1403/01/31

کمال امانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6506426276
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 09183733578

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Chemo and homoselective catalytic oxidation of sulfides to sulfoxides with supported nitric acid on silica gel and poly vinyl pyrrolidone (PVP) catalyzed by KBr and/or NaBr MohamadAli Zolfigol, Kamal amani, A. Ghorbani-Choghamarani, Maryam Hajjamia, R. Ayazi-Nasrabadi, Shila Jafari (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Studying the Physiochemical Properties of Qeshlaq Dam and Qeshlaq River Kamal amani, Roushan Khoshnavazi, Rahman Hallaj (2011)
Metaborosulfuric acid: A novel catalyst to synthesis of 2-arylbenzothiazoles Kamal amani, manochehr Rezaei, Soghra Mohamadzadeh (2010)
Cs2CO3: An Efficient Catalyst for the Highly Selective Aldol Condensation کمال امانی، پژمان خلج (1387)
سخنرانی
پایان نامه
بهبود و اصلاح واکنش هنری در سنتز مواد آلی سروه ماجدی، کمال امانی (1386)
کاربرد های جدید هتروپلی اسید ها و پلی اکسومتالات ها در سنتز آلی محمد جعفرزاده، کمال امانی، فرزاد نیک پور (1383)
طرح پژوهشی خاتمه یافته