1403/03/05
نینا خلیقی

نینا خلیقی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 2316520
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
دخیل نمودن بعد احساس در طراحی شهری
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
احساس در طراحی، همدلی، گروه های آسیپ پذیر، طراحی مسئولانه
سال 1399
پژوهشگران نینا خلیقی

چکیده

تجربه احساسی محیط در زندگی، موضوعی با اهمیت و غیرقابل انکار در حوزه مطالعات شهری معاصر به شمار می رود. نیاز جدی به دخیل کردن احساسات و همدلی با گروه های شهری، بالاخص گروه های آسیب پذیر در جامعه،سبب شده که در بسیاری از رویکردهای نظری و بعضا اجرایی طراحی شهری در جهان، ردپای تقویت و یا تدوین راهکارهایی مطلوب، یافت شود. در حقیقت برای ایجاد فضاهای شهری موفق و دستیابی به کیفیت زندگی شهری، امکان تجربه مطلوب و احساسی کامل از فضا و تقویت ارتباط بین شهروندان و طراحان، موضوع احساس در طراحی باید به صورت دستورکاری الزام آور در طراحی فضاهای امروز در نظر گرفته شود.