1403/01/27
اسعد محمدامینی

اسعد محمدامینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 123
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد غذایی (1389 - 1394)
  عنوان رساله: بررسی خواص ریختی، فیزیکوشیمیایی و عملکردی نانوکریستال نشاسته
 • کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی (1383 - 1386)
  عنوان رساله: بهینه یابی شرایط استخراج ترکیبات هیدروکلوئیدی دانه بالنگو شیرازی و بررسی تأثیر آن بر خواص رئولوژیکی نان حجیم در مقایسه با صمغ گزانتان
 • کارشناسی علوم و صنایع غذایی (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Characterization of cellulose from coffee silverskin Ali Alghooneh, Asad Mohammad Amini, Fataneh Behrouzian, Seyed Mohammad Ali Razavi (2017)
Characterization of dietary fiber from coffee silverskin: An optimization study using response surface methodology Fataneh Behrouzian, Asad Mohammad Amini, Ali Alghooneh, Seyed Mohammad Ali Razavi (2016)
A fast and efficient approach to prepare starch nanocrystals from normal corn starch Asad Mohammad Amini, Seyed Mohammad Ali Razavi (2016)
Morphological, physicochemical, and viscoelastic propertiesof sonicated corn starch Asad Mohammad Amini, Seyed Mohammad Ali Razavi, Seyed Ali Mortazavi (2015)
Physico-mechanic properties and chemical composition of Balangu (Lellemantia royleana (Benth. In Walla.)) seed Seyed Mohammad Ali Razavi, Toktam Mohammadi Moghaddam, Asad Mohammad Amini (2008)
Physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part II. Gravimetrical properties Seyed Mohammad Ali Razavi, Ali Rafea, Toktam Mohammadi Moghaddam, Asad Mohammad Amini (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
Balangu (Lallemantia royleana) Seed Gum Asad Mohammad Amini (2018)
مدل سازی پاسخ های میکروبی در مواد غذایی سیدعلی مرتضوی، بهاره عمادزاده، اسعد محمدامینی (1388)
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • مدلسازی و بهینه سازی فرآیندها
 • هیدروکلوئیدهای غذایی
 • رئولوژی و بافت مواد غذایی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته فنی صدور پروانه های بهداشتی معاونت غذا و دارو کردستان (1398 - ادامه دارد)
 • عضو کارگروه مرکز پژوهشی به زراعی و به نژادی توت فرنگی (1399 - ادامه دارد)
 • عضو کمیته سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه (1399 - ادامه دارد)
 • مشاور انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی (1399 - ادامه دارد)
 • سرپرست گروه علوم و صنایع غذایی (1396 - 1399)
بیشتر