1403/03/05
خسرو فضلی

خسرو فضلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 15026370900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: گروه آمار دانشگاه کردستان
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی استنباط آماری برا ی فرایندهای تصادفی (1380 - 1384)
    عنوان رساله: Test d'hypotheses asymptotiquement optimaux pour les processus de Poisson non homogenes
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کتاب
پایان نامه
مطالعه ای بر آزمون فرض های همزمان ایران ملایی، خسرو فضلی (1395)
مطالعه ای بر استفاده از تنک بودن در برآورد بردار رگرسیونی فریبا رحیمی دهگلان، خسرو فضلی، نبز اسمعیل زاده (1395)
برآورد تابع چگالی در حضور داده های پرت عزیز اسدی، کورش دادخواه، خسرو فضلی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • استنباط آماری برای فرایندهای تصادفی
بیشتر