1403/01/27
هانیه غفاری

هانیه غفاری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 25959083200
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست، ص. پ. 416، کدپستی: 6617715175
تلفن: 0098-087-33620551

معرفی

دکتر هانیه غفاری از سال 1384 در زمینه حفاظت از خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض ایران فعالیت می کند. او از سال 1383 بعنوان یکی از تنها دو عضو گروه تخصصی لاکپشت های آب شیرین اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در ایران انتخاب شده است. موضوع تخصصی مورد علاقه هانیه غفاری بررسی جنبه های مختلف بومشناسی لاکپشت های برکه ای به ویژه لاکپشت فراتی در خاور میانه است. اغلب تحقیقات او در زمینه مطالعات تاریخ طبیعی گونه های جانوری و مطالعه ارتباط خزندگان و دوزیستان بومی با زیستگاه آنها است. دکتر غفاری از سال 1394 تاکنون عضو هیات علمی و استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان است و دروس مرتبط با تنوع زیستی را در دو مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی این دانشگاه تدریس می کند. همچنین موسس و مدیرعامل تشکل زیست محیطی موسسه خزنده شناسان پارس و عضو کمیته ملی راهبری برنامه کمک های کوچک برنامه محیط زیست سازمان ملل است. موسسه خزنده شناسان پارس در سال 1396 به پاس سالها تلاش برای حفاظت از خزندگان و دوزیستان در معرض خطر انقراض و به دلیل برگزاری طرح های حفاظتی مشارکتی و آموزش مردمی بویژه طرح های حفاظت از افعی کوهستانی لطیفی و لاک پشت فراتی برنده دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست شد.

