1403/01/27

زانیار سجادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23413
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حسابداری
تلفن: 09354282003

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حسابداری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران (1391 - 1396)
    عنوان رساله: اثرات همبستگی درون صنعتی بر محیط گزارشگری مالی
  • کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران (1389 - 1391)
    عنوان رساله: مقایسـه دقت رگرسـیون، شبکـه هـای عصبی و برنـامه نویسی ژنتیـک در پیش بینی سود هر سهم
  • کارشناسی حسابداری ، دانشگاه ارومیه ، ایران (1384 - 1387)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه