1403/01/31
رحمت صادقی

رحمت صادقی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 9037288700
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، گروه شیمی
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ، دانشگاه تبریز ، ایران (1376 - 1378)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی دبیری شیمی ، دانشگاه کردستان ، ایران (1372 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی شیمی فیزیک ، دانشگاه تبریز ، ایران (1378 - 1383)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Vapor-liquid equilibria behavior of binary and ternary polymer-polymer alcoholic solutions Fariba Karimzadeh, Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi (2023)
Unveiling the salting effects of choline chloride on aqueous polymer solutions Bakhtyar Rostamzadeh, Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi (2023)
Novel lacmoid-based deep eutectic solvent dye as writing ink Karzan A. Omar, Rahmat Sadeghi (2022)
Thermodynamics of clouding process in 1-butanol + water mixtures in the presence and absence of sugars Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi, baram Ahmed Hamah-Ameen (2019)
Chemical composition and thermal properties of Pistacia atlantica subsp. Kurdica gum Fardin Mirahmadi, Maryam Mizani, Rahmat Sadeghi, Mohammad Hadi Givianrad (2019)
Thermodynamic investigations of fullerene-polyglycerol nanostructure in aqueous solutions Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi, Ievgen S. Donskyi, Mohsen Adeli (2017)
Osmotic properties of carbohydrate aqueous solutions Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi (2016)
Investigation of Amino Acid−Polymer Aqueous Biphasic Systems Rahmat Sadeghi, Barzan Hamidi, Nosaibah Ebrahimi (2014)
Partitioning of L-methionine in aqueous two-phase systems containing poly(propylene glycol) and sodium phosphate salts Alireza Salabat, Rahmat Sadeghi, Somayeh Tiani Moghadam, Bahman Jamehbozorg (2011)
Liquid-Liquid Equilibria for Aliphatic Alcohols + Dipotassium Oxalate + Water Hemayat Shekaari, Rahmat Sadeghi, Safar Ali Jafari (2010)
(Liquid + liquid) equilibria for ternary mixtures of (polyvinylpyrrolidone + MgSO4 + water) at different temperatures Alireza Salabat, MohamadAli Moghadasi, Parisa Zalaghi, Rahmat Sadeghi (2006)
Phase Diagram Data for Several PPG + Salt Aqueous Biphasic Systems at 25 °C Mohammad Taghi Zafarani-Moattar, Rahmat Sadeghi (2005)
Thermodynamics of aqueous solutions of polyvinylpyrrolidone Rahmat Sadeghi, Mohammad Taghi Zafarani-Moattar (2004)
Phase Behavior of Aqueous Two-Phase PEG + NaOH System at Different Temperatures Mohammad Taghi Zafarani-Moattar, Rahmat Sadeghi (2004)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Isopiestic study on ternary polymer-polymer nonaqueous solutions Fariba Karimzadeh, Nosaibah Ebrahimi, Rahmat Sadeghi (2022)
Osmotic Properties of Carbohydrate Aqueous Solutions Rahmat Sadeghi, Nosaibah Ebrahimi (2016)
Isopiestic studies of aqueous polymer-carbohydrate solutions Mehdi Dadkhah Tehrani, Rahmat Sadeghi (2015)
برسی وضعیت مواد زاید صنعتی (زباله و فاضلاب) در شهرک های صنعتی شهر سنندج در سال 1385 عبدالله قوامی، بهزاد شاه مرادی، رحمت صادقی، عادل سی و سه مرده (1385)
سخنرانی
کتاب
اثر نمک: ترمودینامیک و کاربردها رحمت صادقی، سیده نوسیبه ابراهیمی (1393)
پایان نامه
کاربرد زئولیت‌های طبیعی وسنتزی در حذف کاتیون‌ها از آب و پساب فرحناز جهانی، رحمت صادقی، مظفر شاکری (1402)
بررسی اثر نمک های آلی و معدنی آمونیوم بر ابری شدن سیستم 1-بوتانول در آب مریم کشوری نژاد، رحمت صادقی، سیده نوسیبه ابراهیمی (1401)
مطالعه ایزوپیستیکی سیستم های سه تایی متشکل از یک حلال آلی و دو حل شونده پلیمری فریبا کریم زاده، رحمت صادقی، سیده نوسیبه ابراهیمی (1401)
اثر نمک حل شونده های مختلف بر رفتار ابری شدن محلول آبی 1-بوتانول آمنه علی دوستی، رحمت صادقی، سیده نوسیبه ابراهیمی (1399)
ترمودینامیک اثر نمک حل شونده های مختلف بر محلول های آبی پلیمری سیده نوسیبه ابراهیمی، رحمت صادقی، خالد عزیزی (1395)
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در سیستم های خطی و غیر خطی کمال قادری، کیومرث کرمی، رحمت صادقی (1387)
بررسی طیف چرخشی مولکول های CF3CCD و CF3CN در حالت های پایه و برانگیخته ارتعاشی علی اکبر حاصلی کریم، مسعود معتمدی، رحمت صادقی (1385)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • حلالهای اتکتیک عمیق
 • مایعات یونی
 • سنتز نانوذرات
 • خواص گرمایی
 • خواص سطحی محلولها
 • خواص انتقالی محلولها
 • خواص صوتی و حجمی محلولها
 • تعادل جامد-مایع
 • تعادل مایع-بخار
 • تعادل مایع-مایع
 • خواص تجمعی
 • استخراج و خالصسازی مواد زیستی
 • سیستمهای دوفازی آبی
 • اثر حل شونده
بیشتر

دانشجویان

 • سحر شکری
  نام: سحر شکری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله:
 • معصومه باقلانی
  نام: معصومه باقلانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله:
 • سجاد نوشادی
  نام: سجاد نوشادی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله:
 • مهدی ضیایی
  نام: مهدی ضیایی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله:
 • امید نادری
  نام: امید نادری
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله:
 • نوسیبه ابراهیمی
  نام: نوسیبه ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله:
 • حسین هوشیار
  نام: حسین هوشیار
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله:
 • روناک گلابی آذر
  نام: روناک گلابی آذر
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله:
 • بهمن جامه بزرگ
  نام: بهمن جامه بزرگ
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی فیزیک
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دفتر سفارشات خارجی و ارتباط با صنعت دانشگاه کردستان (1384 - 1390)
 • مدیر فناوری دانشگاه کردستان (1384 - 1387)
 • رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان (1394 - ادامه دارد)
 • مدیر پژوهشی دانشگاه کردستان (1386 - 1394)
بیشتر