1403/01/27
خالد احمدزاده

خالد احمدزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55874645900
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشگاه کردستان. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. گروه علوم اقتصادی
تلفن: 08733664600

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم اقتصادی ( تجارت بین الملل و اقتصاد مالی) ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران (1386 - 1391)
  عنوان رساله: تعیین عوامل اقتصادی و نهادی موثر بر صادرات خدمات
 • کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان رساله: بررسی اثر ساخت سنی جمعیت ایران بر هزینه های مصرف سرانه بخش خصوصی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران رامین امانی، خالد احمدزاده، فاتح حبیبی (1402)
تغییرات اقلیمی، تجارت و نابرابری درآمدی: رهیافت رگرسیون چندکی در داده های تابلویی خالد احمدزاده، صلاح الدین منوچهری، رامین امانی، شهلا صمدی پور (1401)
بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه بختیار جواهری، خالد احمدزاده، حمیرا شاه ویسی (1399)
اولویت بندی بخشهای اقتصادی استان کردستان بر اساس جدول داده-ستانده بختیار جواهری، خالد احمدزاده، زینب فیضی مقدم (1399)
An Investigation of the Effect of a Common Currency on Bilateral Trade Ali Fegheh Majidi, Khaled Ahmadzadeh, fatemeh najafi (2019)
Investigating the relationship between good governance and economic growth in developing countries شهلا صمدی پور، خالد احمدزاده، احمد محمدی، فخرالدین پیل افکن (1396)
بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک علی فقه مجیدی، خالد احمدزاده، سعیده گودینی (1395)
تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در ایران احمد محمدی، زینب سواری، خالد احمدزاده (1395)
بررسی تأثیر توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه خالد احمدزاده، زهرا ضرونی، سعیده گودینی (1395)
بررسی عوامل نهادی و همگرایی های منطقه ای در حوزه صادرات خدمات خالد احمدزاده، کاظم یاوری، عباس عصاری، بهرام سحابی (1392)
Waiting Intellectual Capital in the Context of Entrepreneurship and Development Khaled Ahmadzadeh, Frmesk Jale, Maryam Tamasoki, Ahmad Rasooli, Batol Rika Tarhani (2013)
بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی خالد احمدزاده، کاظم یاوری، عباس عصاری، بهرام سحابی (1391)
Competitiveness and Factors Affecting in Services Export Khaled Ahmadzadeh, Beatice Knerr, Kazem Yavari, Abbas Assari, Bahram Sahabi (2012)
متنوع سازی صادرات و بهره وری در صنایع کشور کاظم یاوری، حمیدرضا اشرف زاده، خالد احمدزاده (1389)
بررسی اثر ساخت سنی جمعیت کشور روی تورم محمدباقر بهشتی، خالد احمدزاده (1386)
بررسی اثر ساخت سنی جمعیت روی تـابع بلندمدت مصرف پرویز محمدزاده، خالد احمدزاده (1385)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Analysis of Iranian New Year (Norooz) Tourists Motivations to the city of Sulaimani Fateh Habibi, Khaled Ahmadzadeh, Brwa Yadgar Faygh (2018)
برآورد و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در بخش های مختلف اقتصادی خالد احمدزاده، مهران رحمتی، ناصح احمدی (1396)
نقش و جایگاه مدیران؛ رهیافتی برای ایجاد مزیت رقابتی از قابلیت های پویا معصومه ملکی، خالد احمدزاده، اصغر محمدی فاتح (1394)
بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بر توزیع درآمد زهرا ضرونی، خالد احمدزاده، علی فقه مجیدی (1394)
رابطه حکمرانی خوب و رشد اقتصادی در بین کشورهای در حال توسعه شهلا صمدی پور، خالد احمدزاده، احمد محمدی (1394)
انتخاب الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت سیب زمینی در استان کردستان سوسن گنجی، حامد قادرزاده، خالد احمدزاده (1394)
انتخاب الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت سیب زمینی در استان کردستان سوسن گنجی، حامد قادرزاده، خالد احمدزاده (1394)
بررسی رابطه بین نیروهای رقابتی و عملکرد سازمانی (شرکت های تولید کننده مواد غذایی سنندج) رزگار قهرمانی، خالد احمدزاده، فخرالدین معروفی نقدهی (1394)
زیست آهنگ و تصمیمات سرمایه گذار معصومه ملکی، خالد احمدزاده (1393)
اثر نوسانات نرخ ارز بر الگوی مصرف در ایران: مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی خالد احمدزاده، اکرم چرم گر، مصطفی چرم گر چرم گر (1393)
بررسی رابطه بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات در بانک رفاه کارگران هیمن کبکی، خالد احمدزاده، مرتضی فاتحی پور (1393)
بررسی عوامل موثر برصادرات پسته و پایداری درآمد آن خالد احمدزاده، حمید فرامرزی عباد (1393)
