1403/01/31
لقمان ملکی

لقمان ملکی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55935222000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، گروه علوم زیستی
تلفن: 087-33664600-2494

تحصیلات

  • کارشناسی زیست شناسی-علوم جانوری ، دانشگاه تبریز ، ایران (1378 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه:
  • دکترای تخصصی بیوسیستماتیک جانوری ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1392)
    عنوان رساله: بررسی تاکسونومی انگل های جنس Acanthobothrium van Benden, 1850 (Tetraphyllidea: Onchobothriidae) ماهیان غضروفی غالب در خلیج فارس و دریای عمان و بررسی روابط انگل-میزبان
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری-بیوسیستماتیک جانوری ، دانشگاه تهران ، ایران (1382 - 1385)
    عنوان رساله: بررسی اکولوژی انگل های کرمی ماهیان رودخانه شیرود، استان مازندران
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Distribution of long-tailed marmot, Marmota caudata in the Badakhshan province of Afghanistan Abdul Hallim Majidi, Loghman Maleki, Abdul Baser Ghasimi, Junaidullah Sabooryar, Abdolahmad Sangabi (2023)
Man-made waterbodies in Kurdistan province, western Iran, as refugia for waterbirds Fatah Zarei, Loghman Maleki, Ali Gholamhosseini, Seyed Naseh Hosseini, jalal Pezeshk, Hamidreza Esmaeili (2019)
The birds of Kurdistan Province, western Iran Fatah Zarei, Seyed Naseh Hosseini, Ridha Hassan Hussein, jalal Pezeshk, Marivan Rahim, Loghman Maleki (2018)
On the birds of Marivan County, western Iran: an update Fatah Zarei, Seyed Naseh Hosseini, jalal Pezeshk, Loghman Maleki, Hamidreza Esmaeili (2018)
Proposing Zarivar Wildlife Refuge (Western Iran) as a Ramsar Site Based on Avian Diversity and Conservation Criteria Fatah Zarei, Seyed Naseh Hosseini, Seyed Seywan Amini, jalal Pezeshk, Loghman Maleki, Hassan Rajabi-Maham (2017)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تکامل آلی لقمان ملکی (1398)
مطالعه فون شیخک های (Insecta: Mantodea) جنوب استان کردستان، ایران اژین روحانی، شاهرخ پاشایی راد، لقمان ملکی (1394)
بررسی پدیده همزیستی و رقابت غذایی در بین چهار گونه از ماهیان غضروفی در دریای عمان علی رضا راستگو، محمد رضا فاطمی، تورج ولی نسب، محمد صدیق مرتضوی، لقمان ملکی (1393)
سخنرانی
پایان نامه
مطالعه انگل های کرمی اردک ماهیL. Esox lucius دریاچه زریوار مریوان اقبال غلامی، لقمان ملکی، ادریس قادری (1401)
مطالعه انگل های پریاخته دوزیستان خانواده Ranidae در اطراف سنندج، استان کردستان مستوره شاهمرادی، لقمان ملکی، کیاوش گلزاریان پور (1401)
بررسی فونستیک شیخک های جنوب استان کردستان اژین روحانی، شاهرخ پاشایی راد، لقمان ملکی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • سیستماتیک، اکولوژی، بیوجغرافی و فیلوژنی انگل های کرمی مهره داران
بیشتر