29 خرداد 1397

محمد فتح اللهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زمین
تحصیلات: دکترای تخصصی / زمین شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زمین شناسی مهندسی ، تربیت مدرس ، ایران (1388 - 1394)
 • کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1383 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد خرسان1 با نگرشی به انحلال پذیری سنگ آهک ساختگاه
 • کارشناسی زمین شناسی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1377 - 1381)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، ژئوفیزیک، رفتار امواج مکانیکی در خاک و سنگ، ژئوشیمی مصالح، مسایل زیست محیطی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammad Fathollahi, ali Uromeiehy, mohammad ali riahi (2017) Evaluation of P- wave velocity in different joint spacing Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata: 58; 157-168
2
شهریار صادقی، علی یساقی، محمد فتح اللهی (1392) تحلیل ساختاری گسل اصلی جوان زاگرس و ارتباط آن با گسل وارون اصلی زاگرس در کردستان علوم زمین: 88; 41-50
مقاله ارائه‌شده
1
Mohammad Fathollahi, ali Uromeiehy, mohammad ali riahi, mohammad bashirgonbadi (2015) EFFECT OF JOINT OPENING ON P-WAVE VELOCITY MEASUREMENT IN ANDESITE ROCK SAMPLES 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Iran, Tehran
2
ابراهیم شریفی تشنیزی، محمد فتح اللهی، آصف لطفی، قدرت الله فرهودی، جعفر رهنمای راد (1386) سیستم نگهداری لازم برای کنترل گسیختگی گوه ای در 60 متر ورودی مسیر تونل انحراف آب سدپیغام چای کلیبر پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، ایران، تهران
3
محمد فتح اللهی، محمد رضا نیکودل، ماشااله خامه چیان، محمد کریم زاده (1386) بررسی اثر بازشدگی دهانه درزه ها بر روی میزان انحلال پذیری یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ایران، مشهد
4
محمد فتح اللهی، جواد شریفی، ماشااله خامه چیان، رئوف کاکی (1386) سیستم نگهداری لازم برای کنترل گسیختگی گوه ای در تونل انتقال آب سد چراغ ویس سقز یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ایران، مشهد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمد فتح اللهی (1393) رفتار موج در توده سنگ دانشگاه کردستان (هفته پژوهش)

دانشجویان

 • سارا رمضانپور
  نام و نام خانوادگی: سارا رمضانپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زمین شیمی
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!