1403/03/05
حبیب سلیمانی

حبیب سلیمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 2319
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی- گروه زبان انگلیسی
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه کردستان ، ایران (1373 - 1376)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران( خوارزمی) ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان رساله: A Study of Contrastive Rhetoric Between English And Farsi as Demonstrated through EFL and Non-EFL Students’ Essays with Regard to Writing Ability, Arrangement, and L2 Proficiency
 • دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: A Content Analysis of Iranian High School English Language Teaching Course Books, Interchange Third Edition, and American English File Package on the Basis of Multiple Intelligences Theory
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
عملگرهای ناقص ساز در زبان فارسی: رویکردی شناختی رحمان ویسی حصار، حبیب سلیمانی (1398)
تحلیل بهینگی فرایند تضعیف در کُردی سنندجی محمد صدیق زاهدی، حبیب سلیمانی (1394)
The effect of instruction based on Multiple intelligences theory on the attitude and learning of General English Habib Soleimani, Ahmad Moinzadeh, Zohrah Kassaeeian, Saeed Ketabi (2012)
A review of language identity and the L2 self. Habib Soleimani, Soraya Entezari (2012)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
Reading English through Culture Habib Soleimani, Jalil Fathi, Zeinab Moradi Khazaee (2022)
An overview of language testing Jalil Fathi, Habib Soleimani (2019)
General English Structure Jalil Fathi, Habib Soleimani (2019)
Reading English Via Ideal Easy Watching(REVIEW) Habib Soleimani, Delnia AllahVeisi, Mohammad Madeh Shariati (2019)
لغات ضروری تافل Habib Soleimani, somaye Jafari (2011)
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • هوش های چندگانه، آزمون و ارزشیابی، روش تحقیق ، آموزش زبان انگلیسی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • داور فرهنگی دانشجوی نمونه کشوری (1396 - 1398)
 • مسئول کمیته آموزش شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه (1396 - 1397)
 • مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان (1396 - 1398)
 • نایب رئیس انجمن معلمان زبان انگلیسی استان کردستان (1392 - 1396)
 • رییس دانشگاه آزاد اسلامی روانسر (1387 - 1390)
بیشتر