1402/12/15
مهدی حاتمی

مهدی حاتمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 789546
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشگاه کردستان گروه حقوق
تلفن: 33778172

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی راهکارهای مقابله با تحریمهای اقتصادی از منظر فقه ی و حقوقی مریم احمدپور، فرید آزاد بخت، مهدی حاتمی (1402)
نظریه انباشت وقایع در توسل به دفاع مشروع بین المللی مرتضی احمدی فرد، مهدی حاتمی، فرید آزاد بخت (1402)
قاعده حقوق خاص؛ زمینه ای برای عملیاتی شدن اصل تخصص سازمانهای بین المللی سید مهدی رضوی، مجتبی بابایی، مهدی حاتمی، علی توکلی طبسی (1395)
دفاع مشروع پیشدستانه در حقوق بین الملل سید فضل الله موسوی، مهدی حاتمی (1385)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
حق بر آموزش و تعهدات دولتها مهدی حاتمی، منیره زاهدی گلوگاهی (1392)
پایان نامه
قاچاق انسان در نظام حقوقی عراق و ایران و اسناد بین المللی هبه نزار محمد صالح، شهرام محمدی، مهدی حاتمی (1400)
چرایی و چگونگی جبارن خسازت آسیب دیدگان جرم نسل کشی هه ژار هوشیار مهدی، افشین عبداللهی، مهدی حاتمی (1398)
مناسبات میان صلح و عدالت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سنور آبدار، مهدی حاتمی، مرتضی جوانمردی صاحب (1393)