1403/01/31
رزگار احمدی

رزگار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37260927500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی گرایش نانوشیمی
تلفن: داخلی 4243

تحصیلات

 • کارشناسی شیمی کاربردی (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه (1385 - 1391)
  عنوان رساله: سنتز کاتالیست PtM ( M =‍Co ,Ni یا Fe) بر روی بسترهای کربنی مزو متخلخل و مطالعه فعالیت الکتروکاتالیستی آن در پیل سوختی متانولی مستقیم
 • کارشناسی ارشد شیمی تجزیه (1383 - 1385)
  عنوان رساله: تهیه ی کاتالیست های مبتنی بر پلاتین - روتنیم با روش های مختلف و مقایسه ی فعالیت الکتروکاتالیستی آن ها برای اکسایش متانول در پیل سوختی متانولی مستقیم
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Ultrasensitive and highly selective FRET aptasensor for Hg2+ measurement in fish samples using carbon dots/AuNPs as donor/acceptor platform Shole Amiri, Rezgar Ahmadi, Abdollah Salimi, Aso Navaee, Somaye HamdQaddare, Mohammad Kazem Amini (2018)
Bimetallic Fe15Pt85 nanoparticles as an effective anodic electrocatalyst for non-enzymatic glucose/oxygen biofuel cell Aso Navaee, Mozhdeh Narimani, Azam korani, Rezgar Ahmadi, Abdollah Salimi, Saeid Soltaniyan (2016)
Double-chimera proteins to enhance recruitment of endothelial cells and their progenitor cells Mohaddeseh Behjati, Mohammad Kazemi, Mohammad Hashemi, Sayyed Hamid Zarkesh-Esfahani, Ehsan Bahrami, Batool Hashemi-Beni, Rezgar Ahmadi (2013)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Ultra-fast colorimetric detection of Glutathione by CeO2 nanozyme Mozhgan Eghbali, Rezgar Ahmadi, Abdollah Salimi (2022)
Electrochemical sensing of hydrogen peroxide using CuCo-NC as nanozyme ca Azita Mohammadi, Rezgar Ahmadi, Abdollah Salimi (2022)
Waste Tire Recycling and Its Application in Supercapacitor Maryam Nouri, Rezgar Ahmadi, Abdollah Salimi (2022)
Investigation of Enzyme-like Activities of CeO2 Nanoparticles for H2O2 Detection Mozhgan Eghbali, Rezgar Ahmadi, Abdollah Salimi (2021)
Ir/Ir-Mo Alloy as Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction Laila Rostami, Rezgar Ahmadi, Abdollah Salimi (2019)
Synthesis of Cu2O- TCN composite and investigation its photocatalytic activities Shadi Abbasi, Rezgar Ahmadi, Abdollah Salimi (2019)
Zeptomolar detection of mercury based on electrochemical aptasensor Shole Amiri, Abdollah Salimi, Aso Navaee, Rezgar Ahmadi (2017)
تجاری سازی فناوری نانو رزگار احمدی (1394)
Preparation of polyoxometalate/graphene nanocomposites with covalent interaction Jamal Narimani, Abdollah Salimi, Roushan Khoshnavazi, Rezgar Ahmadi (2015)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
علوم و فناوری نانو رزگار احمدی (1401)
پایان نامه
بازیافت تایر مستهلک و کاربرد آن در ذخیره انرژی مریم نوری، رزگار احمدی، عبدالله سلیمی (1400)
سنتز نقاط کربنی مشتق دار شده و کاربرد آنها در آنالیز شیمیایی شعله امیری، عبدالله سلیمی، رزگار احمدی (1395)

علایق پژوهشی

 • طراحی و سنتز فوتوکاتالیست‫ ها یا الکتروفوتوکاتالیست‫ ها و بررسی فعالیت آن‫ ها برای حفظ و بازسازی محیط زیست و تولید سوخت‫ های خورشیدی
 • معماری، سنتز و شناسایی مواد نانوساختار جدید به عنوان الکتروکاتالیست یا بستر کاتالیست‫ ها برای وسایل تبدیل و ذخیره انرژی نظیر پیل‫ های سوختی متانولی مستقیم، باتری‫ های یون لیتیوم، سلول‫ های خورشیدی و ابرخازن‫ ها
بیشتر

دانشجویان

 • فرزانه میرزایی
  نام: فرزانه میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
 • سمیه پیامنی
  نام: سمیه پیامنی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
 • شادی عباسی
  نام: شادی عباسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
 • لیلا رستمی
  نام: لیلا رستمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
 • ژیلا قوامی
  نام: ژیلا قوامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه:
 • سنور نوری
  نام: سنور نوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانوشیمی
  پایان نامه: سنتز نانوصفحات بیسموت سولفید و اجتماع آن با اکسیدهای فلزی یا سولفیدهای فلزی برای بکارگیری در وسایل تبدیل و ذخیره انرژی
 • ژاله طاریمرادی
  نام: ژاله طاریمرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: نانو شیمی
  پایان نامه: تهیه ی نانو ساختار های کاربید فلزات واسطه و بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی آنها در واکنش های تبدیل انرژی
بیشتر