1402/12/15
فرهاد رحمانی چیانه

فرهاد رحمانی چیانه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 444
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، ساختمان شماره 2، اتاق 102
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، ایران (1389 - 1395)
  عنوان رساله: سنتز و ارزیابی نانوکاتالیست های پایه زئولیتی برای هیدروژن گیری از اتان در حضور دی اکسید کربن
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1386 - 1389)
  عنوان رساله: مقایسه و بررسی جذب گاز دی اکسید گوگرد با استفاده از محلول های مختلف
 • کارشناسی مهندسی شیمی-پتروشیمی ، صنعتی سهند تبریز ، ایران (1382 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: تصفیه فتوکاتالیستی هوای الوده
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Innovative magnetic catalyst facilitates biodiesel production via transesterification of sunflower and waste cooking oils Ali Godarzi, Pouya Vaziri, Faranak Akhlaghiantab, Farhad Rahmani Chianeh, Milad Khaledian (2023)
Efficient photodegradation of paraquat herbicide over TiO2-WO3 heterojunction embedded in diatomite matrix and process optimization Maryam Moradi, Rojiar Akbari Sene, Farhad Rahmani Chianeh, Mashallah Rezakazemi (2023)
Highly robust ZrO2-stabilized CaO nanoadsorbent prepared via a facile one-pot MWCNT-template method for CO2 capture under realistic calcium looping conditions Seyed Borhan Mousavi, Mohammad Heidari, Farhad Rahmani Chianeh, Rojiar Akbari Sene, Peter T. Clough, Serap Ozmen (2023)
Multilayer Structures of a Zn0.5Ni0.5Fe2O4-Reduced Graphene Oxide/PVDF Nanocomposite for Tunable and Highly Efficient Microwave Absorbers Majed Amini, Milad Kamkar, Farhad Rahmani Chianeh, Ahmadreza Ghaffarkhah, Farhad Ahmadijokani, Mohammad Arjmand (2021)
Kinetic and isotherm study of Cr(VI) biosorption from industrial effluents by biomass of dried sludge Fatemeh Kariminejad, Samira Baghchevan Ghadimi, Farhad Rahmani Chianeh, Mohsen Haghighi, Rojiar Akbari Sene, Elham Sadat Heydari, Mohammad Ali Zazouli (2021)
استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ گلاویژ رحیمی سرابشهرک، سیدامید رستگار، فرهاد رحمانی چیانه (1399)
Ultrasound-assisted leaching of vanadium from fly ash using lemon juice organic acids Galavizh Rahimi Sarabshahrak, Seyed Omid Rastegar, Farhad Rahmani Chianeh, Tingyue Gu (2020)
Technical and economic investigation of chemical scrubber and bio-filtration in removal of H2S and NH3 from wastewater treatment plant Ebrahim Alinezhad, Mohsen Haghighi, Farhad Rahmani Chianeh, Habib Keshizadeh, Mahyar Abdi, Kazem Naddafi (2019)
Photodegradation of ciprofloxacin in water using photocatalyst of zinc oxide nanowires doped with copper and cerium oxides Maryam Mirzaei Chikan Sofla, Faranak Akhlaghiantab, Farhad Rahmani Chianeh (2019)
سنتز نانوکاتالیست Ni-Co/Al2O3-MgO به روش تلقیح برای تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفورمینگ خشک متان سید رضا یحیوی، محمد حقیقی، سیروس شفیعی، مظفر عبدالهی فر، فرهاد رحمانی چیانه (1397)
Photocatalytic reduction of Cr (VI) in aqueous solution over ZnO/HZSM-5 nanocomposite: optimization of ZnO loading and process conditions Mohsen Haghighi, Farhad Rahmani Chianeh, Rouhullah Dehghani, Ashraf Mazaheri Tehrani, Mohammad bagher Miranzadeh (2017)
احیا فوتوکاتالیستی کارآمدکروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکریستال های تثیبت شده ZnO تحت تابش نور UV : اثر هم افزایی زئولیت HZSM-5 به عنوان پایه محسن حقیقی، فرهاد رحمانی چیانه، روح اله دهقانی، اشرف مظاهری تهرانی، محمد باقر میران زاده (1395)
A comparative study of two different membranes applied for auto-thermal methanol synthesis process Farhad Rahmani Chianeh, Mohammad Haghighi, Pooya Estifaee, Mohammad Reza Rahimpour (2012)
Enhancement of simultaneous hydrogen production and methanol synthesis in thermally coupled double-membrane reactor Mohammad Reza Rahimpour, Farhad Rahmani Chianeh, Mahdi Bayat, Ehsan Pourazadi (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کاربرد اکسید گرافن در تولید بیودیزل با استفاده از روغن آفتابگردان سارا قوامی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1401)
تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از کاتالیست مغناطیسی علی گودرزی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1400)
