1403/03/05
شاهو زارعی

شاهو زارعی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6325
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشکده علوم پایه- اتاق 321
تلفن: 2492: داخلی

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد آمار ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان رساله: مدل های بیز سلسله مراتبی برای برآورد نواحی کوچک
 • دکترای تخصصی آمار ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، ایران (1392 - 1396)
  عنوان رساله: رده بندی و خوشه بندی داده های بعد بالا با روش های باز نمونه گیری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
On the use of the sub-Gaussian α-stable distribution in cluster-weighted model Shaho Zarei, Adel Mohammadpor, Salvatore Ingrassia, Antonio Punzo (2019)
Finite Population Bayesian Bootstrapping in High-Dimensional Classification via Logistic Regression Shaho Zarei, Adel Mohammadpor, Saeid Rezakhah Varnousfaderani (2018)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
روش بیز سلسله مراتبی برای برآورد ناحیه کوچک شاهو زارعی، عباس گرامی، مجید جعفری خالدی (1387)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • بیوانفورماتیک آماری
 • آمار رسمی: برآورد ناحیه کوچک
 • داده های بعد بالا
 • توزیع های الفا-پایدار
 • داده کاوی: رده بندی (طبقه بندی)، خوشه بندی و رگرسیون.
بیشتر