس زاده، مبین جلیلیان، هیرو قادری، عطیفه حسین زاده (1400)
Cuminum cyminum L. Essential Oil: A Promising Antibacterial and Antivirulence Agent Against Multidrug-Resistant Staphylococcus aureus Aram Sharifi, Abdolmajid Mohammadzadeh, Taghi Zahraei Salehi, Pezhman Mahmoodi, Alireza Nourian (2021)
Prevalence of Streptococcus pneumoniae in Ventilator-Associated Pneumonia by Real-time PCR Aram Sharifi, Fateme Kavoosi, Seyed Mohammad Javad Hosseini, Arman Mosavat, Ali Ahmadi (2019)
A Three-Year Epidemiological Study of Animal Bites and Rabies in Hamedan Province of Iran Abdolmajid Mohammadzadeh, Pezhman Mahmoodi, Aram Sharifi, Mohammad Moafi, Hossein Erfani, Masoumeh Siavashi (2017)
شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان پژمان محمودی، علی صادقی نصب، عبدالمجید محمدزاده، آرام شریفی، علی اصغر بهاری، نادر مصوری (1396)
بررسی اثر مهاری اسانس گیاه آویشن بر روی افلوکس پمپ NorA استافیلوکوکوس اورئوس آرام شریفی، عبدالمجید محمدزاده، پژمان محمودی، نگار ساسانیان (1395)
بررسی اثرات ضدباکتریایی عصاره الکلی گیاه چویر آرام شریفی، طیب سیفی، عبدالمجید محمدزاده، سحر هامون نورد، محمدرضا پژوهی الموتی (1394)
بررسی میزان آلودگی سگ های خانگی به جنس کمپیلوباکتر با استفاده از تکنیک PCR عبدالمجید محمدزاده، رضا حکیمی آلنی، آرام شریفی، مهوش قربانی (1391)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Isolation of Lactiplantibacillus plantarum from Markhoz goat feces and determination of probiotic activities of this bacterium Aram Sharifi, Fatemeh Babaie Dehaghi, Setareh Arjmanddoost, Ahmad Mahmoudi Renani (2023)
Report of generalized sheep tuberculosis caused by Mycobacterium bovis in Sanandaj Aram Sharifi, Mohammad Sina Abbaszadeh, Keyvan Sobhani (2023)
Diagnosis of Female Reproductive Diseases by Extracellular Vesicles: A review Keyvan Sobhani, Aram Sharifi, Amjad Farzinpour (2022)
روش های تشخیص آلودگی مواد غذایی و خوراک دام به آفلاتوکسین ها محمود کهنه پوشی، محمد امین حیدرزادی، احمد تمروسی، آرام شریفی (1400)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
اثرات زایلو الیگوساکاریدها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی: متاآنالیز شبکه‌ای محمد صائب ادب پرور، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، پیمان محمودی، آرام شریفی (1402)
اثرات زایلو الیگوساکاریدها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی: متاآنالیز شبکه‌ای محمد صائب ادب پرور، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، پیمان محمودی، آرام شریفی (1402)
اثر سبوس گندم تخمیرشده بر صفات عملکردی رشد در جوجه‌های گوشتی فرامرز ساعدی، امیرعلی صادقی، احمد کریمی، آرام شریفی (1402)

علایق پژوهشی

 • ترکیبات مهارکننده پاتوژنسیته
 • استافیلوکوکوس اورئوس
 • مقاومت آنتی بیوتیکی
 • سیستم حد نصاب و ترکیبات مهار کننده سیستم حد نصاب
 • بیوفیلم باکتریایی
بیشتر

دانشجویان

 • هه لمه ت احمد عبدالرحمن
  نام: هه لمه ت احمد عبدالرحمن
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم دامی گرایش تغذیه طیور
  پایان نامه: تاثیر تفاله زیتون تخمیر شده بر عملکرد و کیفیت تخم در طی نگهداری و میکروب های روده بلدرچین های تخمگذار
بیشتر

گالری تصاویر

کنگره بین المللی میکروب شناسی (تهران، 1395) آزمایشگاه کشت سلول استافیلوکوکوس اورئوس با میکروسکوپ الکترونی دفاع دکتری (دانشگاه بوعلی سینا، زمستان 96) هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی