1403/03/05
سیروس فتحی منش

سیروس فتحی منش

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6473
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه کردستان- دانشکده ی علوم- گروه آمار
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آمار ، رازی کرمانشاه ، ایران (1389 - 1394)
    عنوان رساله: کاربردهایی از ترتیب های تصادفی و وابستگی در بیمه
  • کارشناسی ارشد آمار ریاضی ، شهید بهشتی تهران ، ایران (1383 - 1385)
    عنوان رساله: ترتیب های تصادفی در پیچشی از متغیرهای تصادفی مستقل و غیر همتوزیع
  • کارشناسی آمار ، رازی کرمانشاه ، ایران (1379 - 1383)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
On stochastic ordering among extreme shock models Sirous Fathi Manesh, Muhyiddin Izadi, Baha-Eldin Khaledi (2023)
Correlation between Electronic Health Literacy and Health Promoting Behaviors in Elderly Ali SoleimaniNejad, Zahra Sadat Asadi, Sirous Fathi Manesh, Attefeh Moqaddas (2021)
Some New Results on Policy Limit Allocations Sirous Fathi Manesh, Muhyiddin Izadi, Baha-Eldin Khaledi (2021)
Optimal allocation of policy deductibles for exchangeable risks Sirous Fathi Manesh, Baha-Eldin Khaledi, Jan Dhaene (2016)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
طراحی یک معماری بلاک چین برای اینترنت اشیاء سروه سعید پور، سیروس فتحی منش، محمد فتحی (1400)
طراحی سیستم تشخیص نفوذ سبک وزن با روش آزمون فرض چیمن علافی، سیروس فتحی منش، محمد فتحی (1400)
مقایسه تصادفی مدل های شوک کرانگین تعمیم یافته سیروس فتحی منش، محی الدین ایزدی (1400)
Stochastic Comparisons of Replacement Policies Sirous Fathi Manesh, Baha-Eldin Khaledi (2015)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه

علایق پژوهشی

  • نظریه ی ریسک، ترتیب های تصادفی و نظریه ی قابلیت اعتماد
بیشتر