1403/01/27
هیمن نوربخش

هیمن نوربخش

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 124
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی - طبقه اول - گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
تلفن: داخلی 3219

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم و مهندسی صنایع غذایی ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1394)
  عنوان رساله: طراحی فرآیندی تک مرحله ای بر اساس غشای مایع برای استخراج اسیدهای فنولی- تولید نانوذرات و مدلسازی رهایش هسته
 • کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی ، دانشگاه تهران ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی ، دانشگاه تهران ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Efficiency of nanoemulsion of essential oils to control Botrytis cinerea on strawberry surface and prolong fruit shelf life Zahra Javanmardi, Mahmoud Koushesh Saba, Himan Nourbakhsh, Jahanshir Amini (2023)
Boosting the immune system with functional compounds during the Covid-19 pandemic: A Review Parisa Rasolabadi, Masoud Rasolabadi, Himan Nourbakhsh (2022)
The influence of Ohmic‐vacuum heating on phenol, ascorbic acid and engineering factors of kiwifruit juice concentration process Hosain Darvishi, Nasser Behroozi-Khazaei, Mahmoud Koushesh Saba, Zakaria Alimohammadi, Himan Nourbakhsh (2021)
Improving quality and quantity attributes of grape juice concentrate (molasses) using ohmic heating Hosain Darvishi, Mahmoud Koushesh Saba, Nasser Behroozi-Khazaei, Himan Nourbakhsh (2020)
One-pot nanoparticulation of potentially bioactive peptides and gallic acid encapsulation Himan Nourbakhsh, Ashkan Madadlou, Zahra Emam-djomeh, Yi-Cheng Wang, Sundaram Gunasekaran (2016)
One-Pot Procedure for Recovery of Gallic Acid from Wastewater and Encapsulation within Protein Particles Himan Nourbakhsh, Ashkan Madadlou, Zahra Emam-djomeh, Yi-Cheng Wang, Sundaram Gunasekaran, Mohammad Mousavi (2016)
Antioxidant Peptidic Particles for Delivery of Gallic Acid Himan Nourbakhsh, Zahra Emam-djomeh, Ashkan Madadlou, Mohammad Mousavi, Ali A. Moosavi-Movahedi, Sundaram Gunasekaran (2015)
Prediction of red plum juice permeate flux during membrane processing with ANN optimized using RSM Himan Nourbakhsh, Zahra Emam-djomeh, Mahmoud omid, Hossein Mirsaeedghazi, sohrab moeini (2013)
Study of different fouling mechanisms during membrane clarification of red plum juice Himan Nourbakhsh, Zahra Emam-djomeh, Hossein Mirsaeedghazi, Mahmoud omid, sohrab moeini (2013)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثر نانو امولسیون تیمول و پوشش کربوکسی متیل سلولز بر ماندگاری میوه توت‌فرنگی لیلا حیدری، زهرا جوانمردی، هیمن نوربخش، محمود کوشش صبا (1402)
تاثیر سیلی مارین بر فعالیت برخی از آنزیمهای آنتی اکسیدانی سرم مرغ های تخمگذار مسن سمیرا فریادی، اردشیر شیخ احمدی، ایوب فرهادی، هیمن نوربخش (1400)
Bioactive peptidic nanoparticles Himan Nourbakhsh (2021)
مروری بر چند کاربرد ثعلب در صنایع غذایی زهرا جوانمردی، هیمن نوربخش (1400)
استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن باغی جهت کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی زهرا جوانمردی، محمود کوشش صبا، هیمن نوربخش، جهانشیر امینی (1399)
صنعت غذا و COVID 19 هیمن نوربخش (1399)
پنیر به عنوان یک غذایی حامل پروبیوتیک: فرآیند تولید، خواص درمانی و موانع تکنولوژیکی سعید داداشی، هیمن نوربخش، مراد موسی زاده، زهرا امام جمعه (1390)
بررسی اثر فرآیند غشائی بر خصوصیات فیزیکوشیمیای و شار پرمیت در حین شفاف سازی آب آلو قرمز هیمن نوربخش، زهرا امام جمعه، حسین میرسعید قاضی، سهراب معینی (1390)
Contribution of different resistances in the total fouling during clarification of red plum juice Himan Nourbakhsh, Zahra Emam-djomeh, Hossein Mirsaeedghazi, sohrab moeini (2011)
Determination of Phenolic Compounds From MACELA (Achyrocline satureioides Mohammad Jouki, Naeimeh Khazaei, Himan Nourbakhsh (2010)
نقش اسپیرولینا در تغذیه و سلامت انسان محمد تقی گلمکانی، هیمن نوربخش، بهنام کشاورز، کرامت الله رضایی (1389)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
پایان نامه
اثر زئولیت و بیوچار پوسته برنج بر رشد و فتوسنتز برگ جعفری آفریقایی رودابه قادری، فرزاد نظری، محمود کوشش صبا، هیمن نوربخش (1401)
Fortification of pomegranate juice with as a prebiotic source Bnar Mohammad Sadiq, Javad Hesari, Ali Ayaseh, Himan Nourbakhsh (2021)
اثرات برخی اسانس های گیاهی بر کاهش آلودگی های قارچی و عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی زهرا جوانمردی، محمود کوشش صبا، هیمن نوربخش، جهانشیر امینی (1399)

علایق پژوهشی

 • افزایش ماندگاری غذاهای مستعد فساد با استفاده از نانوذرات
 • استفاده از سامانه های نانوامولسیونی و میکروامولسیونی در جهت تولید میکرو و نانوذرات
 • ریزدرون پوشانی ترکیبات زیست فعال و فراسودمند
 • طراحی نانوساختارها و نانوحامل های بیوپلیمری
بیشتر