1403/01/31
امین رستمی

امین رستمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7005439034
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: ایران - سنندج-دانشگاه کردستان- دانشکده علوم- گروه شیمی کد پستی 15175-66177
تلفن: 00988733624133

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی آلی (1381 - 1386)
  عنوان رساله: A: Application of N-halogen compounds in the transformation of organic functional groups
 • کارشناسی ارشد شیمی آلی (1378 - 1380)
  عنوان رساله: تهیه آلانینیوم و والینیوم کلرو کرومات تثبیت شده برروی سلیکاژل و کاربرد آنها در اکسیداسیون گروههای عاملی ترکیبات آلی
 • کارشناسی شیمی محض (1374 - 1378)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Remediation of heavy metals and enhancement of fertilizing potential of a sewage sludge by the synergistic interaction of woodlice and earthworms Nesa Ahadi, zahed Sharifi, sayed mohammad taher Hossaini, Amin Rostami, Giancarlo Renella (2020)
Application of laccase/DDQ as a new bioinspired catalyst system for the aerobic oxidation of tetrahydroquinazolines and Hantzsch 1,4-dihydropyridines Mastaneh Shariati, Gholamhassan Imanzadeh, Amin Rostami, Nadya Ghorashi, Somayyeh Kheirjou (2019)
Synthesis of diaryl sulfides via nickel ferrite‐catalysed C─S bond formation in green media Shiva Farzin, Abdollah Rahimi, Kamran Amiri, Abed Rostami, Amin Rostami (2018)
Copper-Catalyzed C–S Bond Formation via the Cleavage of C–O Bonds in the Presence of S8 as the Sulfur Source Abed Rostami, Amin Rostami, Arash Ghaderi, Mohammad Gholinejad, ghaysarzadeh SAJEDEH (2017)
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه یونجه بر تستهای عملکردی کبد، فاکتورهای بیوشیمیایی خون و سیستم انعقادی در موش صحرایی نر کارو کارو ثروت یاری، عباس احمدی، هاجر کاشفی، محمد نظیر نظیر منبری، امین رستمی، محمد رامان (روح الله) مولودی (1395)
Cu-ZSM5 as reusable catalyst for the one-pot, odorless and igand-free C-S bond formation Kamran Amiri, Amin Rostami, Saadi Samadi, Abed Rostami (2016)
Nanomagnetic organic-inorganic hybrid (Fe@Si-Gu-Prs): a novel magnetically green catalyst for the synthesis of tetrahydropyridine derivatives at room temperature under solvent-free conditions Hossein Eshghi, Amir Khojastehnezhad, Farid Moeinpour, Shima Rezaeian, Mehdi Bakavoli, Kamahldin Haghbeen, Amin Rostami, Mohsen Teymouri (2015)
تاثیر عصاره کلروفرمی گیاه کاسنی بر شاخص های عملکردی کبد و سطح سرمی TNF-α در مدل کلستاز انسدادی موش صحرایی محمد رامان (روح الله) مولودی، کامبیز حسن زاده، شمیلا روحانی، فرید زندی، عباس احمدی، اسماعیل ایزدپناه، فرشاد شیخ اسماعیلی، امین رستمی، پونه خلوتیان (1393)
اثر عصاره ی هیدروالکلی دارچین بر تشنج القا شده توسط استریکنین در موش سوری سبا قادرخانی، محمد رامان (روح الله) مولودی، اسماعیل ایزدپناه، راشد محمدی، امین رستمی، کامبیز حسن زاده، پیام خماند (1393)
SELECTIVE OXIDATION OF SULFIDES TO SULFOXIDES USING H2O2 CATALYZED BYp-TOLUENESULFONIC ACID (p-TsOH) UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS Amin Rostami, Fatemeh Hassanian, Arash Ghorbani-Choghamarani, sadati shaghayegh (2013)
SULFAMIC ACID–CATALYZED OXIDATION OF SULFIDES TO SULFOXIDES AND SULFONES USING H2O2: GREEN AND CHEMOSELECTIVE METHOD Hadi Jafari, Amin Rostami, Firoz Ahmad Jangi, Arash Ghorbani-Choghamarani (2012)
تاثیر عصاره متانولی و ان-هگزانی تره بر برخی شاخص های انعقادی در محیط آزمایشگاه نگین ملاسلیمی، فاطمه منبری، اسمایل ایزدپناه، هیمن خسروپناه، امین رستمی، امیر امینی، سلیمان کرد، عباس احمدی، کامبیز حسن زاده، اشکان توکلی (1389)
Convenient trimethylsilylation of hydroxy groups with hexamethyldisilazane under solvent-free conditions Amin Rostami, Ardeshir Khazaei, Mahboubifar Marjan, Sadegh Rahmati (2008)
Acylation of alcohols catalyzed by using 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydentoin or trichloroisocyanuric acid MohamadAli Zolfigol, Ardeshir Khazaei, A. Ghorbani-Choghamarani, Amin Rostami, Maryam Hajjamia (2006)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Oxidation of sulfides to sulfoxides in the presence of HZSM5 catalyst Noosheen Saedmocheshi, Amin Rostami, Saadi Samadi (2015)
New strategies for the synthesis of symmetrical and unsymmetrical sulfides Abed Rostami, Amin Rostami, Arash Ghaderi, MohamadAli Zolfigol (2015)
پایان نامه
بررسی توان روش های زیستی در افزایش ارزش کودی لجن حاصل از فاضلاب شهری نساء احدی، سید محمدطاهر حسینی، زاهد شریفی، امین رستمی (1397)
سنتز و بهبود عملکرد کاتالیزگری کمپلکس های فلزی پلی اکسو-متالات ها لیلا بهرامی، روشن خوشنوازی، امین رستمی (1394)
سنتز مشتقات 2-اتوکسی-(H4)-1،3-بنزوکسازین-4-اون ها در شرایط ملایم ئه سرین بهمنی، فرزاد نیک پور، امین رستمی (1390)
مطالعه واکنش فنل ها با آلکیل پروپیولات ها در مجاورت سدیم آزید داوود ملکوتی خواه، فاروق نصیری، امین رستمی (1387)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • شیمی سبز
 • کاتالیزگرهای هموژن و هتروژن
بیشتر

