28 تیر 1397
فرانك اخلاقيان طاب

فرانک اخلاقیان طاب

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

علایق پژوهشی

 • کاتالیست های هتروژن، مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیائی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Faranak Akhlaghiantab, Bubak Souri, Zahra Mohamadi (2017) Nanostructured Fe2O3/Al2O3 adsorbent for removal of As (V) from water Advances in Environmental Technology: 3; 67-75
2
فرانک اخلاقیان طاب، هانیه آزادی (1396) حذف رنگ رودامین بی از محیط های آبی با استفاده فتوکاتالیست نانوسیم اکسید روی تقویت شده با لانتانیوم مجله سلامت و محیط (سلامت و محیط ایران): دهم; 249 تا 258
3
Somayeh Sohrabi, Faranak Akhlaghiantab (2016) Surface investigation and catalytic activity of iron-modified TiO2 Journal of Nanostructure in chemistry: 6; 93-102
4
Somayeh Sohrabi, Faranak Akhlaghiantab (2016) Modeling and optimization of phenol degradation over copper-doped titanium dioxide photocatalyst using response surface methodology PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 99; 120-128
5
6
Somayeh Sohrabi, Faranak Akhlaghiantab (2016) The effect of Fe-loading and calcinations temperature on the activity of Fe/TiO2 in phenol degradation Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering: 35; 43-50
7
فرانک اخلاقیان طاب، سمیه اسماعیل زاده انزابی (1394) شبیه سازی اکسایش ناقص متان در واکنشگاه غشایی اکسیژن گزین مهندسی شیمی ایران-انجمن مهندسی شیمی ایران: 83; 16-26
8
Faranak Akhlaghiantab, Somayeh Sohrabi (2015) Fe/TiO2 Catalyst for Photodegradation of Phenol in Water International Journal of Engineering: 28; 499-506
9
Faranak Akhlaghiantab, Mohammad Ghadermazi, Bentolhoda Chenarani (2014) Removal of Phenolic Compounds by Adsorption on Nano Structured Aluminosilicates Journal of Environmental Chemical Engineering: 2; 543-549
10
Faranak Akhlaghiantab, Jafar Towfighi, Ali Mohajeri (2012) Partial Oxidation of Methane on Rh/TiO2 Catalysts: Effects of the Titania Precursor and the Presence of Tungsten Oxide Scientia Iranica: 19; 1608-1615
11
Faranak Akhlaghiantab, Jafar Towfighi, Ali Mohajeri, Akbar Zamaniyan (2010) Comparison of Sol-Gel Methods for Washcoating Metallic Substrates Scientia Iranica: 17; 191-197
مقاله ارائه‌شده
1
پریسا اسماعیلی، فرانک اخلاقیان طاب، ندا عظیمی (1395) شبیه سازی جریان حلقوی گاز-مایع در میکروکانال T شکل با استفاده از دینامیک محاسباتی سیالات چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، ایران، تهران
2
فرانک اخلاقیان طاب، بابک سوری، زهرا محمدی (1394) حذف آرسنات از آب با استفاده از جاذب نانوساختار Fe/Al2O3 اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، ایران، تهران
3
فرانک اخلاقیان طاب، آزاده نجفی (1394) حذف فنل از پساب ها با استفاده از فتو کاتالیست WO3/TiO2 اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، ایران، تهران
4
5
فرانک اخلاقیان طاب، بابک سوری، زهرا محمدی (1393) حذف آرسنیک از آب با استفاده از جاذب آلومینای مزوپور پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، تهران
6
Faranak Akhlaghiantab, Somayeh Sohrabi (2014) Phenol photo catalytic degradation by Fe/TiO2: The effect of addition inorganic ions 16th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Iran, Hamedan
7
فرانک اخلاقیان طاب، هادی اسدی (1393) شبیه سازی جذب گازهای اسیدی با استفاده از نرم افزارهای پرومکس و اسپن پلاس دومین همایش ملی مهندسی فرایند، پالایش و پتروشیمی، ایران، تهران
