1403/01/31
سمیرا زارعی

سمیرا زارعی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: 0000-0003-0865-7800
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55787452400
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی بیوسیستم
تلفن: 087-33627723

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی ماشین های کشاورزی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: تاثیر متقابل خاک و ابزار خاک ورز
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان رساله: تاثیر افزایش عرض کار کمباین سهند 68 اس بر اندام های دیگر آن (با استفاده از تحلیل احتیاجات قدرتی)
 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: تصمیم سازی و طراحی سیستم کنترل فازی مبتنی بر مدل ریاضی افت سکوی برش کمباین غلات
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
واکنش سیاهدانه (Nigella sativa L.) به کاربرد کود تخمیری و اسید هیومیک در سیستم کشاورزی پایدار فریبا وفاعهد، شیوا خالص رو، سمیرا زارعی، غلامرضا حیدری (1402)
مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار سمیرا زارعی، جلال خدائی، فرزاد الماسی، راشد محمدرضائی (1396)
Improving the performance of mechanical stirring in biogas plant by computational fluid dynamics (CFD) Rashed Mohammadrezaei, Samira Zareei, Nasser Behroozi-Khazaei (2017)
Modeling the optimal factors affecting combine harvester header losses Samira Zareei, Shamsollah Abdollahpour (2016)
Optimumm setting of combine header for wheat harvesting using Taguchi method Samira Zareei, Shamsollah Abdollahpour, Mohammad Moghaddam, Hosein Sahrayan (2012)
Regression and neuro-fuzzy models for prediction of combine header loss Samira Zareei, Shamsollah Abdollahpour, Mohammad Moghaddam, Hosein Sahrayan (2012)
برآورد توان مصرفی کمباین سهند 68 اس برای برداشت گندم (رقم الوند) شمس اله عبداله پور، حمیدرضا قاسم زاده، سمیرا زارعی (1389)
ارزیابی بیلان انرژی در مزارع گندم دیم استان کرمانشاه شمس اله عبداله پور، سمیرا زارعی (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثر کودهای آلی و اسید هیومیک بر جذب عناصرNPK در گیاه دارویی بزرک عباس رحیمی، شیوا خالص رو، فریبا وفاعهد، سمیرا زارعی (1401)
Effect of organic inputs on the grain quality of Nigella Sativa L. shiva Khalesro, Fariba Vafaahd, Samira Zareei, Gholamreza Heidari (2022)
بررسی عملکرد انواع مکانیزم های استخراج بذر در محصولات جالیزی طاهر حاجی زاده، سمیرا زارعی، جلال خدائی (1396)
مطالعه عددی اختلاط در هاضم های بی هوازی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی راشد محمدرضائی، سمیرا زارعی، ناصر بهروزی خزاعی (1395)
کاربرد CFD در بهینه سازی سیستم های انرژی زیست توده راشد محمدرضائی، سمیرا زارعی (1395)
بهینه سازی کار کولتیواتور های مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ سجاد میرزایی، جلال خدائی، سمیرا زارعی (1395)
ارائه معادله ای برای مصرف ویژه سوخت کمباین سهند 68 اس شمس اله عبداله پور، حمیدرضا قاسم زاده، سمیرا زارعی (1389)
ارائه مدل توان مصرفی کمباین سهند 68 اس با دید بهینه سازی مصرف توان شمس اله عبداله پور، حمیدرضا قاسم زاده، سمیرا زارعی (1388)
محاسبه توان ویژه دماغه کمباین های متداول در ایران سمیرا زارعی، شمس اله عبداله پور، حمیدرضا قاسم زاده (1387)
سخنرانی
پایان نامه
ارزیابی چرخه حیات تولید بیوگاز از گیاهان علوفه‌ای نادر صفائی، سمیرا زارعی، پیمان سلامی (1402)
بررسی تأثیر ترکیب نانو ذرات اکسید مس و آب مقطر بر روی راندمان یک سامانه فتوولتائیک _حرارتی مهری قادری، هادی صمیمی اخیجهانی، پیمان سلامی، سمیرا زارعی (1402)
ارزیابی چرخه حیات تولید بیوگاز از کود دامی و پسماند کشاورزی وحید کریمیان، سمیرا زارعی، پیمان سلامی (1401)
اثر کود آلی، شیمیایی و اسیدهیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانه (.Nigella sativa L) فریبا وفاعهد، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، سمیرا زارعی (1400)
تحلیل وضعیت اقتصادی مکانیزاسیون کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان سقز سیروان محمدی، حامد قادرزاده، سمیرا زارعی (1400)
بهینه سازی کار کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ سجاد میرزایی، جلال خدائی، سمیرا زارعی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • انرژی های تجدید پذیر
 • طراحی ماشین های برداشت
 • مدلسازی و بهینه سازی
بیشتر

دانشجویان

 • حسین مینه ختی
  نام: حسین مینه ختی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم
  پایان نامه:
 • پریسا جهانگیر مقدم
  نام: پریسا جهانگیر مقدم
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم
  پایان نامه: مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند تولید بیوگاز از کود دامی و پسماند‌های کدوی آجیلی
 • طاهر حاجی زاده
  نام: طاهر حاجی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم- طراحی
  پایان نامه: مدل سازی و بهینه سازی عملکرد ماشین جداکننده تخم کدوی آجیلی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
 • راشد محمدرضائی
  نام: راشد محمدرضائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی
  پایان نامه: طراحی و ساخت همزن مکانیکی برای راکتور بیوگاز و شبیهسازی الگوی جریان به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
بیشتر

سوابق اجرایی

 • نماینده پژوهشی گروه مهندسی بیوسیستم (1395 - 1397)
بیشتر