1403/03/05
هاشم شاهسونی

هاشم شاهسونی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36653243900
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: سنندج-خیابان پاسدارن-دانشگاه کردستان-دانشکده مهندسی-گروه معدن- اتاق 203- کد پستی 6617715175
تلفن: 0871-6622736

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی اکتشاف معدن ، دانشگاه صنعتی شاهرود ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان رساله: A model-based Approach to the Common-Diffraction-Surface (CDS) stack
 • کارشناسی ارشد مهندسی معدن ، صنعتی شاهرود ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان رساله: تعیین پروفیل سرعت موج برشی لایه های زیر سطحی با استفاده از روش آنالیز طیفی امواج سطحی
 • کارشناسی مهندسی معدن ، صنعتی شاهرود ، ایران (1377 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: اکتشاف آب زیر زمینی با استفاده از روش ژئوالکتریک
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Sensitivity analysis to near-surface velocity errors of the Kirchhoff single-stack redatuming of multi-coverage seismic data Tiago Cavalcanti da Rocha, German Garabito, Peter Hubral, Hashem Shahsavani, Bruno Freitas Gonçalves (2022)
Site Selection for Limestone Paper Plant Using AHP-Monte Carlo Approach Hashem Shahsavani, Vafaei Sahele, Reza Mikaeil (2019)
بهینه سازی روش برانبارش سطح پراش مشترک هاشم شاهسونی، شونم کریمی (1397)
معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک هاشم شاهسونی، ایرج پیروز، یورگن مان، پیتر هوبرال (1394)
تصویرسازی لرزه ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج مهرداد سلیمانی منفرد، احسان ادیبی، هاشم شاهسونی، رضا سکوتی (1392)
a model based approach to the common diffraction surface stack-theory and synthetic case study Hashem Shahsavani, Juergen Mann, Iraj Piruz, Peter Hubral (2011)
Prediction of Shear Wave Velocity in Underground Layers Using SASW and Artificial Neural Networks Andishe Alimordi, Hashem Shahsavani, Abol ghasem Kamkare ruhani (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بهینه سازی سیستم نگهداری موقت تونلهای کنجانچم استان ایلام به روش تجربی و عددی صالح اسماعیلی، هاشم شاهسونی، شهرام جمشیدی فرد (1397)
معرفی سنسور ممز در مگنتومتری پریسا ملکی، هاشم شاهسونی (1396)
تحلیل سرعت با استفاده از روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل علیرضا صدوقی، هاشم شاهسونی، کامران کامرانی، علی اصغر عنایتی (1396)
شناسایی مناطق مستعد آهن با استفاده از دادههای ماهوارهای لندست 7 و برداشت ژئومغناطیسی زمینی در خاور شهر سنندج سعید خجسته فر، زانکو عطایی پور، حمید رضا رمضی، هاشم شاهسونی، حاجی حسین عزیزی (1395)
معرفی مناطق مستعد کانی زایی اورانیوم با استفاده از روش رادیومتری، مطالعه موردی در غرب کشور زانکو عطایی پور، سعید خجسته فر، هاشم شاهسونی، حاجی حسین عزیزی (1395)
Finite offset CDS stack; a new technique to optimize common diffraction surface stack method MORTEZA Balarostaghi, Mehrdad soleimani monfared, Juergen Mann, Iraj Piruz, Hashem Shahsavani (2012)
Seismic Velocity Model Building by NIP-wave Tomography – A Case Study in Iran Hashem Shahsavani, Juergen Mann, Mehrdad soleimani monfared, Reza Sokooti, Mostafa Vahid Hashemi (2012)
Finding the Zagros thrust fold belt scenario in Izeh zone through enhanced CRS seismic section Mehrdad soleimani monfared, Juergen Mann, Hashem Shahsavani, Peter Hubral (2012)
Structural interpretation of east Dezful zones in Zagros fold-thrust belt by seismic sections Mehrdad soleimani monfared, Juergen Mann, Hashem Shahsavani, Amin Shahbazi (2012)
تهیه مدل سرعت به روش معکوس سازی توموگرافی موج ورود نرمال در ساختارهای نیمه پیچیده مهرداد سلیمانی منفرد، هاشم شاهسونی، رضا سکوتی، مصطفی وحید هاشمی، مرتضی بالارستاقی (1391)
A model-based approach to the Common-Diffraction-Surface Stack method – a synthetic case study Hashem Shahsavani, Juergen Mann, Iraj Piruz, Peter Hubral (2011)
A Model-based Approach to the Commondiffraction- surface Stack Hashem Shahsavani, Juergen Mann, Iraj Piruz, Peter Hubral (2011)
A Model-based Approach to the Commondiffraction- surface Stack Hashem Shahsavani, Juergen Mann, Iraj Piruz, Peter Hubral (2011)
سخنرانی
معرفی روش سطح بازتاب مشترک هاشم شاهسونی (1392)
نوآوری
پایان نامه
برداشت مغناطیس سنجی هوابرد با استفاده از پهپاد افشین شیخ اسماعیلی، هاشم شاهسونی (1400)
تهیه مدل سرعت لایه های زیر سطحی با استفاده از نشانگرهای سطح پراش مشترک (CDS) محمد صادق ماهان، هاشم شاهسونی، اندیشه علی مرادی (1398)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • کاربرد پهپاد در ژئوفیزیک
 • پردازش دادهای لرزه نگاری دو و سه بعدی به روش سطح بازتاب مشترک (CRS)و سطح پراش مشترک (CDS)
 • ژئوفیزیک کاربردی
بیشتر

دانشجویان

 • فاطمه پورکمر
  نام: فاطمه پورکمر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه:
 • شبنم کریمی
  نام: شبنم کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه:
 • صالح اسماعیلی
  نام: صالح اسماعیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه:
 • پویا محمودی
  نام: پویا محمودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه:
 • پریسا ملکی
  نام: پریسا ملکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه:
 • علیرضا صدوقی
  نام: علیرضا صدوقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: -
 • ساحله وفایی
  نام: ساحله وفایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی معدن
  پایان نامه: مغاطیس سنجی گرادیومتری
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه (1391 - 1394)
بیشتر

گالری تصاویر

بازدید از معادن سنگ تزیینی قروه بازدید از معادن سنگ تزیینی قروه