1403/01/31
رحمان حلاج

رحمان حلاج

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 8345774100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان تلفن:087-33664600-8 کدپستی: 66177-15175
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Langmuir–Blodgett films of magnetic nanowires Kashan Burhan Mohammed, ghaderi somayae, Rahman Hallaj, Abdollah Hassanzadeh (2023)
Observation of nanodomains and nanostripes in the Langmuir-Blodgett monolayers of Fe3O4 magnetic nanoparticles siamand Saleh Khosrow, ghaderi somayae, Salah Raza Saeed, Rahman Hallaj, Abdollah Hassanzadeh (2021)
Influence of nano-ZnO on microbial growth, bioactive content and postharvest quality of strawberries during storage Aomolbanin Sogvar, Mahmoud Koushesh Saba, Aryou EmamiFar, Rahman Hallaj (2016)
Preparation of cobalt nanowires in porous aluminum oxide: Study of the effect of barrier layer Mojgan najafi, Saeid Soltaniyan, HABIBOLLAH Danyali, Rahman Hallaj, Abdollah Salimi, Peyman Servati, Seyed Mohammad Elahi (2012)
Electrooxidation of insulin at silicon carbide nanoparticles modified glassy carbon electrode Abdollah Salimi, Loghman Mohamadi, Rahman Hallaj, Saeid Soltaniyan (2009)
Electrodeposition of guanine oxidation product onto zinc oxide nanoparticles: Application to nanomolar detection of l-cysteine Rahman Hallaj, Abdollah Salimi, Keivan Akhtari, Saeid Soltaniyan, Hosein Mamkhezri (2009)
Electrocatalytic reduction of NAD+ at glassy carbon electrode modified with single-walled carbon nanotubes and Ru(III) complexes Abdollah Salimi, Mohadeseh Izadi, Rahman Hallaj, Saeid Soltaniyan, Hasan Hadadzadeh (2009)
Picomolar Detection of Insulin at Renewable Nickel Powder-Doped Carbon Composite Electrode Abdollah Salimi, Mahmud Roushani, Saeid Soltaniyan, Rahman Hallaj (2007)
Electrocatalytic Reduction of Chromium(VI) by Thionin: Electrochemical Properties and Mechanistic Study Abdollah Salimi, Nader Amini, HABIBOLLAH Danyali, Rahman Hallaj (2006)
Synthesis, spectroscopy and electrochemistry of cobalt(III) Schiff base complexes Ali Hossien Sarvestani, Abdollah Salimi, Sajjad Mohebbi, Rahman Hallaj (2005)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Direct electrochemistry of 8-Oxo-Guanine on the ZnO nanoparticles and molecular modeling of Adsoebed molecules Rahman Hallaj, Keivan Akhtari, Abdollah Salimi, bahareh Fakhraei (2011)
Studying the Physiochemical Properties of Qeshlaq Dam and Qeshlaq River Kamal amani, Roushan Khoshnavazi, Rahman Hallaj (2011)
Nanomolar detection of arsenic (III) at glassy carbon electrode modified with cobalt oxide nanoparticles Abdollah Salimi, Hosein Mamkhezri, Rahman Hallaj, Saeid Soltaniyan (2007)
Immobilization of guanine on ZnO nanoparticle :Electrochemical reversibility and electrocatalytic activity Hosein Mamkhezri, Rahman Hallaj, Keivan Akhtari, Saeid Soltaniyan, Abdollah Salimi (2007)
Nanomolar detection of arsenic (111) at glassy carbon electrode modified with cobalt oxide nanoparticles Hosein Mamkhezri, Rahman Hallaj, Saeid Soltaniyan, Abdollah Salimi (2007)
Immobilization of H4S1M012O44) multilayer and transition metal complexes on glassy carbon electrode modified with carbon nanotube Azam korani, Rahman Hallaj, Roushan Khoshnavazi, Hasan Hadadzadeh, Abdollah Salimi (2007)
Novel amperometic sensor for iodate based on glassy carbon electrode modified with iridium oxide nanoparticles Rahman Hallaj, Hosein Mamkhezri, Saeid Soltaniyan, Abdollah Salimi (2007)
Synthesis, spectroscopy and electrochemistry of cobalt(III) Schiff base complexes Ali Hossien Sarvestani, Farzad Nikpour, Abdollah Salimi, Rahman Hallaj (2004)
پایان نامه
ساخت نانوذرات و نانوسیم های وانادیوم دی اکسید به روش هیدروترمال فاطمه محمدی عمله، عبدالله حسن زاده، رحمان حلاج (1401)
طراحی و ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی انتخابگر و فوق حساس بر پایه DNAz اوسامه صالح حمه کریم، رحمان حلاج، عبدالله سلیمی (1400)
طراحی و ساخت حسگرهای فلورسانس بر پایه نقاط کوانتمی زهرا حسین چی قره آغاجی، رحمان حلاج، عبدالله سلیمی (1394)
طراحی و ساخت ایمن حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت های اصلاح شده جدید بیگرد کاوسی، عبدالله سلیمی، سلیمان بهار، رحمان حلاج (1393)
الکتروانباشت اکسید کبالت بر روی ZrO2/rGO: کاربرد محمد نادری، عبدالله سلیمی، رحمان حلاج (1392)
ساخت نانوسیم های فلزی، بررسی خواص و کاربرد آنها در ساخت حسگرها و زیست حسگرها سمیه قادری، عبدالله سلیمی، سعید سلطانیان، رحمان حلاج (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه قشلاق سنندج کمال امانی، رحمان حلاج، روشن خوشنوازی (1390)
بررسی و تعیین غلظت آلاینده های سد قشلاق سنندج و محدوده آن کمال امانی، رحمان حلاج، روشن خوشنوازی (1387)

علایق پژوهشی

  • علم مواد، نانو مواد، نانوبیوتکنولوژی
  • سنسورها و بیوسنسورها
  • شیمی تجزیه، الکتروشیمی، الکترولومینسانس، الکتروکرومیسم
بیشتر