1403/01/31
مصطفی قادرمزی

مصطفی قادرمزی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 45613
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی ریاضی محض ، صنعتی اصفهان ، ایران (1367 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
 • کارشناسی ارشد ریاضی محض ، صنعتی اصفهان ، ایران (1373 - 1376)
  عنوان رساله: عملگرهای خحطی انتقالی پایا
 • دکترای تخصصی ریاضی محض ، شهید چمران اهواز ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان رساله: مطالعه فضاهای پراکنده از طریق(X( C
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
C(X) Versus its Functionally Countable Subalgebra Mostafa Ghadermazi, Omid ali shahni karamzadeh, Mehrdad namdari (2019)
(On the functionally countable subalgebra of C(x Mostafa Ghadermazi, Omid ali shahni karamzadeh, Mehrdad namdari (2013)
On α-scattered spaces Mostafa Ghadermazi, Mehrdad namdari (2009)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Essential ideal of C_c(X) Mostafa Ghadermazi, Mehrdad namdari, Somaieh Soltanpour (2014)
On α- scattered spaces مصطفی قادرمزی، مهرداد نامداری (1388)
سخنرانی
پایان نامه
Z_R-ایدالها و Z_R^0-ایدالها در زیر حلقه های R^X هیمن محمدی بلبان آباد، مصطفی قادرمزی (1401)
مطالعه (X) C و (X) *^C در میان حلقه های میانی پوریا محمدی، مصطفی قادرمزی (1400)
مطالعه معکوس پذیری موضعی روی زیر حلقه های ( C*( X افسانه خسروانی فرد، محمدظاهر کاظمی بانه، مصطفی قادرمزی (1398)
عناصر تابی در ( C (x سمیرا ابراهیمی، مصطفی قادرمزی، محمدظاهر کاظمی بانه (1397)
ساختارهای توپولوژی مرتب آرزو اصلانی، محمدظاهر کاظمی بانه، مصطفی قادرمزی (1396)
مطالعه توپولوژی های باز-نقطه هم -نقطه-باز روی( C (X وحید پشته کشی، مصطفی قادرمزی، محمدظاهر کاظمی بانه (1395)
مونومورفیسم های جهانی در کاتگوری مورفیسم های جزئی شیوا امیری، محمدظاهر کاظمی بانه، مصطفی قادرمزی (1394)
معکوس درازین مجموع دو ماتریس و کاربردهای آن شبنم کرد نژاد، منصور دانا، مصطفی قادرمزی (1394)
نقاط ثابت و خطوط در فضاهای 2-متریک صباح عزیزی، هوگر قهرمانی، مصطفی قادرمزی (1393)
مطالعه نشاننده های CR-epic و فضاهای CR-epic مطلق لیلا سامره، مصطفی قادرمزی، محمدظاهر کاظمی بانه (1393)
ایده آل یالی دو جمله ای از جفت گراف ها فریبا حکیمی، علی سلیمان جهان، مصطفی قادرمزی (1393)
نگاشت ها و فضاهای f-نرمال مریم کیهانی، مصطفی قادرمزی (1392)
بررسی ویژگیهای (C(X به پیمانه ساکل در مقایسه با (C(X شیوا فتاحی، مصطفی قادرمزی، علی سلیمان جهان (1392)
مشخص کردن دسته ای از فضاهای توپولوژیک توسط (C(Xبدون اینکه X فشرده حقیقی باشد پروانه خان پور، مصطفی قادرمزی، محمدظاهر کاظمی بانه (1391)
مطالعه اشتراک ایده آل های ماکسیمال در جبر بین (C(X و (C*(X شه و بو غفاری، مصطفی قادرمزی، منصور دانا (1391)
Z^0-ایدالها در حلقه توابع پیوسه مصطفی قادرمزی، فاطمه ابراهیمی فر، صابر ناصری (1390)
z- ایده آل ها در حلقه توابع پیوسته فاطمه ابراهیمی فر، مصطفی قادرمزی، صابر ناصری (1390)
رادیکالZ- ایده آل هاو Z- ایده آل ها ی اول در حلقه توابع پیوسته فرشته نیلی، مصطفی قادرمزی، منصور دانا (1390)

علایق پژوهشی

 • حلقه توابع پیوسته
 • توپولوژی عمومی
بیشتر

دانشجویان

 • مهدی ابراهیمی
  نام: مهدی ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض(توپولوژی)
  پایان نامه:
 • سمیرا ابراهیمی
  نام: سمیرا ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: ریاضی محض (توپولوژی)
  پایان نامه: مطالعه عناصر تابی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون دانشجویی دانشگاه (1389 - 1395)
 • معاون آموزشی دانشکده علوم (1388 - 1389)
بیشتر