1403/01/31
مهدی کرد

مهدی کرد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56099782400
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم پایه- گروه علوم زمین- کد پستی 66177-15177
تلفن: 09188878406

تحصیلات

 • کارشناسی زمین شناسی (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی هیدروژئولوژی (1387 - 1393)
  عنوان رساله: مدلسازی عددی آبخوان دشت اردبیل و مدیریت آن با استفاده از بهینه سازی برداشت آب
 • کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی (1383 - 1386)
  عنوان رساله: تخمین خواص هیدرولیکی سفره آزاد و تحت فشار بوسیله روش بهینه سازی ژنتیک الگوریتم بابکارگیری داده های آزمایش پمپاژ.
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تأثیر پرده تزریق بر ژئوشیمی آب های زیر زمینی پایین دست سد داریان کرمانشاه سارا رمضانپور، محمد فتح اللهی، مهدی کرد، کمال گنجلی پور (1400)
ارزیابی روش های مختلف SOM-AI برای پیش بینی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت سلماس) کیوان نادری، عطا الله ندیری، اصغر اصغری مقدم، مهدی کرد (1398)
ارزیابی وضعیت هیدروژئوشیمی آبخوان دشت سلماس با استفاده از روش های آماری چندمتغیره کیوان نادری، عطا الله ندیری، اصغر اصغری مقدم، مهدی کرد (1397)
Co-transport and remobilization of Cu and Pb in quartz column by carbon dots Salahaddin Kamrani, Mohsen Rezaei, Mehdi Kord, Mohammed Baalousha (2018)
روشی جدید برای شناسایی و تعیین مناطق در معرض خطر فرونشست (مطالعۀ موردی: آبخوان دشت سلماس) کیوان نادری، عطا الله ندیری، اصغر اصغری مقدم، مهدی کرد (1397)
ارزیابی آسیب پذیری ذاتی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش های DRASTIC، SINTACS و SI اصغر اصغری مقدم، مریم قره خانی، عطا الله ندیری، مهدی کرد، الهام فیجانی (1396)
Investigation of Hydrogeological Characteristics of Ardabil Plain Aquifer Northwest of Iran Mehdi Kord, Asghar Asghari Moghaddam, Mohammad Nakhaei (2013)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مدل سازی بارهیدرولیک آبخوان دشت دهگلان با استفاده از منطق فازی نسرین یوسفی، مهدی کرد، اسفندیار عباس نوین پور (1397)
بررسی کیفی و کاربری آب شرب و کشاورزی آبخوان دشت شیان، کرمانشاه مهدی کرد، هادی حبیبی نیا، کمال طاهری (1396)
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش دراستیک مریم قره خانی، عطا الله ندیری، اصغر اصغری مقدم، مهدی کرد، الهام فیجانی (1394)
شناسایی مناطق آسیب پذیر به آلودگی با استفاده از روشهای DRASTIC وGODS (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل) مریم قره خانی، عطا الله ندیری، اصغر اصغری مقدم، مهدی کرد، الهام فیجانی (1394)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کارگاه آموزشی GIS مهدی کرد (1396)
پایان نامه
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت شیان با استفاده از روش DRASTIC هیمن عزیزی، مهدی کرد، محمد فتح اللهی (1400)
Quality classification of groundwater in Kalar city, Iraq. Saman Raheem Majeed, Mehdi Kord, Mohammad Fathollahi (2021)
بررسی هیدروژئوشیمیایی مخازن سدهای بزرگ، مورد مطالعه: سد داریان فوزیه امینی نیا، مهدی کرد، محمد فتح اللهی، کمال گنجلی پور (1399)
بررسی ژئوشیمیایی آب و نهشته های زندان سلیمان، تکاب، ایران سونیا غلامی، مهدی کرد، هادی امین رسولی (1397)
بررسی ژئوشیمی غار کارستی قوری قلعه روانسر، کرمانشاه شرمین سعیدی، هادی امین رسولی، مهدی کرد (1397)
بررسی تاثیر سد بر خصوصیات هیدروژئوشیمی: مطالعه موردی سد داریان سارا رمضانپور، مهدی کرد، محمد فتح اللهی، کمال گنجلی پور (1397)
مدلسازی سطح ایستابی آبخوان دشت دهگلان با استفاده از زمین آمار و هوش مصنوعی نسرین یوسفی، مهدی کرد، اسفندیار عباس نوین پور (1397)
بررسی هیدروژئولوژی آبخوان دشت سلماس با تأکید بر فرونشست زمین کیوان نادری، عطا الله ندیری، مهدی کرد، اصغر اصغری مقدم (1396)
بررسی هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت شیان، کرمانشاه، غرب ایران هادی حبیبی نیا، مهدی کرد، کمال طاهری (1396)
بهینه سازی روشهای ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی با استفاده از هوش مصنوعی (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل) مریم قره خانی، عطا الله ندیری، اصغر اصغری مقدم، الهام فیجانی، مهدی کرد (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • هیدروژئوشیمی
 • مدلسازی آبهای زیرزمینی
 • مسایل زیست محیطی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه علوم زمین (1399 - 1401)
بیشتر