25 تیر 1397
حبيب سليماني

حبیب سلیمانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی- گروه زبان انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: A Content Analysis of Iranian High School English Language Teaching Course Books, Interchange Third Edition, and American English File Package on the Basis of Multiple Intelligences Theory
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران( خوارزمی) ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: A Study of Contrastive Rhetoric Between English And Farsi as Demonstrated through EFL and Non-EFL Students’ Essays with Regard to Writing Ability, Arrangement, and L2 Proficiency
 • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه کردستان ، ایران (1373 - 1376)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • هوش های چندگانه، آزمون و ارزشیابی، روش تحقیق ، آموزش زبان انگلیسی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mahdi Mardani, Habib Soleimani (2016) Accounting for Multiple Intelligences in Interchange Third Edition EFL Course Books Mediterranean journal of social sciences: 7/2; 244-250
2
Shokoufeh Basami, Habib Soleimani (2016) The Relationship between Iranian Learners of Different Proficiency Levels and Their Use of Congratulation Strategies International Journal of Educational Investigations: 3-3; 75-84
3
Mitra Haidari, Habib Soleimani (2016) The Relationship between Goal-orientation and Autonomy in EFL Learners: The Case of Iranian Learner International Journal of Educational Investigations: 3-3; 49-62
4
Shokoufeh Ezati, Habib Soleimani (2015) THE ROLE OF GRAPHIC ORGANIZERS IN THE COMPREHENSION OF DIFFERENT GENRES OF LITERARY TEXTS Journal of Language and Literature: 6/4; 268-273
5
frazad Rostami, Habib Soleimani (2015) THE RELATIONSHIP BETWEEN MULTIPLE INTELLIGENCES AND IRANIAN EFL LEARNERS' PERFORMANCE ON WRITING DIFFERENT ESSAY TYPES Journal of Language and Literature: 6; 76-87
6
Noushin Kheradmand, Habib Soleimani (2015) THE EFFECT OF TOMLINSON’S APPROACH ON IRANIAN EFL LEARNERS' WRITING ABILITY Journal of Language and Literature: 6/4; 201-204
7
Neda Shirdel, Habib Soleimani (2015) THE EFFECT OF COMPUTER GAME ASSISTED TEACHING ON IRANIAN EFL LEARNERS' MOTIVATION FOR LEARNING SPELLING Journal of Language and Literature: 6/4; 235-235
8
محمد صدیق زاهدی، حبیب سلیمانی (1394) تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در کُردی سنندجی مطالعات زبان و گویش های غرب: 8; 63-78
9
Khosro Soleimani, Habib Soleimani (2015) A Contrastive Study of Genric Organization of thesis Discussion Section Written by Iranian MA Students in the Field of TEFL and chemistry Mediterranean journal of social sciences: vol. 6, No. 3; 190-197
10
Soraya Entezari, Habib Soleimani, Kamran Janfeshan (2014) Mobile Learning: Using Cellphones and Its Effects on Listening Skill in Iranian EFL Intermediate Learners and on Their Motivation The Iranian EFL Journal: Volume 10 Issue 4; 148-165
11
Habib Soleimani, Ahmad Moinzadeh, Saeed Ketabi (2013) Multiple Intelligences Theory: A Content Analysis of Iranian High Schools English Language Teaching Textbooks Iranian English Language Teaching journal: 9-5; 51-62
12
علی عبدی، حبیب سلیمانی، بیژن رضایی (1392) بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش چندگانه بر پیشرفت یادگیری و نگرش به درس زبان انگلیسی عمومی مطالعات روانشناسی تربیتی: 27; 113-134
13
Habib Soleimani, Ahmad Moinzadeh (2012) The Analysis of Job Related Stress on Teachers of Junior High Schools and High Schools of Kermanshah Province Journal of Language Teaching and Research: Vol. 3, No. 6,; 1272-1276
14
Habib Soleimani, Ahmad Moinzadeh, Zohrah Kassaeeian, Saeed Ketabi (2012) The effect of instruction based on Multiple intelligences theory on the attitude and learning of General English English language teaching: 5; 45-53
15
Habib Soleimani, Soraya Entezari (2012) A review of language identity and the L2 self. International Journal of Social Sciences & Education: Vol. 2 Issue 2,; 539-541
16
Habib Soleimani, Abbass Eslami Rasekh (2010) Transferability of Writing Through Languages: A Study of English and Persian Intercultural communication studies: 1; 236-246
مقاله ارائه‌شده
1
Azadeh Solimani, Habib Soleimani (2017) The Relationship of Trait Emotional Intelligence with Second Language Speaking Anxiety and Willingness to Communicate National ELT Conference: Innovations and Professional Developments, Iran, Sanandaj
2
Habib Soleimani (2017) پComparing Teaching Reading Comprehension of English Texts through Kurdish and Persian Languages to Iranian EFL Learners International Institute for the Study of Kurdish Societies First Biennial Conference, Germany, Frankfurt
3
Shokoufeh Ezati, Habib Soleimani (2016) THE ROLE OF GRAPHIC ORGANIZERS IN THE COMPREHENSION OF DIFFERENT GENRES OF LITERARY TEXTS The Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Iran, Tehran
4
Noushin Kheradmand, Habib Soleimani (2016) THE EFFECT OF TOMLINSON’S APPROACH ON IRANIAN EFL LEARNERS' WRITING ABILITY The Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Iran, Tehran
5
Neda Shirdel, Habib Soleimani (2016) THE EFFECT OF COMPUTER GAME ASSISTED TEACHING ON IRANIAN EFL LEARNERS' MOTIVATION FOR LEARNING SPELLING The Third International Conference on Applied Research in Language Studies, Iran, Tehran
6
Habib Soleimani, Abbass Eslami Rasekh (2009) A Study of Contrastive Rhetoric between English and Farsi as Demonstrated Through EFL Students’ Essays with Regard to Writing Ability and L2 Proficiency in the Comparison and Contrast Mode of Writing The 15th International Association for Intercultural Communication Studies (IAICS), Japan, Kumamoto
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
Habib Soleimani, somaye Jafari (2011) لغات ضروری تافل ISBN: 978-964-151-364-3
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
Habib Soleimani (2015) critical applied linguistics آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
3
Habib Soleimani (2015) New dimensions of communicative language teaching آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
4
Habib Soleimani (2014) Language Testing: where have we been. where are we going? سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیا و زبان های خارجی
5
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • داور فرهنگی دانشجوی نمونه کشوری (1396 - 1398)
 • مسئول کمیته آموزش شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه (1396 - 1397)
 • مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان (1396 - 1398)
 • نایب رئیس انجمن معلمان زبان انگلیسی استان کردستان (1392 - 1396)
 • رییس دانشگاه آزاد اسلامی روانسر (1387 - 1390)
بیشتر