8
Faranak Akhlaghiantab, Somayeh Sohrabi (2014) Removal of Phenol from Wastewater Using Fe/TiO2 Photocatalyst National conference catalysis in oil, gas, petrochemical and steel, Iran, Shahreza
9
بنت الهدی چنارانی، فرانک اخلاقیان طاب، محمد قادرمزی (1392) حذف اورتو آمینو فنل از پساب ها بوسیله جاذب های نانو ساختار سیزدهمین همایش دانشجوئی فناوری نانو، ایران، تهران
10
Faranak Akhlaghiantab, Ali Mohajeri, Jafar Towfighi (2012) Optimization of Process Parameters of Partial Oxidation of Methane 14th National Congress of Chemical Engineering, Iran, Tehran
11
فرانک اخلاقیان طاب، سمیه اسماعیل زاده انزابی (1391) مدلسازی و شبیه سازی راکتور غشایی اکسیداسیون ناقص متان چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، تهران
12
فرانک اخلاقیان طاب، محمد قادرمزی، بنت الهدی چنارانی (1391) حذف فنل از پساب ها بوسیله جاذب های نانو ساختار چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، تهران
13
فرانک اخلاقیان طاب، جعفر توفیقی، علی مهاجری (1390) کاتالیست نانو ساختار Pt/Al2O3 برای اکسیداسیو ن ناقص متان به گاز سنتز دهمین همایش دانشجویی فناوری نانو، ایران، گیلان
14
Faranak Akhlaghiantab, Ali Mohajeri, Jafar Towfighi, Reza Ahmadi, Akbar Zamaniyan (2010) Short contact time partial oxidation of methane over %1.5 Pt/Al2O3 catalyst washcoated on ceramic monolith 14th Intl. Oil, Gas & Petrochemical Congress, Iran
15
Faranak Akhlaghiantab, Jafar Towfighi, Ali Mohajeri, Akbar Zamaniyan (2009) A comparison study of different metal washcoating methods 6th International Congress on Chemical Engineering, Iran
16
Faranak Akhlaghiantab (1998) Analytical and numerical solution of one-dimensional model of soil vapor extraction with chemical reaction Differential Equations, Dynamical Systems and Their Applications, Iran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
سعید ابراهیمی، فرانک اخلاقیان طاب، شهاب الدین ساعدی (1392) ساخت وبهینه سازی غشای پلیمری جهت جداسازی دی اکسید کربن از متان
13
سمیه اسماعیل زاده انزابی، فرانک اخلاقیان طاب (1392) مدل سازی و شبیه سازی رآکتور غشائی برای اکسیداسیون ناقص متان به گاز سنتز
14
بنت الهدی چنارانی، فرانک اخلاقیان طاب، محمد قادرمزی (1391) حذف آلاینده های آلی از پساب ها بوسیله زئولیت های نانوساختار
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
فرانک اخلاقیان طاب (1395) کاتالیست های ساختاردار دانشگاه کردستان
2
فرانک اخلاقیان طاب (1394) فرآیند تبدیل گاز طبیعی به بنزین (GTL) دانشگاه کردستان
3
فرانک اخلاقیان طاب (1393) مبدل های کاتالیستی دانشگاه کردستان
4
Faranak Akhlaghiantab (2012) Modeling and Simulation of Partial Oxidation of Methane in the Dual Membrane Reactor دانشگاه کردستان، هفته پژوهش سال 91
5
6

دانشجویان

 • ميثم مرادي
  نام و نام خانوادگی: میثم مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه:
 • سيد بهزاد حسيني
  نام و نام خانوادگی: سید بهزاد حسینی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه:
 • مريم ميرزائي
  نام و نام خانوادگی: مریم میرزائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه:
 • هانيه آزادي
  نام و نام خانوادگی: هانیه آزادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه:
 • پريسا اسماعيلي
  نام و نام خانوادگی: پریسا اسماعیلی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه:
 • معصومه ميرزاپور
  نام و نام خانوادگی: معصومه میرزاپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیریت گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان (1391 - 1395)
بیشتر