دانشجویان

 • شیوا فرزین
  نام: شیوا فرزین
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • محدثه شیرین بیان
  نام: محدثه شیرین بیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • آزاد رشیدی
  نام: آزاد رشیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • سهیلا اسمعیلی
  نام: سهیلا اسمعیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • شمیلا روحانی
  نام: شمیلا روحانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی آلی
  رساله:
 • عابد رستمی
  نام: عابد رستمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی آلی
  رساله:
 • بهاره آتشکار
  نام: بهاره آتشکار
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی آلی
  رساله:
 • کامران امیری
  نام: کامران امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • سیروان مرادی
  نام: سیروان مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • نوشین ساعد موچشی
  نام: نوشین ساعد موچشی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • امید پورشیانی
  نام: امید پورشیانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • ندا درویشی
  نام: ندا درویشی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • ساجده قیصرزاده
  نام: ساجده قیصرزاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • فراست شریفی
  نام: فراست شریفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • محبوبه فتاحی
  نام: محبوبه فتاحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • فاطمه عابدی
  نام: فاطمه عابدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • یحیی نواسی
  نام: یحیی نواسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • داریوش مرادی
  نام: داریوش مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • زهرا شکری
  نام: زهرا شکری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • بهمن طهماسبی
  نام: بهمن طهماسبی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • سمانه محمودی
  نام: سمانه محمودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • فاطمه حسنیان
  نام: فاطمه حسنیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • اشکان توکلی
  نام: اشکان توکلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • آکو یاری
  نام: آکو یاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • زهرا چنانی
  نام: زهرا چنانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • جمال اکرادی
  نام: جمال اکرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • فیروز احمد جنگی
  نام: فیروز احمد جنگی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
 • هیمن کرباسچی
  نام: هیمن کرباسچی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای پژوهشکده گیاهان دارویی (1392 - 1395)
بیشتر