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست (1381 - 1383)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی محیط زیست (1388 - 1392)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Global Protected Areas as refuges for amphibians and reptiles under climate change Chunrong Mi, Liang Ma, Mengyuan Yang, Xinhai Li, Shai Meiri, Weiguo Du, Xuan Liu, David S. Wilcove, Zoltán Tamás Nagy, Yuval Itescu, Yuezhao Wang, Santiago R. Ron, Philipp Wagner, Omar Torres-Carvajal, Oliver Tallowin, Marco Antonio Ribeiro Junior, Luciano Javier Avila, Lee Grismer, Indraneil Das, David G. Chapple, Danny Meirte, Cristiano Nogueira, Aaron Bauer, Geraud C. Tasse Taboue, Arnaud Marius Tchassem Fokoua, Lotanna Micah Nneji, Seyed Mahdi KAZEMI, Rafaqat Masroor, Ronnie Mwangi Kimani, Scott Jarvie, Jiri Smid, Hanyeh Ghaffari, Barbod Safaei Mahroo, Daniel Jablonski, Lilly P. Harvey, Daniel Pincheira-Donoso, Oleksandra Oskyrko, Uri Roll (2023)
Diversity and distribution of snake fauna (Squamata: Serpentes) in Yazd Province, Iran Mehdi Zare Khormizi, Barbod Safaei Mahroo, Maryam Jafari Najafabadi, Ali Salemi, Hojat Dehghan Dehnavi, Hanyeh Ghaffari, Mehdi Molla Mohammad Alian, Mohsen Nasiripour Meybodi (2021)
COVID-19 Highlights the Need for More Effective Wildlife Trade Legislation Amaël Borzée, Jeffrey McNeely, Kit Magellan, Jennifer Miller, Lindsay Porter, Li Zhang, Natasha Zulaika Zahirudin, Thamasak Yeemin, Ee Phin Wong, Makamas Sutthacheep, Colin T. Strine, Bharat Babu Shrestha, Tommaso Savini, Chinara Sadykova, Prakash Kumar Paudel, Ngwe Lwin, Murali Krishna, Monsoon Khatiwada, Ambika Prasad Khatiwada, Vijaya Kumaran Jayaraj, Yadav Ghimirey, Hanyeh Ghaffari, George A. Gale, Ju Lian Chong, Suchana Apple Chavanich, Damber Bista, Ahmad Zafir Abdul Wahab, Aini Hasanah Abd Mutalib, Alice Hughes, Gerard E. Ryan, Fikty Aprilinayati, Ghazala Shahabuddin, Sandeep Sharma, Krishnakumar Kadinjappalli, Trishna Dutta (2020)
بررسی تنوع ژنتیکی کفتار راه راه ایرانی (Hyaena hyaena Linnaeus, 1753) با استفاده از ژن میتوکندریایی ND2 در ایران لیلی حیدری، شهرام کبودوندپور، هانیه غفاری، محمدعلی ادیبی، ادریس قادری (1397)
RANGE EXTENSIONS OF THREE ENDEMIC SNAKE-SKINKS (SCINCIDAE: Ophiomorus) IN IRAN Soheil Sami, Barbod Safaei Mahroo, Hanyeh Ghaffari (2017)
Eastern Montpellier Snake (Malpolon insignitus fuscus) Ophiophagy Behavior from Zagros Mountains Barbod Safaei Mahroo, Hanyeh Ghaffari, Saeed Salmabadi, Arman kamangar, Shirvan Almasi, Aram Ghafoor, Seyed Mahdi KAZEMI (2017)
The Herpetofauna of Iran: Checklist of Taxonomy, Distribution and Conservation Status Barbod Safaei Mahroo, Hanyeh Ghaffari, Hadi Fahimi, Siamak Bromand, Mahtab YAZDANIAN, Seyed Mahdi KAZEMI, Alireza Naderi, Alireza MOTESHAREI, Meysam MASHAYEKHI, Mehdi RAJABIZADEH, Reza NASRABADI, Mahboubeh Sadat HOSSEINZADEH, Elham REZAZADEH, Seyyed Saeed HOSSEINIAN YOUSEFKHANI, Elnaz NAJAFI MAJD (2015)
Home Range and Habitat Selection of the Endangered Euphrates Softshell Turtle Rafetus euphraticus in a Fragmented Habitat in Southwestern Iran Hanyeh Ghaffari, Flora Ihlow, Michael V. Plummer, Mahmood Karami, Nematollah Khorasani, Dennis Rodder, Barbod Safaei Mahroo (2014)
Notes on a Nest and Emergence of Hatchlings of the Euphrates Softshell Turtle (Rafetus euphraticus) at the Dez River Hanyeh Ghaffari, Michael V. Plummer, Mahmood Karami, Barbod Safaei Mahroo, Faraham Ahmadzadeh, Dennis Rodder (2014)
Computed Tomographic Anatomy and Topography of the Lower Respiratory System of the European Pond Turtle (Emys Orbicularis) Omid Zehtabvar, Zahra Tootian, Alireza Vajhi, Bahador Shojaei, Amir Rostami, Iman Memarian, Hanyeh Ghaffari, Javad Sadeghinezhad, Somaye Davudypoor (2014)
