1403/03/05
فاتح حبیبی

فاتح حبیبی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35111193200
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم اقتصادی (1385 - 1389)
  عنوان رساله: DYNAMIC INTERNATIONAL TOURISM DEMAND AND ECONOMIC GROWTH IN MALAYSIA
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (1379 - 1381)
  عنوان رساله: تصریح و تخمین مدل تقاضای توریسم ایران با استفاده از Polling Data
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران رامین امانی، خالد احمدزاده، فاتح حبیبی (1402)
بررسی اثر تمرکز صنعتی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش صنعت ایران مهران محمدی، فاتح حبیبی، سامان قادری (1401)
Economic policy uncertainty and the US stock market trading: non-ARDL evidence Bakhtiar Javaheri, Fateh Habibi, Ramin Amani (2022)
مالیه اسلامی و رشد اقتصادی: تجربه ایران فاتح حبیبی، سحر عمیدی (1399)
Contribution of tourism to economic growth in Iran's Provinces: GDM approach Fateh Habibi, mehran rahmati, Adel Karimi (2018)
A Bound Test Approach to Cointegration of Tourism Demand Fateh Habibi, Khalid Abdul Rahim (2009)
Dynamic Model for International Tourism Demand for Malaysia: Panel Data Evidence Fateh Habibi, Khalid Abdul Rahim, Sridar Ramchndran, Lee Chin (2009)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
گردشگری و معیشت پایدار روستایی در روستاهای منتخب استان کردستان میترا محمدی، فاتح حبیبی، سامان قادری (1400)
Analysis of Iranian New Year (Norooz) Tourists Motivations to the city of Sulaimani Fateh Habibi, Khaled Ahmadzadeh, Brwa Yadgar Faygh (2018)
بررسی عوامل موثر بر رضایت سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مجتبی رستمی نوروزآباد، پرستو صداقت، فاتح حبیبی (1392)
اقتصاد بدون نفت فاتح حبیبی، پرستو صداقت، بختیار جواهری (1391)
Australia Tourism Demand for Malaysia: A Cointegration Analysis Fateh Habibi, Khalid Abdul Rahim, Lee Chin (2008)
سخنرانی
کتاب
پایان نامه
بررسی تأثیر ریسک کشوری بر نرخ تورم در کشورهای منتخب شوخی احمد خضر، بختیار جواهری، فاتح حبیبی (1402)
بررسی اثرنامتقارن نیروی کار غیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده سجاد زین العابدینی، فاتح حبیبی، پروین علی مرادی افشار (1401)
بررسی تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر رشد مخارج بهداشت ایران زهرا قاسمی، فاتح حبیبی، خالد احمدزاده (1401)
بررسی تاثیر ریسک عملیاتی و تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در ایران رامین امانی، خالد احمدزاده، فاتح حبیبی (1401)
تحلیل استراتژی جایگزینی واردات در ایران طی سال های 1357 تا 1370 کامیار حسنی، بختیار جواهری، فاتح حبیبی (1400)
بررسی اثر تمرکز صنعتی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش صنعت ایران مهران محمدی، فاتح حبیبی، سامان قادری (1400)
ارزیابی و اولویت بندی مناطق گردشگری و اثر آن بر توسعه اقلیم کردستان ریکوت حسین احمد، فاتح حبیبی، خالد حیدر علی (1400)
تأثیر ویروس COVID-19 بر صنعت گردشگری: مطالعه موردی اقلیم کردستان په نا فواد عبداله، فاتح حبیبی، یونس علی احمد (1400)
بررسی تأثیر توسعه ی انسانی بر مصرف انرژی رکسانه نیازی، خالد احمدزاده، فاتح حبیبی (1399)
بررسی سرریز نوسانات میان بازارهای مالی در ایران سمیه شهبازی، احمد محمدی، فاتح حبیبی (1397)
بررسی اثر ارزش بازار سهام و اسپرد بانکی بر توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی نسرین سبحانی نودشه، علی فقه مجیدی، فاتح حبیبی (1397)
بررسی اثرات جهانی شدن سیاسی بر توسعه اقتصادی در ایران رامین باغبان قلعه رسول سیت، سامان قادری، فاتح حبیبی (1397)
برآورد ارزش تفریحی منطقه گردشگری احمدآباد اقلیم کردستان عراق بروا یادگار فایق، فاتح حبیبی، خالد احمدزاده (1397)
گردشگری و نابرابری درآمدی منطقه ای در ایران عادل کریمی، فاتح حبیبی، علی فقه مجیدی (1396)
برآورد و تحلیل تابع اشتغال غیر رسمی شهرستان سنندج حسنی محمودی، فاتح حبیبی، بختیار جواهری (1395)
برآورد و تحلیل اشتغال غیر رسمی شهر کرمانشاه کیوان رنجبر، علی فقه مجیدی، فاتح حبیبی (1395)
بررسی نابرابری اشتغال و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر استان کردستان عبدالباسط محمدی، خالد احمدزاده، فاتح حبیبی (1394)
تأثیر نرخ ارز و نرخ تورم بر بازده سهام بانکی ایران فرهاد کیانی، فاتح حبیبی، علی فقه مجیدی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد گردشگری
 • اقتصاد سنجی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهشکده کردستان شناسی (1400 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه اقتصاد (1397 - 1399)
بیشتر