1403/01/27
محمد فتح اللهی

محمد فتح اللهی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4562
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زمین
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زمین شناسی مهندسی ، تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1394)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان رساله: بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان1 با نگرشی به انحلال پذیری سنگ آهک ساختگاه
 • کارشناسی زمین شناسی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Mechanical characterization of a gypseous soil: experimental and numerical studies Bestun jumma nareeman, Mohammad Fathollahi, Balen Zrar Abdulsamad, َAvesta mohammad abdollah shateri (2023)
تأثیر پرده تزریق بر ژئوشیمی آب های زیر زمینی پایین دست سد داریان کرمانشاه سارا رمضانپور، محمد فتح اللهی، مهدی کرد، کمال گنجلی پور (1400)
Enhancing spatial prediction of sinkhole susceptibility by mixed waters geochemistry evaluation: application of ROC and GIS Kamal Taheri, Thomas M. Missimer, Hassan Mohseni, Maria Dolores Fidelibus, Mohammad Fathollahi, Milad Taheri (2021)
P-Wave Velocity Calculation (PVC) in Rock Mass Without Geophysical-Seismic Field Measurements Mohammad Fathollahi, ali Uromeiehy, mohammad ali riahi, yaghoub zarei (2021)
پتانسیل کارست زایی در سنگهای کربناته (مورد مطالعاتی سازند آسماری، جنوب غرب ایران) محمد فتح اللهی، محمد رضا نیکودل، ماشااله خامه چیان (1398)
A testing procedure for determining ultrasonic wave velocity yaghoub zarei, ali Uromeiehy, mohammad reza nikoodel, Mohammad Fathollahi (2019)
Evaluation of P- wave velocity in different joint spacing Mohammad Fathollahi, ali Uromeiehy, mohammad ali riahi (2017)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
EFFECT OF JOINT OPENING ON P-WAVE VELOCITY MEASUREMENT IN ANDESITE ROCK SAMPLES Mohammad Fathollahi, ali Uromeiehy, mohammad ali riahi, mohammad bashirgonbadi (2015)
سیستم نگهداری لازم برای کنترل گسیختگی گوه ای در 60 متر ورودی مسیر تونل انحراف آب سدپیغام چای کلیبر ابراهیم شریفی تشنیزی، محمد فتح اللهی، آصف لطفی، قدرت الله فرهودی، جعفر رهنمای راد (1386)
بررسی اثر بازشدگی دهانه درزه ها بر روی میزان انحلال پذیری محمد فتح اللهی، محمد رضا نیکودل، ماشااله خامه چیان، محمد کریم زاده (1386)
سیستم نگهداری لازم برای کنترل گسیختگی گوه ای در تونل انتقال آب سد چراغ ویس سقز محمد فتح اللهی، جواد شریفی، ماشااله خامه چیان، رئوف کاکی (1386)
سخنرانی
problematic soils Mohammad Fathollahi (2022)
رفتار موج در توده سنگ محمد فتح اللهی (1393)
تدریس در کارگاه
پایان نامه
بررسی رخداد و رفتار زمین‌لغزش سورین بانه (استان کردستان) بر پایه مطالعات زمین‌شناسی مهندسی کامران ذوالفقاری، سید محمود فاطمی عقدا، مهدی تلخابلو، محمد فتح اللهی (1402)
تاثیر کانی‌شناسی خاک ‌رس بر خواص خمیری آن الهه یاسینی، محمد فتح اللهی، فرهاد احمدنژاد (1402)
Geochemical investigation of the slope materials of Darbandikhan dam reservoir, southern Sulaimani Baktiyar Mohammed Abdulrahman Al-Taeshi, Hossein Azizi, Mohammad Fathollahi (2021)
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت شیان با استفاده از روش DRASTIC هیمن عزیزی، مهدی کرد، محمد فتح اللهی (1400)
Geochemical compound of soil material and its effect on engineering properties (Case study Kalar, Kurdistan region, Iraq َAvesta mohammad abdollah shateri, Bestun jumma nareeman, Mohammad Fathollahi, Balen Zrar Abdulsamad (2021)
Quality classification of groundwater in Kalar city, Iraq. Saman Raheem Majeed, Mehdi Kord, Mohammad Fathollahi (2021)
بررسی هیدروژئوشیمیایی مخازن سدهای بزرگ، مورد مطالعه: سد داریان فوزیه امینی نیا، مهدی کرد، محمد فتح اللهی، کمال گنجلی پور (1399)
بررسی تاثیر سد بر خصوصیات هیدروژئوشیمی: مطالعه موردی سد داریان سارا رمضانپور، مهدی کرد، محمد فتح اللهی، کمال گنجلی پور (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، ژئوفیزیک، رفتار امواج مکانیکی در خاک و سنگ، ژئوشیمی مصالح، مسایل زیست محیطی
بیشتر

دانشجویان

 • سارا رمضانپور
  نام: سارا رمضانپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زمین شیمی
  پایان نامه:
بیشتر