1403/03/05
علی فقه مجیدی

علی فقه مجیدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 73.46
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان بختیار جواهری، روژینا مسعودی، علی فقه مجیدی (1402)
چالش‌های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان عراق ئاکو ابراهیم فقی محمود، بهزاد ایزدی، علی فقه مجیدی، رسول نوروزی (1401)
بررسی تطبیقی همگرایی نهادی و درآمدی کشورهای در حال توسعه زهرا ضرونی، صمد حکمتی فرید، سید جمال الدین محسنی زنوزی، علی فقه مجیدی (1401)
تأثیر ابعاد جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه علی فقه مجیدی، شهلا صمدی پور، فریبا سلامی (1398)
آزمون همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD بهناز نانوای سابق، علی فقه مجیدی، احمد محمدی (1397)
An Investigation of the Effect of a Common Currency on Bilateral Trade Ali Fegheh Majidi, Khaled Ahmadzadeh, fatemeh najafi (2019)
بررسی همگرایی شاخص قیمتها در استانهای ایران با تأکید بر روش تحلیل خوشه ای احمد محمدی، سروه عبدالکریمی آذر، علی فقه مجیدی (1397)
بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تأکید بر بازار ایران علی فقه مجیدی، بهناز نانوای سابق، احمد محمدی (1397)
Energy exports, globalization and economic growth: Evidence from OPEC countries Ali Fegheh Majidi, Saeide Godini, Parvin Ali Moradi Afshar (2018)
Common Currency and Bilateral Trade: A spatial econometrics Approach Ali Fegheh Majidi, fatemeh najafi, sahar Amidi (2018)
بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه علی فقه مجیدی، فریبا سلامی، زهرا ضرونی (1396)
An Investigation of Convergence Hypothesis of Price Index in Asian Stock Markets Ali Fegheh Majidi, ahmad mohammadi, Behnaz Nanvay Sabegh (2017)
DETERMINANT OF FDI: EVIDENCE FROM ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC) Ali Fegheh Majidi, Hojatollah Hashembeigi, Parvin Ali Moradi Afshar, Vahid Hashembegi (2017)
بررسی رابطه آزاد سازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک علی فقه مجیدی، خالد احمدزاده، سعیده گودینی (1395)
تاثیر جهانی شدن بر فقر در کشورهای در حال توسعه علی فقه مجیدی، زهرا ضرونی، شهلا صمدی پور (1394)
بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990-2010 منصور زراء نژاد، حسن فرازمند، علی فقه مجیدی (1392)
EARNINGS MANAGEMENT AND FREE CASH FLOWS: EVIDENCE FROM IRAN Mohammad Omid Akhgar, Mohammad NazariPour, Ali Fegheh Majidi (2013)
A Survey of the Relationship between Economic Globalization and Economic Growth in MENA Countries Ali Fegheh Majidi, Mohammad Omid Akhgar, Parvin Ali Moradi Afshar (2013)
یررسی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ایران با استفاده از روش همجمعی انگل-گرنجر فرزاد صادقی، علی فقه مجیدی، پروین علی مرادی افشار (1389)
پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA منصور زراء نژاد، علی فقه مجیدی، روح الله رضایی (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Codifying a framework of Sport policy in the Iraqi Kurdistan Region Ako Ibrahim Faqe Mahmood, Behzad Izadi, Ali Fegheh Majidi, Rasool Novroozi, Renwar Jalal (2021)
عدالت و توزیع درآمد در ایران علی فقه مجیدی، فریبا سلامی، سعیده گودینی (1395)
تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران علی فقه مجیدی، زهرا ضرونی (1394)
بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بر توزیع درآمد زهرا ضرونی، خالد احمدزاده، علی فقه مجیدی (1394)
توسعه پایدار علی فقه مجیدی، فریبا سلامی، حنیفه امینی (1394)
بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران انور خسروی، علی فقه مجیدی، پروین علی مرادی افشار (1392)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
بهینه یابی در تئوری اقتصاد منصور زراء نژاد، علی فقه مجیدی، پروین علی مرادی افشار (1391)
پایان نامه
تدوین چارچوب سیاست ورزشی اقلیم کردستان عراق ئاکو ابراهیم فقی محمود، علی فقه مجیدی، بهزاد ایزدی، رسول نوروزی (1399)
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه در استان های ایران تارا لطفی، علی فقه مجیدی، احمد محمدی (1398)
بررسی تأثیر خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران مهاباد امینی، سامان قادری، علی فقه مجیدی (1398)
ّبرآورد و تحلیل فقر چند بعدی در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق هیمن محمد عزیز، علی فقه مجیدی، احمد محمدی (1397)
بررسی اثر ارزش بازار سهام و اسپرد بانکی بر توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی نسرین سبحانی نودشه، علی فقه مجیدی، فاتح حبیبی (1397)
ارزیابی فعالیت های اقتصادی استان ایلام با استفاده از جدول داده- ستانده (روش CHARM) طیبه عباسیان سومار، بختیار جواهری، علی فقه مجیدی (1397)
بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه گلاله کریمی، علی فقه مجیدی، بختیار جواهری (1397)
گردشگری و نابرابری درآمدی منطقه ای در ایران عادل کریمی، فاتح حبیبی، علی فقه مجیدی (1396)
تبیین اثر پول مشترک بر تجارت دوجانبه با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی فاطمه نجفی، علی فقه مجیدی، خالد احمدزاده (1396)
بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در کشورهای منتخب با استفاده از تحلیل خوشه-ای بهناز نانوای سابق، علی فقه مجیدی، احمد محمدی (1396)
بررسی اثر شوک های نفتی بر نوسانات نرخ ارز کردستان سلیمی، علی فقه مجیدی، احمد محمدی (1396)
بررسی همگرایی شاخص قیمتها در ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای سروه عبدالکریمی آذر، احمد محمدی، علی فقه مجیدی (1396)
برآورد و تحلیل فقر چند بعدی در شهر سنندج معصومه صیادی، علی فقه مجیدی، خالد احمدزاده (1395)
بررسی مزیت نسبی بخش صنعت استان کردستان سمیرا محمدی، بختیار جواهری، علی فقه مجیدی (1395)
برآورد و تحلیل اشتغال غیر رسمی شهر کرمانشاه کیوان رنجبر، علی فقه مجیدی، فاتح حبیبی (1395)
تأثیر نرخ ارز و نرخ تورم بر بازده سهام بانکی ایران فرهاد کیانی، فاتح حبیبی، علی فقه مجیدی (1394)
بررسی تأثیر آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی درکشورهای در حال توسعه سعیده گودینی، علی فقه مجیدی، خالد احمدزاده (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • پول
  • اقتصاد سیاسی
  • توسعه اقتصادی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • مشاور اتاق بازرگانی کردستان 1398-1399 (1398 - 1399)
  • نایب رییس کمسیون تجارت اتاق بازرگانی استان کردستان (1394 - 1397)
  • مدیر گروه اقتصاد (1395 - ادامه دارد)
  • مشاور اقتصادی (1389 - 1391)
بیشتر