آنالیزا ماسون

صفحه نخست /آنالیزا ماسون
آنالیزا ماسون
نام و نام خانوادگی آنالیزا ماسون
شغل پژوهشگر خارجی
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تولید و بررسی باروری لاین های گندم نان مصنوعی فرشید بهمنی قادر میرزاقادری آنالیزا ماسون 1398/11/29
2 مطالعه کاریوتیپ و بررسی تغییرات کروموزومی در برخی گونه های آجیلوپس زینت عبدالملکی قادر میرزاقادری آنالیزا ماسون 1396/11/16
3 مطالعه باروری در هیبریدهای بین گونهای دانه تسبیحی (Aegilops cylindrica) × گندم نان (Triticum aestivum) زینب مرادی قادر میرزاقادری آنالیزا ماسون 1396/04/13
4 مطالعه باروری در هیبرید های بین گونه ای گندم نان × آجیلوپس تریانسیالیس محسن ظهوری هدیه بدخشان، قادر میرزاقادری آنالیزا ماسون 1396/02/27