1403/01/31
سالار کهزادی

سالار کهزادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 321564132
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی مدیریت گردشگری ، علامه طباطبایی ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، شهید چمران اهواز ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان رساله: آسیب شناسی توسعه گردشگری استان کردستان
 • دکترای تخصصی مدیریت گردشگری ، مرسین ، ترکیه (1392 - 1397)
  عنوان رساله:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Whose justice? Social (in)justice in tourism boycotts SIAMAK SEYFI, Raymond Rastegar, Salar Kuhzady, Michael Hall, Jarkko Saarinen (2023)
Peer-to-peer (P2P) accommodation in the sharing economy: a review Salar Kuhzady, SIAMAK SEYFI, LUC BEAL (2022)
چارچوب نظریه ای برنامه ریزی گردشگری خالق: مرور نظام مند ساره پورجهان، بشری مهاجر، سالار کهزادی (1401)
Exploring tourism perceptions of children through drawing ‪Çağdaş ERTAŞ, GHASEMI vahid, Salar Kuhzady (2021)
Sharing economy in hospitality and tourism: a review and the future pathways Salar Kuhzady, HOSSEIN OLYA, ANNA FARMAKI, ‪Çağdaş ERTAŞ (2021)
Tourism and hospitality research on Iran: current state and perspectives SIAMAK SEYFI, Michael Hall, Salar Kuhzady (2018)
راهبردهای توسعه اکوتوریسم استان کردستان با استفاده از مدل SWOT و QSPM علی موحد، سالار کهزادی، فریماه عابدین زاده (1393)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
Muslim tourism: A systematic literature review BOSHRA MOHAJER, Salar Kuhzady, Morteza Bazrafshan, Maryam Sedaghat (2022)
marketing mix analysis for dote restaurants in Portugal Vahid Ghasemi, Marcelo oliveira, Salar Kuhzady (2022)
روش تحقیق در گردشگری و میهمانداری صادق صالحی، پگاه ایزدی، سالار کهزادی، زهرا پازوکی نژاد (1394)
مدیریت و توسعه جاذبه های گردشگری علی موحد، سالار کهزادی (1390)
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • گردشگری رویداد
 • اقتصاد اشتراکی در گردشگری
 • علم سنجی و تحلیل بیبلیومتریک
 • داده کاوی در گردشگری
 • بازاریابی مقاصد گردشگری
 • گردشگری الکترونیکی
 • بازاریابی گردشگری
 • گردشگری هوشمند
 • فناوری ارتباطات و اطلاعات در گردشگری
بیشتر