1403/03/05
هادی طاریمرادی

هادی طاریمرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 33267896500
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: ایران - کردستان - سنندج - دانشگاه کردستان - دانشکده ی فنی و مهندسی
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1377 - 1380)
    عنوان رساله: کنترل مستقل توان های اکتیو و راکتیو در ژنراتورهای القایی با تغذیه دوبل
  • کارشناسی برق - قدرت ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1373 - 1377)
    عنوان پایان‌نامه:
  • دکترای تخصصی مهندسی برق - قدرت ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1390 - 1395)
    عنوان رساله: پایش بر خط عیوب مکانیکی ترانسفورماتورهای قدرت با کاوش و ترکیب داده های گذراهای کلیدزنی ولتاژ پائین کنترل شده
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Network leveling based on voltage-sag mitigation using dynamic voltage restorer Hadi TARIMORADI, Saman Mahmoodi, Navid Rezaei (2023)
مکانیابی بهینه DSTATCOMها و DGها بهمنظور کاهش تلفات و افزایش قابلیت بارپذیری حسین کرمی پرزانی، بهروز ذاکر، میلاد نصیری، هادی طاریمرادی، گئورک قره پتیان (1396)
Application of hyper-spherical search algorithm for optimal coordination of overcurrent relays considering different relay characteristics ُS. Ali Ahmadi, Hossien Karsmi Porzani, Mohammad Javad Sanjari, Hadi TARIMORADI, Gevork gharehpetian (2016)
ژنراتورهای القایی هادی طاریمرادی (1380)
کنترل دور موتور ac با MATLAB هادی طاریمرادی (1379)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تشخیص عیوب مکانیکی و تخلیه جزیی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از نرم افزار CST حسین کرمی پرزانی، هادی طاریمرادی، گئورک قره پتیان (1398)
شستشوی مقره های خطوط برق با استفاده از هلیکوپتر بدون سرنشین در جهت کاهش هزینه ها مرتضی هادی پور، نیما آبرومند، علیرضا هادی، هادی طاریمرادی، سیدمهدی جامعی، امیرعلی آتشگاه، محسن آقازاده شیران، علیرضا جهانگیری (1395)
هماهنگی بهینه ی رله های جریان زیاد با در نظر گیری مشخصههای متفاوت رله بر مبنای آلگوریتم HSS سید علی احمدی، حسین کرمی پرزانی، هادی طاریمرادی، محمد جواد سنجری، گئورک قره پتیان (1394)
هماهنگی بهینه ی رله های جریان زیاد و دیستانس با در نظر گیری نوع رله و جریان مبنای متغیر بر مبنای آلگوریتم ICA حسین کرمی پرزانی، هادی طاریمرادی، حسین عسکریان ابیانه، گئورک قره پتیان (1392)
هماهنگی بهینه ی رله های جریان زیاد و دیستانس بر مبنای آلگوریتم ICA هادی طاریمرادی، حسین کرمی پرزانی، حسین عسکریان ابیانه، گئورک قره پتیان (1392)
Long-term Load Forecasting for Iranian Power Grid Using Fuzzy and Artificial Neural Networks Moradi dalvand Mohammad, Sayed Bahram ZzahirAzami, Hadi TARIMORADI (2008)
سخنرانی
کتاب
Advanced energy storage system in smart grids: power quality and reliability Mohammadhossein Deihimi, Navid Rezaei, Mehrdad Gholami, Hadi TARIMORADI (2023)
Determining the Type and Size of Energy Storage Systems to Smooth the Power of Renewable Energy Resources Mehrdad Gholami, Hadi TARIMORADI, Navid Rezaei, Abdollah Ahmadi, Seyed Ehsan Ahmadi (2020)
نوآوری
کنترل گشتاور موتورهای AC از طریق سنجش سرعت هادی طاریمرادی، پدرام خدارحمی، نوید حیدری (1389)
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه مهندسی برق قدرت و کنترل (1402 - ادامه دارد)
بیشتر