1403/03/05
بهرام قلی نژاد بداغ

بهرام قلی نژاد بداغ

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6565465
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن: 09183712748

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مرتعداری ، تهران ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان رساله: بررسی عوامل محیطی و مدیریتی موثر بر پراکنش پوشش گیاهی در مراتع سارال استان کردستان
 • کارشناسی ارشد مرتعداری ، تربیت مدرس ، ایران (1374 - 1377)
  عنوان رساله: تعیین تعداد مناسب پلات مستقیم و غیر مستقیم برای برآورد تولید در روش نمونه گیری مضاعف
 • کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری ، تهران ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Rangeland species potential mapping using machine learning algorithms Behzad Sharifipour, Bahram Gholinejad Bodagh, Ataollah Shirzadi, Himan Shahabi, Nadhir Al-Ansari, John J. Clague, Fatemeh Mansouripour, asghar Farajolahi (2023)
Spatial distribution of heavy metal concentrations surrounding a cement factory and its effect on Astragalus gossypinus and Wheat in Kurdistan province, Iran Bahram Gholinejad Bodagh, Sardar Mehrjo, Eisa bandak, Khaled Osati, Farshid Ghorbani, asghar Farajolahi (2021)
اثر شدت چرا بر تراکم و تنوع بانک بذر خاک شیما نیکو، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1394)
 بررسی روابط معیارهای گیاهی گونه خَوَشک (Daphne mucronata) با عوامل محیطی در استان کردستان حامد جنیدی جعفری، آیدین فرجی، بهرام قلی نژاد بداغ (1394)
بررسی اثر عوامل محیطی بر گسترش تیپ های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع سارال استان کردستان) بهرام قلی نژاد بداغ، محمد جعفری، محمد علی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند، حسن پوربابایی (1394)
تأثیر تبدیل مرتع به دیمزار بر هدر رفت کربن آلی و ازت خاک در مراتع حومه سنندج حامد جنیدی جعفری، زهرا نظری، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
Effects of Different Treatments on Seed Germination Improvement of Calotropis persica asghar Farajolahi, Bahram Gholinejad Bodagh, Hamed Joneidi Jafari (2014)
بررسی اثر عوامل محیطی و مدیریتی بر گسترش تیپ های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع سارال استان کردستان) بهرام قلی نژاد بداغ، محمد جعفری، محمد علی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند، حسن پوربابایی (1393)
بررسی اثر تبدبل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربنآلی خاک (مطالعه موردی: قسمتی از مراتع استان کردستان) حامد جنیدی جعفری، شیما نیکو، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی، کامران چپی (1391)
بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش اجتماعات گیاهی مراتع در منطقه حفاظت شده بیجار اصغر فرج الهی، محمد علی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند، رضا یاری، بهرام قلی نژاد بداغ (1391)
Allelopathic effects of Thymus kotschyanus on seed germination and initial growth of Sanguisorba minor asghar Farajolahi, Bahram Gholinejad Bodagh, Ali rahimi fard, Hossein Poozesh (2012)
Assessment and comparison of different methods for estimating of forage production (Case study: Rangeland of Kurdistan province) Bahram Gholinejad Bodagh, Hasan pourbabaei, asghar Farajolahi, Eiraj parvane (2011)
بررسی تغییرات پوشش گیاهی در مراتع با شدت چرای مختلف (مطالعه موردی: حوزه چرندو کردستان) جمال ایمانی، علی طویلی، عیسی بندک، بهرام قلی نژاد بداغ (1389)
The effects of Different utilization conditions on species richness changes in Saral rangelands, Kurdistan province mohammadali Zare Chahooki, Bahram Gholinejad Bodagh, asghar Farajolahi, Jamal Imani (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مهمترین عوامل تخریب اکوسیستم های مرتعی استان کردستان از دیدگاه کارشناسان و اعضای تعاونی های مرتعداری پرویز کرمی، بهنام محمدی، بهرام قلی نژاد بداغ، محمد انور خانقایی (1395)
مدیریت آتش سوزی و اثرات آن بر تاج پوشش گیاهان مراتعی سنندج کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
مدیریت آتش سوزی و اثرات آن بر تاج پوشش گیاهان مراتعی سنندج کامبیز توکلی، پرویز کرمی، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
Environmental and Managerial Factors Affecting Plant Species Distribution Bahram Gholinejad Bodagh, Hasan Pourbabai, Hamed Joneidi Jafari (2012)
بررسی اثر تبدیل مراتع به دیمزار بر ذخایر کربن آلی خاک(مطالعه موردی: استان کردستان) حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی (1391)
بررسی تاثیر ویژگی های خاک بر تنوع گونه های گیاهی مرتعی(مطالعه موردی: مراتع سارال استان کردستان) بهرام قلی نژاد بداغ، محمد علی زارع چاهوکی، حسین آذرنیوند، حامد جنیدی جعفری (1391)
پیامدهای بحران خشکسالی در اکوسیستم های مرتعی و طرح های مدیریتی این بحران اصغر فرج الهی، بهرام قلی نژاد بداغ، حسین پوزش (1389)
Capability assessments of landast satellite data for vegetation cover monitoring (case study): Lar (Dam Basin) seyed alireza Mousavi, aliraza alijanpoor, Bahram Gholinejad Bodagh (2008)
relation between vegetation and soil in west azarbaijan rangelands of iran javad htorkan, Bahram Gholinejad Bodagh, aliraza alijanpoor (2008)
سخنرانی
پایان نامه
تغییرات مکانی غلظت فلزات سنگین ناشی از کارخانه سیمان بیجار در خاک و پوشش گیاهی مرتع سردار مهرجو، بهرام قلی نژاد بداغ، فرشید قربانی چقامارانی، خالد اوسطی (1398)
تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس کافوری(monspeliaca Camphorosma)در استان کردستان مهسا بهمن نژاد، حامد جنیدی جعفری، بهرام قلی نژاد بداغ (1396)
روند تغییرات برخی معیار های کمی گیاهان مرتعی در گرادیان ارتفاعی نسرین خالدیان، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1396)
توان زیست پالایی فلز سرب توسط دو گونه Festuca arundinacea و Lolium perenne شیما خشیج، بهرام قلی نژاد بداغ، فرشید قربانی چقامارانی (1396)
بررسی الگوی پراکنش گونه گون کتیرایی در وضعیت های مختلف مرتع(مطالعه موردی: مراتع کرمانشاه) لیلا سلیمی مستعلی، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1395)
مقایسه غنا و تنوع گونه ای مراتع و دیمزارهای رهاشده همجوار در اطراف سنندج معصومه پور حسین حاجی آبادی، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1395)
مقایسه تراکم و فرآوانی چند گونه شاخص مرتعی در دو جهت شمالی و جنوبی بهنام اعظمی، بهرام قلی نژاد بداغ، حامد جنیدی جعفری (1394)
اثر آتش سوزی بر خصوصیات پوشش گیاهی مراتع سنندج کامبیز توکلی، حامد جنیدی جعفری، پرویز کرمی، بهرام قلی نژاد بداغ (1393)
بررسی عوامل محیطی موثر بر الگوی پراکنش مکانی گیاهان کوثر وحیدی نیا، بهرام قلی نژاد بداغ، پرویز کرمی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

سوابق اجرایی

 • معاون اموزشی دانشکده منابع طبیعی (1391 - 1394)
 • مدیر گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری (1381 - 1384)
بیشتر