1403/01/27
نینا خلیقی

نینا خلیقی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 2316520
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شهرسازی-نظریه های شهرسازی ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران (1392 - 1397)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی مهندسی شهرسازی ، دانشگاه هنر تهران ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
سخنرانی
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • رویکرد حق به شهر شهروندان غیر انسانی
 • روانشناسی محیطی(دلپذیری)
 • شادی و کیفیت زندگی
 • طراحی شهری
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مشاور انجمن علمی شهرسازی (1398 - 1402)
 • مدیر گروه شهرسازی (1401 - 1403)
بیشتر