1403/01/27
انور دست باز

انور دست باز

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32149813
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
The Effect of Group Counseling "Narrative Therapy" to reduce Depression and Loneliness among older women Anvar Dastbaz, Sayyed Hadi Yeganehfarzand, Manoochehr Azkhosh, Fatemeh Shoaee, masoumeh salehi (2014)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته