1402/12/15
کاوه پولادی

کاوه پولادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 12456
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
سخنرانی
پایان نامه
تبیین واگرایی های قانون مجازات اسلامی و اندیشه حاکمیت قانون مسعود مختاری فر، مرتضی جوانمردی صاحب، کاوه پولادی (1400)
طرح پژوهشی خاتمه یافته