1403/01/31
محمدظاهر کاظمی بانه

محمدظاهر کاظمی بانه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 41762049300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی ریاضی محض- توپولوژی جبری (1383 - 1388)
  عنوان رساله: Homology with respect to a Kernel Transformation
 • کارشناسی ارشد ریاضی محض (1378 - 1380)
  عنوان رساله: همولوژی با صفر ضعیف سادکی
 • کارشناسی دبیری ریاضی (1372 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه: پایان نامه نداشتیم
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Axioms of (Extended) d-homology Theory Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2020)
Comparison of Standard and (Extended) d-Homologies Mohammad Zaher Kazemi Baneh, Sayed Naser Hosseini (2018)
EXTENDED d-HOMOLOGY Sayed Naser Hosseini, Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2017)
EXACT SEQUENCES OF EXTENDED d-HOMOLOGY Mohammad Zaher Kazemi Baneh, Sayed Naser Hosseini (2017)
Homology with respect to a kernel transformation Sayed Naser Hosseini, Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کاربردهایی از دترمینان محمدظاهر کاظمی بانه، صدیق حیدریان (1400)
Generalization of Sarrus rule Mohammad Zaher Kazemi Baneh, Sedigh Haidarian (2021)
One Dimensional Axiom of (extended) d-homology Theory Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2017)
Homotopic chain maps have equal extended d-homology Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2016)
Comparing Images of a Morphism Mohammad Zaher Kazemi Baneh, Sayed Naser Hosseini (2009)
سخنرانی
Category of Structural Topologies Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2023)
Equivaences of Axiom of Choice Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2022)
Dimensional Axioms of (Extended) d-Homology Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2020)
Equivalence Relation on an Object in a Category Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2019)
Exactness axiom of extended d-homology for triples Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2017)
Grothendieck Topology and Lawvere Tierney Topology Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2016)
نظریه توپوس محمدظاهر کاظمی بانه (1394)
D.homology Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2014)
subobjects and quotient objects of an object Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2013)
Comparing image of a kernel transformation Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2011)
کتاب
توپولوژی جبری از دیدگاه رسته محمدظاهر کاظمی بانه (1397)
پایان نامه
ضربهای متناهی در رسته های مورفیسم جزئی رحمان استوار، محمدظاهر کاظمی بانه (1399)
رسته های خارج قسمتی روی یک رسته ی اسپن صلاح رحمانی، محمدظاهر کاظمی بانه (1399)
ترکیبات کلیسلی برای فضاهای توپولوژیکی مهدی باباخانی، محمدظاهر کاظمی بانه (1399)
مطالعه معکوس پذیری موضعی روی زیر حلقه های ( C*( X افسانه خسروانی فرد، محمدظاهر کاظمی بانه، مصطفی قادرمزی (1398)
عناصر تابی در ( C (x سمیرا ابراهیمی، مصطفی قادرمزی، محمدظاهر کاظمی بانه (1397)
ساختارهای توپولوژی مرتب آرزو اصلانی، محمدظاهر کاظمی بانه، مصطفی قادرمزی (1396)
مطالعه توپولوژی های باز-نقطه هم -نقطه-باز روی( C (X وحید پشته کشی، مصطفی قادرمزی، محمدظاهر کاظمی بانه (1395)
تعمیم قاعده ی ساروس و لاپلاس در بسط دترمینان ها و کاربردهای دترمینان صدیق حیدریان، محمدظاهر کاظمی بانه، منصور دانا (1395)
مونومورفیسم های جهانی در کاتگوری مورفیسم های جزئی شیوا امیری، محمدظاهر کاظمی بانه، مصطفی قادرمزی (1394)
اولین گروه کوهمولوژی جبرهای باناخ توسیع مدولی فرهاد کاکایی، صابر ناصری، محمدظاهر کاظمی بانه (1394)
مطالعه نشاننده های CR-epic و فضاهای CR-epic مطلق لیلا سامره، مصطفی قادرمزی، محمدظاهر کاظمی بانه (1393)
کاتگوری های نیمه آبلی توفیق پریدار، محمدظاهر کاظمی بانه (1393)
کاتگوری های همولوژیکی نسبی سمیرا عزیزی اشرف آبادی، محمدظاهر کاظمی بانه (1393)
روش تندترین کاهش پیوندی و نامساوی های تغییراتی Behnam Ghasri, Shahram Saeidi, Mohammad Zaher Kazemi Baneh (2015)
موضعی سازی های نخستین از کاتگوری های همولوژیکی کامران محمودی، محمدظاهر کاظمی بانه (1392)
نظریه ی تابی در کاتگوری های همولوژیکی فرزاد رسولی، محمدظاهر کاظمی بانه (1392)
مشخص کردن دسته ای از فضاهای توپولوژیک توسط (C(Xبدون اینکه X فشرده حقیقی باشد پروانه خان پور، مصطفی قادرمزی، محمدظاهر کاظمی بانه (1391)

علایق پژوهشی

 • نظریه کاتگوری
 • توپولوژی جبری کاتگوریکی
بیشتر