بررسی تاثیر برون سپاری بر بهره وری منابع انسانی معصومه ملکی، خالد احمدزاده (1392)
بررسی اهمیت سرمایه فکری در محیط کاری مدیر کارآفرین مطالعه موردی: شرکت خورشد زریوار کردستان خالد احمدزاده، احمد رسولی، بتول ریکاطرهانی، فرمیسک ژاله، مریم تمسکی (1392)
سخنرانی
کتاب
تجارت خدمات فنی و مهندسی: با تاکید کشورهای اسلامی خالد احمدزاده، محمدعلی ضیغمی، یوسف حسن پور، عزیز احمدزاده، رضا مهدی پور (1389)
توسعه؛ شاخص ها و نماگرها صفیار امینی، فخر الدین حسینی، ارکان شریفی، خالد احمدزاده، جلیل سحابی، محمد هادی فر (1388)
پایان نامه
بررسی اثر تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام Seyed Meysam Mousavi Fatah, Bakhtiar Javaheri, Khaled Ahmadzadeh (2023)
بررسی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر رشد مخارج بهداشت ایران زهرا قاسمی، فاتح حبیبی، خالد احمدزاده (1401)
بررسی تاثیر ریسک عملیاتی و تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در ایران رامین امانی، خالد احمدزاده، فاتح حبیبی (1401)
بررسی تأثیر سیاست های پولی بر فقر در کشور عراق زنار شمال حسن، خالد احمدزاده، نرمین غفور سعید (1400)
بررسی تأثیر سیاست پولی بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران پرستو باتمانی، خالد احمدزاده، احمد محمدی (1400)
بررسی تأثیر منابع طبیعی و نوآوری تکنولوژیکی بر توسعه مالی در ایران صبا قادری، بختیار جواهری، خالد احمدزاده (1400)
تاثیر وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب شلیر سرمستی، سامان قادری، خالد احمدزاده (1400)
بررسی تأثیر توسعه ی انسانی بر مصرف انرژی رکسانه نیازی، خالد احمدزاده، فاتح حبیبی (1399)
تأثیر بحران مالی بر صادرات در کشورهای منتخب در حال توسعه: عراق، ایران و ترکیه هه ردی غریب احمد، خالد احمدزاده، یونس علی احمد (1399)
بررسی تاثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه حمیرا شاه ویسی، بختیار جواهری، خالد احمدزاده (1398)
اثر قیمت نفت بر شدت انرژی در عراق فرمان محمد حسین زنگنه، سامان قادری، خالد احمدزاده (1398)
بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران زهرا بیرانوند، سامان قادری، خالد احمدزاده (1397)
برآورد ارزش تفریحی منطقه گردشگری احمدآباد اقلیم کردستان عراق بروا یادگار فایق، فاتح حبیبی، خالد احمدزاده (1397)
تبیین اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی فاطمه نجفی، علی فقه مجیدی، خالد احمدزاده (1396)
برآورد و تحلیل فقر چند بعدی در شهر سنندج معصومه صیادی، علی فقه مجیدی، خالد احمدزاده (1395)
اولویت بندی بخش های اقتصادی استان کردستان در چارچوب جدول داده و ستانده زینب فیضی مقدم، بختیار جواهری، خالد احمدزاده (1395)
بررسی نابرابری اشتغال و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر استان کردستان عبدالباسط محمدی، خالد احمدزاده، فاتح حبیبی (1394)
بررسی رابطه قیمت آتی و قیمت نقدی سکه طلا در ایران زینب سواری، احمد محمدی، خالد احمدزاده (1394)
بررسی تأثیر آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی درکشورهای در حال توسعه سعیده گودینی، علی فقه مجیدی، خالد احمدزاده (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
برنامه عملیاتی شهر و شهرداری سنندج کیومرث ایراندوست، خالد احمدزاده، هوشمند علیزاده، کیومرث حبیبی (1400)
مطالعات تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی حسین دانش مهر، خالد احمدزاده، کیومرث ایراندوست (1400)
بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه عزیز احمدزاده، خالد احمدزاده (1396)
تدوین نقشه راه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با تاکید بر کشورهای اسلامی خالد احمدزاده، حمید محبی، رحمان پورقربان، محمدرضا حسینی، رضا محسنی، محمدرضا طبیبی (1389)

علایق پژوهشی

 • اقتصاد توسعه - اقتصاد بین الملل - اقتصاد مالی -اقتصاد شهری و منطقه ای- اقتصاد انرژی
بیشتر

دانشجویان

 • رامین امانی
  نام: رامین امانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم اقتصادی
  پایان نامه: بررسی تاثیر ریسک عملیاتی و تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در ایران
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون اداری و مالی دانشگاه کردستان (1400 - ادامه دارد)
 • دبیر اجرایی همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی و توسعه پایدار منطقه ای (1395 - 1399)
 • رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1397 - 1400)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- دانشگاه کردستان (1396 - 1397)
 • مدیر پژوهشی گروه مطالعات راهبردی و توسعه کردستان (1395 - 1397)
 • مدیرگروه آموزشی علوم اقتصادی (1393 - 1395)
بیشتر