1403/01/31
یونس خوشخو

یونس خوشخو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37072627500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی هواشناسی کشاورزی (1387 - 1392)
  عنوان رساله: (برآورد عمق نفوذ یخبندان در خاک و اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: مناطق غرب ایران
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ارزیابی و پهنه بندی ریسک وقوع بارش های حدی در غرب ایران عبدالله سلیمی مستعلی، یونس خوشخو، محمد حسین قلی زاده (1398)
برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم METRIC در بخشی از شمال ایران سرور اسمعیلی، یونس خوشخو، خالد بابایی، ابراهیم اسعدی اسکوئی (1396)
ارزیابی مدل COUP برای شبیه سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار یونس خوشخو، پرویز ایران نژاد، علی خلیلی، حسن رحیمی، عبدالمجید لیاقت (1392)
واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل COUP برای شبیه سازی دمای خاک در ایستگاه سینوپتیک همدان یونس خوشخو، پرویز ایران نژاد، علی خلیلی، حسن رحیمی، عبدالمجید لیاقت، پر اریک یانسن (1392)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و هیدرومدول شبکه های آبیاری1 شهین امیری، هادی ثانی خانی، عیسی معروف پور، یونس خوشخو (1397)
مراحل تدوین یک طرح ملی برای کاهش اثرات زیانبار خشکسالی یونس خوشخو، غلامعلی کمالی، مسعود عبدالهی (1385)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
امکان سنجی پایش خشکسالی بر اساس شاخص خشکی دما - گیاه سلمان زندی آلی پینک، خلیل قربانی، یونس خوشخو، موسی حسام، میثم سالاری جزی (1397)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و هیدرومدول شبکه های آبیاری شهین امیری، عیسی معروف پور، هادی ثانی خانی، یونس خوشخو (1397)
ارزیابی ریسک وقوع بارش های حدی در غرب ایران عبدالله سلیمی مستعلی، یونس خوشخو، محمد حسین قلی زاده (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • هواشناسی کشاورزی، اقلیم شناسی کشاورزی، تغییر اقلیم
بیشتر

دانشجویان

 • شادیه حیدری تاشه کبود
  نام: شادیه حیدری تاشه کبود
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: مناطق غرب ایران)
 • سرور اسمعیلی
  نام: سرور اسمعیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آبیاری و زهکشی
  پایان نامه: برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای تحت شرایط مختلفی از موجودیت داده های زمینی
بیشتر