1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی محدوده پایین دست سد آزاد تا نی آباد بر اساس شاخص های اکولوژیکی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نیاز آبی محیط زیستی، شاخص های اکولوژیکی، Phabsim، گونه شاخص، شاخص کف بستر
سال 1399
پژوهشگران فرشید قربانی چقامارانی ، جمیل امان اللهی ، برزان بهرامی کمانگر ، حبیب الله محمدی ، پرویز کرمی ، شهرام کبودوندپور ، احمد ولی پور ، سید علی جوهری

چکیده

به طور کلی تأثیرات سدها را می توان از منظرهای مختلف نظیر شرایط اقلیمی، هیدرولیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، باستان شناسی و غیره بررسی نمود. احداث سد بر روی جریان آب رودخانه منجر به طیف گسترده ای از تغییرات هیدروژئومورفیک، چه در امتداد بالادست و چه در پایین دست خواهد شد. میزان دبی جاری در رودخانه های آزاد، شویشه، پیرخضران و باقل آباد در آذر و دی ماه تقریبا مساوی با دبی سال متوسط آبی لذا میزان جریان آبی زیست محیطی به دست آمده برای رودخانه آزاد در جدول 5-20 برای دوره خشک سالی در آذر و دی در عدد 8/0 و برای تر سالی در عدد 5/1 ضرب گردید (جدول 5-21). با توجه به اینکه میزان آب جاری در بهمن ماه در در رودخانه آزاد در اندازه گیری میدانی m3/s 14 بود لذا به دلایل ذکر شده در قبل قابل استفاده در مدل نبود و جریان جاری در خرداد ماه استفاده شد و چون میزان جریان جاری شده در خرداد در اندازه گیی میدانی کمتر از هر سه دوره تر سالی، سال متوسط آبی و خشک سالی است لذا میزان جریان زیست محیطی به دست آمده در جدول 5-20 در بهمن ماه m3/s 4.5 برای دوره متوسط در عدد 5/1 و برای تر سالی در عدد 2 ضرب گردید. میزان دبی محیط زیستی اندازه گیری شده در اسفند ماه برای رودخانه آزاد بر اساس دبی جریان آذر ماه است زیرا در اسفند ماه میزان دبی اندازه گیری شده رودخانه بیشتر از m3/s 3/23 است که همانطور که در بالا ذکر شد در تحت این میزان آبدهی سرعت و عمق آب خیلی بیشتر از نیازهای اکولوژیکی گونه های شاخص است. با توجه به اینکه دبی استفاده شده برای این ماه m3/s 5.6 بوده است و این میزان جریان کمتر از میزان دبی در شرایط تر سالی و سال متوسط آبی بوده و تقریبا مساوی با شرایط خشک سالی در دوره آماری بلند مدت است لذا میزان جریان محیط زیستی به دست آمده برای سال متوسط آبی در عدد 5/1 و برای شرایط تر سالی در عدد 2 ضرب گردید.