1403/01/31
حسین درویشی

حسین درویشی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37861074300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09184019204

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی ، دانشگاه ایلام ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: x
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی ، تربیت مدرس تهران ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان رساله: مدلسازی ضرایب انتقال حرارت مواد بیولوژیکی
 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی (1387 - 1392)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Process parameters of microwave heating-assisted vacuum evaporation of tomato juice: quality, energy consumption, exergy performance, and kinetic processing Taher Sofizadeh, Jalal Khodaei, Hosain Darvishi, Nasser Behroozi-Khazaei, Mahmoud Koushesh Saba (2023)
Greenhouse gas emission reduction potential, energy and exergy analysis of combined microwave-convective dryer Hosain Darvishi, Jalal Khodaei, Nasser Behroozi-Khazaei, Payman Salami, Hadi Samimi Akhijahani (2023)
پیش بینی محتوای رطوبت خروجی محصول شوید از خشک کن تسمه نقاله ی با جریان هوای گرم به کمک بینایی ماشین هاوین علی پناهی، ناصر بهروزی خزاعی، کاوه ملازاده، حسین درویشی (1402)
The influence of Ohmic‐vacuum heating on phenol, ascorbic acid and engineering factors of kiwifruit juice concentration process Hosain Darvishi, Nasser Behroozi-Khazaei, Mahmoud Koushesh Saba, Zakaria Alimohammadi, Himan Nourbakhsh (2021)
Improving quality and quantity attributes of grape juice concentrate (molasses) using ohmic heating Hosain Darvishi, Mahmoud Koushesh Saba, Nasser Behroozi-Khazaei, Himan Nourbakhsh (2020)
Microwave power adjusting during potato slice drying process using machine vision Somayeh Rezaei, Nasser Behroozi-Khazaei, Hosain Darvishi (2019)
Quality preservation of orange concentrate by using hybrid ohmic – vacuum heating Hosain Darvishi, pedram Mohammadi, ali fadavi, Mahmoud Koushesh Saba, Nasser Behroozi-Khazaei (2019)
Ohmic blanching of white mushroom and its pretreatment during microwave drying bashir noralahi, Mohsen Azadbakht, Hosain Darvishi (2018)
Effect of Different Drying Conditions on the Mass Transfer Characteristics of Kiwi Slices Hosain Darvishi, pedram Mohammadi, Mohsen Azadbakht, Zanyar Farhudi (2018)
Mass Transfer Parameters and Modeling of Hot Air Drying Kinetics of Dill Leaves Hosain Darvishi, Zanyar Farhudi, Nasser Behroozi-Khazaei (2017)
Energy analyses and drying kinetics of chamomile leaves in microwave-convective dryer ali motevali, Saeid Minaei, Ahmad Banakar, Barat Ghobadian, Hosain Darvishi (2016)
Exergy and energy analyses of liquid food in an Ohmic heating process: A case study of tomato production Hosain Darvishi, Adel Hosainpour, Farzad nargesi, ali fadavi (2015)
Effects of fluidized bed drying on the quality of soybean kernels Hosain Darvishi, Mohammad Hadi Khosh Taghaza, Saeid Minaei (2015)
The Parameters of Mass Transfer of Convective Drying in Sliced Melon Hosain Darvishi, Jalal Khodaei, Mohsen Azadbakht (2015)
Fluidized Bed Drying Characteristics of Soybeans Hosain Darvishi, Mohammad Hadi Khosh Taghaza, Saeid Minaei (2014)
Study of the drying kinetics of pepper Hosain Darvishi, Abbas Rezaie Asl, Ali Asghari, Mohsen Azadbakht, Gholamhassan Najafi, Jalal Khodaei (2014)
Exergy and Energy Analysis, Drying Kinetics and Mathematical Modeling of White Mulberry Drying Process Hosain Darvishi, Mohammad Zarei, Saeid Minaei, hamid khafajeh (2014)
Drying kinetics and colour change of lemon slices Hosain Darvishi, Mohammad Hadi Khosh Taghaza, Saeid Minaei (2014)
Effect of Shape Potato Chips on Drying Characteristics Hosain Darvishi, hamid khafajeh, Ahmad Banakar, Mehdi lotfi (2014)
Ohmic pre-drying of tomato paste Adel Hosainpour, Hosain Darvishi, Farzad nargesi, ali fadavi (2014)
Drying characteristics of sardine fish dried with microwave heating Hosain Darvishi, Mohsen Azadbakht, Abbas Rezaie Asl, asie farhang (2013)
Far-Infrared Drying Characteristics of Mushroom Slices Hosain Darvishi, Gholamhassan Najafi, Adel Hosainpour, Jalal Khodaei, Mohsen Azadbakht (2013)
Mathematical Modeling of Green Pepper Drying in Microwave-convective Dryer Hosain Darvishi, Mohammad Hadi Khosh Taghaza, Gholamhassan Najafi, Farzad nargesi (2013)
Characteristics of sunflower seed drying and microwave energy consumption Hosain Darvishi, Mohammad Hadi Khosh Taghaza, Gholamhassan Najafi, Mohammad Zarei (2013)
Ohmic processing of liquid whole egg, white egg and yolk Hosain Darvishi, Mohammad Hadi Khosh Taghaza, Mohammad Zarei, Mohsen Azadbakht (2012)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
پیش بینی محتوای رطوبتی شوید (Anethum graveolens) در خشک کن جریان هوای گرم به کمک بینایی ماشین هاوین علی پناهی، ناصر بهروزی خزاعی، کاوه ملازاده، حسین درویشی (1397)
تکنیک گرمایش اهمیک در سینیتک خشک کردن قارچ دکمه ای بشیر نورالهی، محسن آزادبخت، حسین درویشی (1395)
تاثیر کنترل دما و توان بر جنبه های کیفی محصول در خشک کن مایکروویو حسین درویشی، محمد هادی خوش تقاضا، سعید مینایی (1393)
سخنرانی
پایان نامه
بهینه‌سازی سامانه گرمایشی اهمی تحت خلاء برای تغلیظ آب انگور نازیلا زندی، جلال خدائی، ناصر بهروزی خزاعی، حسین درویشی (1401)
پیاده سازی خشک کن ترکیبی انجمادی-خلائی مادون قرمز برای خشک کردن به بهاره عنایتی، ناصر بهروزی خزاعی، حسین درویشی (1400)
ساخت و ارزیابی سامانه هیبریدی برای پخت نان پیام نگهدار پنیرانی، حسین درویشی، ناصر بهروزی خزاعی (1399)
کنترل برخط فرآیند خشک کردن در خشک کن هیبریدی مایکروویو-هوای گرم معصومه سبزواری، ناصر بهروزی خزاعی، حسین درویشی (1398)
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار عمق خاک ورز آرام امینی، حسین درویشی، جلال خدائی (1397)
به کارگیری تکنیک گرمایش اهمی برای فرآوری قارچ بشیر نورالهی، محسن آزادبخت، حسین درویشی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

دانشجویان

 • فرزام افضلی
  نام: فرزام افضلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
  پایان نامه:
 • پدرام محمدی
  نام: پدرام محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
  پایان نامه:
 • زانیار فرهودی
  نام: زانیار فرهودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
  پایان نامه:
بیشتر