New Geographic Distribution Records Of Zarudny’s Bent-Toed Gecko, Mediodactylus russowii zarudnyi Nikolsky, 1899 (Sauria: Gekkonidae) From Iran Barbod Safaei Mahroo, Hanyeh Ghaffari, Alireza Shahrdari Panah, Hadi Fahimi, Alireza Naderi, Siamak Bromand (2013)
New Record Of Plateau Snake Skink, Ophiomorus nuchalis (Squamata: Scincidae), From Iran Omid Mozaffari, Hanyeh Ghaffari, Kamran Kamali, Barbod Safaei Mahroo (2011)
Conservation Status of the Euphrates Softshell Turtle, Rafetus euphraticus, in Iran Hanyeh Ghaffari, Ertan Taskavak, Mahmood Karami (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
تعیین محدوده پراکنش خزندگان شمال غرب کشور با استفاده از دانش شهروندی عطرین سلیمی، هانیه غفاری، سارا صادقی، محیا حاجیان، کیمیا خدامرادیان، باربد صفایی مهرو، کیمیا فضل اللهی، رقیه حبیبی، شرمین رمضانی، سارا کرمی امیرآباد (1401)
بررسی ویژگی های زیستگاهی و ریختی سوسمار سنگی دفیلیپی (Darevskia defilippii) درپارک ملی لار شیوا تقی پور اشلق، هانیه غفاری، افشین علیزاده، پرهام بیهقی (1400)
بررسی عادات غذایی لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان استان کردستان حدیث خدامرادی، هانیه غفاری، محمودرضا همامی، شهرام کبودوندپور، روژین اسمعیلی (1399)
Participatory Conservation of Latifi’s Mountain Viper in Lar National Park, Iran Hanyeh Ghaffari, Barbod Safaei Mahroo, Jan Dohnal, Hadi Fahimi (2018)
Effects of fire on lizards in forest habitats Arman kamangar, Hanyeh Ghaffari, Shahram Kaboodvandpour, Hedieh Badakhshan (2018)
Human tracks on the Montivipera latifii's remaining habitats: How to survive the invasion Barbod Safaei Mahroo, Mahtab YAZDANIAN, Jan Dohnal, Hadi Fahimi, Hanyeh Ghaffari (2018)
فون خزندگان و دوزیستان منطقه برقرو استان کردستان آرمان کمانگر، هانیه غفاری، شهرام کبودوندپور، هدیه بدخشان، خالد زندی، محمد رحمانی، فرید حسن پور، عطاالله احمدی (1396)
مطالعه مقدماتی فون خزندگان منطقه حفاظت شده بیجار استان کردستان عباس نقیب زاده، فرید صالحی، اشکان میری، ناصر ملکی قزلقبر، هانیه غفاری (1393)
Home range and habitat selection of Rafetus euphraticus Flora Ihlow, Hanyeh Ghaffari, Michael V. Plummer, Barbod Safaei Mahroo, Dennis Rodder (2013)
بررسی فون خزندگان زاگرس مرکزی جهت شناسایی زیستگاههای دارای اهمیت حفاظتی هانیه غفاری، کامران کمالی، امید مظفری، باربد صفایی مهرو (1389)
بررسی فراوانی نسبی خزندگان در زیستگاههای عمده زاگرس مرکزی کامران کمالی، امید مظفری، باربد صفایی مهرو، هانیه غفاری (1389)
سخنرانی
کتاب
The Amphibians and Reptiles of Euphrates and Tigris Basin Barbod Safaei Mahroo, Hanyeh Ghaffari (2021)
فرهنگنامه حیات وحش ایران (مهره داران) ملیکا قلیچ پور، مهرگان ابراهیمی، امید مظفری، خسرو رجبی زاده، اصغر مبارکی، فاطمه حسینی زواریی، باقر نظامی، هانیه غفاری (1388)
پایان نامه
اولویت بندی مناطق تحت حفاظت استان کردستان بر اساس گونه های خزندگان و دوزیستان تارا چهاریارپناه، هانیه غفاری، مهتاب پیرباوقار (1400)
بررسی گستره خانگی و رژیم غذایی لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان حدیث خدامرادی، هانیه غفاری، محمودرضا همامی، شهرام کبودوندپور (1398)
بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه گربه جنگلی (Felis chaus) در ایران با استفاده از ژن های میتوکندریایی زهرا کیانی، هانیه غفاری، شهرام کبودوندپور، محمدعلی ادیبی (1396)
بررسی اثر آتش سوزی بر فراوانی و غنای گونه ای خزندگان منطقه برقرو در استان کردستان آرمان کمانگر، هانیه غفاری، هدیه بدخشان، شهرام کبودوندپور (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • حفاظت از خزندگان و دوزیستان بویژه لاک پشت های برکه ای و خشکیزی
 • مطالعه تاریخ طبیعی، پراکنش و رژیم غذایی خزندگان خاورمیانه با تاکید بر گونه های در معرض خطر انقراض
 • بوم شناسی، اکولوژی رفتار و فیلوژئوگرافی دوزیستان و خزندگان بویژه لاک پشت های برکه ای و خشکیزی
 • جنبه های مختلف بوم شناسی خزندگان شامل بررسی اندازه گستره خانگی، استفاده از خرد زیستگاه، برآورد جمعیت و زادآوری
بیشتر

