حیدر محمدی

صفحه نخست /حیدر محمدی
حیدر محمدی
نام و نام خانوادگی حیدر محمدی
شغل دانشجوی دانشگاه کردستان
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت بازاریابی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تاثیر رسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویرذهنی گردشگران از مقصذ ) مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه ( گردشگری و اوقات فراغت
2 تحلیلی بر نقش گرایشها و اقدامات مدیریت استعداد بر عملکرد کسب و کارهای فناورانه در پارک علم و فناوری کردستان توسعه تكنولوژي صنعتي
3 اشتغال پایدار شهرهای مرزی؛ تحلیل علل و پیامدهای کولبری در شهر بانه توسعه پايدار محيط جغرافيايي
4 اثرگذاری اعتماد بر تمایلات خرید مجدد و حمایت مشتریان از شرکتهای بیمه كاوشهاي مديريت بازرگاني - دانشگاه يزد - با همكاري دانشگاه هاي ديگر
5 تحلیلی بر نقش زیرساخت های گردشگری پزشکی بر تصویر مقصد مطالعه موردی: استان مرزی کردستان فصلنامه علوم و فنون مرزي
6 تحلیلی بر رفتار سبز مصرف کنندگان در رستورانهای منتخب شهر تهران تحقيقات بازاريابي نوين
7 توسعه همکاری فناورانه دانشگاه و صنعت با بکارگیری درس آموخته ها و تجربیات موفق جهانی توسعه تكنولوژي صنعتي
8 The Cultural Marketing Elements: The Essentials for Increasing of Museum Visits Journal of International Marketing Modeling
9 بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر سنندج كارافن
10 رابطه اخلاق حرفه ای با آنومی اجتماعی(اهمال کاری) در میان کارکنان اخلاق در علوم و فناوري
11 تحلیل نقش فرهنگ سازمانی در بروز رفتارهای کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرسنندج مديريت فردا
12 اثرگذاری عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان با تبیین نقش میانجی بهبود هزینه روابط خریدار و عرضه کننده در شرکت های توزیع و پخش پژوهش نامه مديريت تحول -دانشگاه فردوسي مشهد
13 بررسی رابطه مهندسی ارزش و میزان کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان تحقيقات منابع آب ايران