1403/01/27
نبز اسمعیل زاده

نبز اسمعیل زاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36650551000
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم- گروه آمار
تلفن: +98-87-33664601-2476

تحصیلات

 • کارشناسی آمار ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1371 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد آمار ریاضی ، شهید بهشتی تهران ، ایران (1376 - 1378)
  عنوان رساله: مدل سازی فرایند های نقطه ای ...
 • دکترای تخصصی آمار ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1384 - 1389)
  عنوان رساله: مطالعه ای بر طرح های کاوش و مقایسه آنها تحت اغتشاش
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
معیاری برای انتخاب طرح عاملی کسری دو سطحی نبز اسمعیل زاده، شیدا رمضانی (1400)
N-Methyl-D-Aspartate receptors involved in morphine-induced hyperalgesia in sensitized mice Shamseddin Ahmadi, Haajar Golbaghi, Ronak Azizbeigi, Nabaz Esmailzadeh (2014)
A new series of main effects plus one plan for $2^m$ factorial experiments with $m=4\lambda\pm1$ and $2m$ runs Nabaz Esmailzadeh, Hooshang TALEBI, Koji Momihara, Masakazu Jimbo (2011)
آشنایی با فرایند نقطه ای نبز اسمعیل زاده (1380)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی نبز اسمعیل زاده (1395)
طرح و تحلیل آزمایش ها با نرم افزار (SPSS, Minitab, R) نبز اسمعیل زاده، سامان ابراهیم پور (1394)
پایان نامه
برازش یک مدل رگرسیونی برای مه داده ها شیما انصاریان، نبز اسمعیل زاده (1400)
مروری بر معیارهای انتخاب طرح های عاملی کسری دو سطحی ئارام مجید محمد امین، نبز اسمعیل زاده (1397)
مطالعه ای بر روش های تحلیل طرح های عاملی دو سطحی تک تکراری مژگان مجیدی گزردره، نبز اسمعیل زاده (1396)
ساخت طرح های عاملی کسری دو سطحی براساس معیار کمینه انحراف شرمین نادری کروندان، نبز اسمعیل زاده (1396)
معیار های ارزیابی و انتخاب طرح های کاوش بهینه شیدا حمیدی، نبز اسمعیل زاده (1395)
مطالعه ای بر استفاده از تنک بودن در برآورد بردار رگرسیونی فریبا رحیمی دهگلان، خسرو فضلی، نبز اسمعیل زاده (1395)
مطالعه ای در آزمون های همگنی واریانس ها در برابر فرض مخالف مرتب شده سوما خانزاد مجیدی، نبز اسمعیل زاده، کورش دادخواه (1395)
تحلیل واریانس استوار بر اساس روش های جستجوی پیشرو و جایگشتی ادریس صمدی تودار، کورش دادخواه، نبز اسمعیل زاده (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • آزمون همگنی واریانسها
 • استنباط آماری
 • طرح آزمایش ها- طرح های عاملی- طرح کاوش- طرح های بهینه
بیشتر

دانشجویان

 • ئارام مجید محمد امین
  نام: ئارام مجید محمد امین
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: مروری بر معیارهای انتخاب طرح های عاملی کسری دو سطحی
 • مژگان مجیدی گزردره
  نام: مژگان مجیدی گزردره
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: مطالعه ای بر روش های تحلیل طرح های عاملی دو سطحی تک تکراری
 • شرمین نادری کروندان
  نام: شرمین نادری کروندان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: ساخت طرح های عاملی کسری دو سطحی براساس معیار کمینه انحراف
 • شیدا رمضانی
  نام: شیدا رمضانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: مطالعه ای بر انتخاب طرح های عاملی کسری با استفاده از معیارهای بهینگی مینیماکس
 • شیدا حمیدی
  نام: شیدا حمیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: معیار های ارزیابی و انتخاب طرح های کاوش بهینه
 • سوما خانزاد مجیدی
  نام: سوما خانزاد مجیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: مطالعه ای در آزمون های همگنی واریانس ها در برابر فرض مخالف مرتب شده
 • رضا نیک بخت
  نام: رضا نیک بخت
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: بررسی عملکرد آزمون های همگنی واریانس ها در طرح بلوکی کامل تصادفی شده براساس شبیه سازی نزخ خطای نوع اول و توان
 • پرستو مرادی
  نام: پرستو مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: مطالعه ای در آزمون های همگنی واریانس ها و مقایسه ی آنها
 • زهرا زندی
  نام: زهرا زندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: آمار ریاضی
  پایان نامه: مطالعه ای بر طرح های کاوش سه سطحی و قابلیت کاوش آنها در پیدا کردن اثرات درست
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه آمار- دانشگاه کردستان (1400 - 1402)
 • عضو شورای نشر دانشگاه کردستان (1395 - 1397)
 • مدیر گروه آمار- دانشگاه کردستان (1395 - 1397)
 • مدیر گروه آمار- دانشگاه کردستان (1389 - 1392)
 • معاون دوره شبانه و آموزش های آزاد - دانشگاه کردستان (1382 - 1384)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر