1403/03/05
مسعود خلیقی

مسعود خلیقی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7869
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی زلزله ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، ایران (1384 - 1390)
  عنوان رساله: بررسی کمانش خطوط آهن در حین زلزله
 • کارشناسی ارشد عمران- سازه ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1372 - 1375)
  عنوان رساله: بررسی پخش بار در عرشه های دال- تیر و دالهای طره ای و تصحیح ضراءب آیین نامه آشتو با توجه به بارگذاری کامیون استاندارد ایران
 • کارشناسی مهندسی عمران -عمران ، تهران ، ایران (1366 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
Flexural Behavior and Mechanical Properties of Fiber-Reinforced Rubberized Concrete Beams Mohammed Robitan Jalal, Masoud Khalighi, Ghazi Bahrouz Jumaa (2021)
بررسی تئوری و عددی عملکرد سیستم دیوار برشی فولادی کنگره دار محمد شاهو الله ویسی، آرمان مام عزیزی، مسعود خلیقی (1398)
اثر عدم قطعیت داده های مهلرزه ای در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه سیده میدیا غفاری، مسعود خلیقی، آزاد یزدانی (1395)
ارزیابی عملکرد لرزه ای بر اساس ایمنی جانی ساکنان ساختمانهای با مصالح بنایی سید اسعد موالی زاده، مرتضی بسطامی، مسعود خلیقی (1392)

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه عمران (1379 - 1381)
 • مدیر دفتر عمرانی (1377 - 1379)
بیشتر