1403/01/27
زانیار نقشبندی

زانیار نقشبندی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده زبان و ادبیات، طبقه سوم.
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقایسه رویکردهای مفهوم سازی غم، در اشعار محمدجواد محبت و یدالله بهزاد هاشم کرمی، نسرین علی اکبری، زانیار نقشبندی (1401)
تحلیلِ شناختی استعاره زمان در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی هاشم کرمی، نسرین علی اکبری، زانیار نقشبندی (1401)
فرسایش واژگان زبان مادری در میان مهاجران کُردزبان سردشتی ساکن تهران اقبال قاسمیانی، ابراهیم بدخشان، مسعود دهقان، زانیار نقشبندی (1401)
شیوه انتخاب نام مشاغل در شهر سنندج از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی- شناختی سید انور اسدی، ابراهیم بدخشان، عادل دستگشاده، زانیار نقشبندی (1399)
The Oxford Handbook of Persian Linguistics Zaniar Naghshbandi (2020)
بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونه ی ایوانی زانیار نقشبندی، ناصر ملکی، علیرضا خانی (1398)
بررسی افعال وجهی در هورامی مهرداد نغزگوی کهن، زانیار نقشبندی (1395)
بررسی اصطلاحات خویشاوندی در گویش کلهری گونۀ ایوانی زانیار نقشبندی، ناصر ملکی، علیرضا خانی (1395)
ساختهای فعلی استمراری-تأکیدی در گویش هورامی یادگار کریمی، زانیار نقشبندی (1390)
ساخت های کنایی در گویش هورامی غلامحسین کریمی دوستان، زانیار نقشبندی (1390)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
تحلیل تطبیقی اشتقاقات در گویش بادینی زبان کُردی و زبان فارسی هزرت کاکل بارانی، سید احمد پارسا، زانیار نقشبندی (1400)
ساخت های کنایی در گویش هورامی زانیار نقشبندی، غلامحسین کریمی دوستان، یادگار کریمی (1390)

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه پژوهشی زبانشناسی و ادبیات کردی- پژوهشکده کردستان شناسی (1398 - ادامه دارد)
بیشتر