1403/03/05
پریسا علیزاده

پریسا علیزاده

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7698-9818
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1392 - 1398)
    عنوان رساله: الگوسازی پویای اثر سیاست های حمایتی دولت بر زنجیره ارزش گوشت قرمز در شهر مشهد
  • کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1390 - 1392)
    عنوان رساله: بررسی فرآیند انتقال قیمت سبزیجات در استان کردستان
  • کارشناسی مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه کردستان ، ایران (1386 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Application of System Thinking Approach in Identifying the Challenges of Beef Value Chain Parisa Alizadeh, Hossein Mohammadi, Naser Shahnoushi, Seyed Hosein Saghaian Nejad, Alireza Pooya (2020)
Evaluating Cost Structure and Economies of Scale of Beef Cattle Fattening Farms in Mashhad City Parisa Alizadeh, Hossein Mohammadi, Naser Shahnoushi, Seyed Hosein Saghaian Nejad, Alireza Pooya (2020)
بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران پریسا علیزاده، حسین محمدی، ناصر شاهنوشی، سید حسین سقاییان نژاد، علیرضا پویا (1398)
رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بسته‌بندی زعفران از دید مصرف‌کنندگان آرش دوراندیش، امیرحسین توحیدی، پریسا علیزاده (1396)
مقاله ارائه شده کنفرانسی