1403/01/31
رئوف قوامی زروان

رئوف قوامی زروان

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55408187000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 08713393265

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Identifying SARS-CoV-2 main protease inhibitors by applying the computer screening of a large database of molecules sepehri bakhtyar, Raouf Ghavami, Fatemeh Mahmoudi, Mehdi Irani, Roya Ahamdi, Danyal Moradi (2022)
طراحی یک نانوحسگر برای Cu(II) و آسکوربیک اسید بر اساس نانوذرات طلا فاطمه قدمی، زلیخا رسولی، رئوف قوامی زروان (1400)
Phytochemicals toward Green (Bio)sensing Tina Naghdi, Shadab Faham, Tohid Mahmoudi, Nahid Pourreza, Raouf Ghavami, hamed golmohammedi (2020)
Predictive and Descriptive CoMFA Models: The Effect of Variable Selection sepehri bakhtyar, Nematollah Omidikia, Mohsen Kompany-Zareh, Raouf Ghavami (2018)
Combining radial basis function neural network with genetic algorithm to QSPR modeling of adsorption on multi-walled carbon nanotubes surface Zeinabe Hassanzadeh, Mohsen Kompany-Zareh, Raouf Ghavami, Somayeh Gholami, Atefe Malek-Khatabi (2015)
A novel non-enzymatic hydrogen peroxide sensor based on single walled carbon nanotubes–manganese complex modified glassy carbon electrode Abdollah Salimi, Moniralsadat Mahdion, Abdollah Noorbakhsh, Amir Abdolmaleki, Raouf Ghavami (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
پایان نامه
کاربرد روش های محاسباتی برای شناسایی و بهینه سازی ترکیبات رهبر در فرایند طراحی دارو رویا احمدی (گروه شیمی)، رئوف قوامی زروان، بختیار سپهری (1401)
طراحی و ساخت حسگرهای نوری جدید میکروفلوئیدیک مبتنی بر (نانو)کاغذ شاداب فهام، غلامرضا خیاطیان، رئوف قوامی زروان (1397)
توسعه و کاربرد تکنیک های پیشرفته کمومتری برای تجسم، پردازش و مدیریت داده های تجزیه ای و تجزیه ای زیستی زلیخا رسولی، رئوف قوامی زروان، محسن کمپانی زارع، عبدالله سلیمی (1396)
به کارگیری و ترکیب برخی روش های کمومتری برای بهبود نتایج مطالعات QSAR زینبه حسن زاده، رئوف قوامی زروان، محسن کمپانی زارع (1395)
تابع خصوصیات برهمکنش عمومی و کاربرد های آن در کمومتری بختیار سپهری، رئوف قوامی زروان، عبدالله سلیمی (1390)