سنتز نانوکامپوزیت فتوکاتالیستی BiOI/Clinoptilolite به روش سونوشیمیایی-رسوبی جهت تصفیه پساب رنگی اوین زندی، فرهاد رحمانی چیانه، روجیار اکبری سنه، احسان مهرجو (1400)
جذب و تخریب نوری آلاینده دارویی ایبوپروفن با استفاده از کلینوپتیلولیت آلاییده به نانوذرات اکسید روی هانیا مازوجی، روجیار اکبری سنه، فرهاد رحمانی چیانه، اوین زندی (1400)
بررسی عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات CuBi2O4 در حذف آلاینده متیل اورانژ احسان مهرجو، فرهاد رحمانی چیانه، روجیار اکبری سنه، اوین زندی (1400)
Microwave Absorption by Multilayer PVDF/rGO Zn0.5 Ni0.5Fe2O4 Nanocomposite Majed Amini, Milad Kamkar, Farhad Rahmani Chianeh, Ahmadreza Ghaffarkhah, Farhad Ahmadijokani, Mohammad Arjmand, Seyyed Arash Haddadi (2021)
استفاده از فرایند سونولیچینگ به منظور استخراج فلز نیکل از پسماند خاکسترنفت کوره گلاویژ رحیمی سرابشهرک، سیدامید رستگار، فرهاد رحمانی چیانه، سینا حیاتی (1398)
بهینه سازی استخراج وانادیم و نیکل با استفاده از فرایند سونوبیولیچینگ گلاویژ رحیمی سرابشهرک، سیدامید رستگار، فرهاد رحمانی چیانه (1398)
Technical investigation of chemical scrubber in removal of H2S and NH3 from wastewater treatment plant Mohsen Haghighi, Ebrahim Alinezhad, Farhad Rahmani Chianeh, Fatemeh Kariminejad (2019)
Biodiesel Production from Sunflower Oil by Sonochemically Synthesized K2O/Talc Heterogeneous Catalyst Kavan Ghavami, Faranak Akhlaghiantab, Farhad Rahmani Chianeh (2019)
اجرای تکنیک خودکنترلی و تحلیل شاخص های کیفی با نرم افزار Mini Tab ادریس عبدی، فرهاد رحمانی چیانه، فرشاد میرکی (1397)
Adsorptive removal of tetracycline from aqueous solution using TiO2/MCM-41 nanocomposite Morteza Khanmohammadi, Farhad Rahmani Chianeh, Javad J. Rahbar Shahrouzi (2018)
Degradation of pharmacetutical (ciprofloxacin) wastewater using zinc oxide nanowire doped with copper oxide Maryam Mirzaei Chikan Sofla, Faranak Akhlaghiantab, Farhad Rahmani Chianeh (2018)
Investigation of photocatalytic removal of Cr (VI) using ZnO supported on natural zeolite under UV light irradiation: A Laboratory Study محسن حقیقی، فرهاد رحمانی چیانه، محمد باقر میران زاده، شیرین افشین (1396)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
فرایند MTO و کاتالیست SAPO-34 فرهاد رحمانی چیانه (1402)
کتاب
نوآوری
سنتز نانوکامپوزیت Cr-La/MCM-41 به روش هیدروترمال محمد حقیقی، المیرا اصغری، فرهاد رحمانی چیانه (1395)
تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی اکسید کربن و اکسیژن روی نانوکاتالیست Ni/MgO تقویت شده با زیرکونیا پرستو دلیر خیرالهی نژاد، فرهاد رحمانی چیانه، نعیمه جدیری، محمد حقیقی (1395)
پایان نامه
تجزیه فتوکاتالیستی مسکن دیکلوفناک با استفاده از نانوالیاف مغناطیسی TiO2 تقویت شده با CuS شهریار فرزانه نیا، مهرداد خامفروش، فرهاد رحمانی چیانه (1402)
تولید بیودیزل از پسماند روغن پخت و پز با استفاده از خاکستر پوست پسته صبا قیطاسی، بابک عاقل، فرهاد رحمانی چیانه (1402)
تولید بیودیزل از روغن خوراکی با استفاده ازپسماند زیستی مغناطیسی شده شیما بشیری، روجیار اکبری سنه، فرهاد رحمانی چیانه (1401)
فرآیند تبدیل کاتالیستی متانول به آروماتیک های سبک با استفاده از کاتالیست زئولیت HZSM-5 میثم مصطفائی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1401)
کاربرد گرافن در تولید بیودیزل از روغن های آفتابگران و پسماند آشپزی سارا قوامی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1401)
تولید سوخت بیودیزل با استفاده از نانوکاتالیستهای بازی بر پایه خاکستر بادی بهبود یافته نگین شیخی، سیدامید رستگار، فرهاد رحمانی چیانه، فرانک اخلاقیان طاب (1400)
تأثیر نانوذرات بنتونیت بر ساختار و عملکرد فتوکاتالیستی نانوالیاف اکسید روی در فرآیند حذف علف کش بنتازون علیرضا امینی، مهرداد خامفروش، فرهاد رحمانی چیانه، روجیار اکبری سنه (1400)
بهینه سازی فرایند سونوبیولیچینگ به منظور استخراج فلزات باارزش از پسماند کوره های نیروگاهی گلاویژ رحیمی سرابشهرک، فرهاد رحمانی چیانه، سیدامید رستگار (1398)
تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان با استفاده از کاتالیست های هتروژن کاوان قوامی، فرانک اخلاقیان طاب، فرهاد رحمانی چیانه (1398)
تجزیه فتوکاتالیستی آنتی بیوتیک تتراسایکلین با استفاده از نانو الیاف TiO2 تقویت شده با CuO ایوب مرادی (دانشجوی گروه مهندسی شیمی)، مهرداد خامفروش، فرهاد رحمانی چیانه (1397)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • سنتز و کاربرد جاذب های سطحی
 • فتوکاتالیست ها و فرایندهای فتوکاتالیستی
 • تصفیه پساب های صنعتی
 • بکارگیری گاز طبیعی
 • مدل سازی فرآیندهای شیمیایی
 • تولید و پالایش هیدروکربن ها
 • تولید سوخت های سبز
 • طراحی راکتور و نانو کاتالیست ها
 • سنتز و کاربرد نانو مواد
بیشتر