1403/01/31

لقمان امامقلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جامعه شناسی - بررسی مسائل اجتماعی ایران ، دانشگاه مازندران ، ایران (1392 - 1397)
  عنوان رساله: تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی محیط زیستی
 • کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان رساله: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی
 • کارشناسی علوم اجتماعی - پژوهشگری ، دانشگاه تبریز ، ایران (1384 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مطالعه تأثیر نگرش‌های بوم‌شناختی در تحقق رفتار مصرف بهینه انرژی صادق صالحی، لقمان امامقلی، بهنام لطفی خاچکی (1401)
تحلیل اجتماعی عدم موفقیت در مردمی کردن مسئله محیط زیست در ایران صادق صالحی، لقمان امامقلی، جمال محمدی (1397)
تبیین جامعه شناختی الگوی مصرف برق شهروندان مازندران صادق صالحی، جمال محمدی، لقمان امامقلی (1395)
نگرشهای زیست محیطی و رفتار مصرف انرژی شهروندان جمال محمدی، لقمان امامقلی (1394)
آموزش و پرورش و محیط زیست (نگرش، آگاهی و رفتارهای زیست محیطی دانش آموزان) صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد، لقمان امامقلی (1392)
تحلیل اجتماعی رفتار مصرف برق صادق صالحی، لقمان امامقلی (1392)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • تغییرات آب و هوا
 • توسعه پایدار
 • جامعه شناسی محیط زیست
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای مدیریت سبز دانشگاه کردستان (1399 - 1401)
بیشتر