دانشجویان

 • پگاه کریمی
  نام: پگاه کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
  پایان نامه: برآورد جمعیت و تعیین نیازهای زیستگاهی سمندر کوهستانی دریوگین (Neurergus derjugini derjugini) در زیستگاه میری سور، شهرستان مریوان استان کردستان
 • حدیث خدامرادی
  نام: حدیث خدامرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی محیط زیست مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی
  پایان نامه: بررسی گستره خانگی و رژیم غذایی لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان
 • روژین اسمعیلی
  نام: روژین اسمعیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم و مهندسی محیط زیست، گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
  پایان نامه: مطالعه جمعیت و انتخاب زیستگاه گونه لا ک پشت مهمیزدار(Testudo graeca) در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان
 • پروا جویایی
  نام: پروا جویایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست گرایش زیستگاههاوتنوع زیستی
  پایان نامه: بررسی بزرگنمایی زیستی فلزات سنگین در مسیر رژیم غذایی لاک پشت برکه ای خزری (Mauremys caspica) در دریاچه ی زریبار
 • الهام مرادی
  نام: الهام مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
  پایان نامه: برآورد سطح آلودگی فلزات سنگین در دریاچه زریبار با استفاده از لاک پشت برکه ای خزری (Mauremys Caspica) به عنوان شاخص زیستی
 • شوان اداک
  نام: شوان اداک
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
  پایان نامه: بررسی ویژگی های زیستگاهی و تهدیدهای لاک پشت فراتی (Rafetus euphraticus) در تالاب هورالعظیم استان خوزستان
 • الهام خزاعی
  نام: الهام خزاعی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  پایان نامه: بررسی ویژگی های بوم شناسی و رژیم غذایی لاک پشت مهمیز دار (Testudo graeca) در منطقه صلوات آباد استان کردستان
 • آرمان کمانگر
  نام: آرمان کمانگر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
  پایان نامه: بررسی اثر آتش سوزی بر فراوانی و غنای گونه ای خزندگان منطقه برقرو در استان کردستان
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه محیط زیست (1399 - ادامه دارد)
 • عضو شورای پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان (1398 - ادامه دارد)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان (1395 - 1397)
 • استاد مشاور انجمن علمی محیط زیست دانشگاه کردستان (1394 - 1398)
 • استادیار گروه محیط زیست دانشگاه کردستان (1394 - ادامه دارد)
بیشتر

گالری تصاویر

بررسی اثر آتش سوزی بر فراوانی و غنای گونه ای خزندگان منطقه برقرو بررسی خزندگان سد قشلاق کردستان افتتاحیه زیربخش ایران موسسه بین المللی زیست شناسی حفاظت نشست حفاظت مشارکتی از لاکپشت فراتی در شهرستان دشت آزادگان خوزستان کارگاه آموزشی روش های برآورد جمعیت خزندگان و دوزیستان برای کارشناسان و محیط بانان استان خوزستان کارگاه آشنایی با خزندگان غیربومی با تاکید بر لاک پشت لاک نرم چینی در پاسگاه میانکاله استان مازندران برگزاری کارگاه آشنایی با روش های نوین برآورد جمعیت خزندگان و دوزیستان، اداره کل محیط زیست استان تهران کارگاه آشنایی با خزندگان غیربومی با تاکید بر لاک پشت لاک نرم چینی در پاسگاه میانکاله استان مازندران لاسرتای کردستان در منطقه برقرو نشست حفاظت مشارکتی از سمندرهای استان کردستان برآورد جمعیت لاکپشت فراتی در تالاب هورالعظیم استان خوزستان برآورد جمعیت لاکپشت فراتی در تالاب هورالعظیم استان خوزستان