1403/01/31
غلامرضا خیاطیان

غلامرضا خیاطیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7801430893
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج خیابان پاسداران دانشگاه کردستان گروه شیمی
تلفن: +989181719609

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه (1374 - 1379)
  عنوان رساله: انتقال یونهای پالادیم و نقره از طریق غشاء مایع و الکترودهای یون گزین جدید برای یونهای تیوسیانات .یدید. نقره. لیتیم و کلسیم
 • کارشناسی ارشد شیمی تجزیه (1363 - 1366)
  عنوان رساله: معرفی یک لیگاند جدید برای تعیین وانادیوم با روش استخراج-اسپکترومتری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
en sattar shariati, gholamreza khayatian (2020)
Toxic compounds from tobacco in placenta samples analyzed by UPLC-QTOF-MS Somayyeh Mohammadi, Celia Domeno, Isabel Nerin, Margarita Aznar, Pilar Samper, Cristina Nerin, gholamreza khayatian (2017)
Determination of Total Iron in Environmental Samples by Solid Phase Extraction with Dimethyl(E)-2-(2-methoxyphenoxy)-2-butenedioate gholamreza khayatian, HamidReza Osatizadeh, Farough Nasiri, bahareh atashkar, Shahed Hasanpoor (2010)
Triiodide Ion-Selective Electrode Based on Charge-Transfer Complex of 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo-[8.8.8]hexacosane gholamreza khayatian, Hadi Rezatabar, Fatemeh Salehi Karoonian, Abdollah Salimi (2006)
Thallium(I)-Selective Membrane Potentiometric Sensor Based on Dibenzyldiaza-18-Crown-6 gholamreza khayatian, S. Sareati, Abdollah Salimi (2003)
The synthesis of 1,4-Diaza-2,3,8,9-dibenzo-7,10-dioxacyclododecane-5,12-dione and Its use in Calcium-Selective Carbon Paste Electrode Mojtaba Shamsipur, gholamreza khayatian, Sayed Yahya Kazemi, Khodabakhsh Niknam, Hashem Sharghi (2001)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Charge transfer triiodide ion selective electrode based on (t-but)2DC18C6 gholamreza khayatian, Fatemeh Salehi Karoonian (2005)
Amperometric Detection of L-Cystein Sima Pourbeyram, Abdollah Salimi, gholamreza khayatian (2003)
Thallium (I)-Selective Membrane Potentiometric Sensor Based on Different Crown Ethers gholamreza khayatian, S. Sareati, Abdollah Salimi (2003)
Iodide selective Membrane electrode based on (Octabromotetraphenylporphyrinato)manganes(III) Chloride gholamreza khayatian, S. Tangestaninegad, Mojtaba Shamsipur (2002)
Silver selective membrane electrode based on DBzDA18C6 gholamreza khayatian, Mojtaba Shamsipur (2002)
Calcium selective carbon paste electrode gholamreza khayatian, Samira Kazemi, Hashem Sharghi, Mojtaba Shamsipur (2001)
پایان نامه
طراحی و ساخت حسگرهای نوری جدید میکروفلوئیدیک مبتنی بر (نانو)کاغذ شاداب فهام، غلامرضا خیاطیان، رئوف قوامی زروان (1397)
جداسازی-پیش تغلیظ همزمان یون های +Ni2+ و +Co2 به روش DLLME-SFO و اندازه گیری با FAAS بهزاد ژیانی، غلامرضا خیاطیان، عبدالله سلیمی (1392)
جداسازی-پیش تغلیظ همزمان یون های Ni2+ و Co2+ به روش DLLME-SFO و اندازه گیری با FAAS بهزاد ژیانی، غلامرضا خیاطیان، عبدالله سلیمی (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • استخراج فاز جامد . میکرو استخراج فاز مایع. پروبهای نوری
بیشتر

دانشجویان

 • ستار شریعتی
  نام: ستار شریعتی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی تجزیه
  رساله:
 • محنا عزتی
  نام: محنا عزتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: پیش تغلیظ و اندازه گیری کبالت (II) با روش میکرو استخراج جریان پیوسته نمونه (CSDF-ME) با استفاده از لیگاند 1-(2-پیریدیل ازو )-2-نفتول
 • سحر گراوندی
  نام: سحر گراوندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه: اندازه گیری سورفاکتانت های آنیونی بوسیله روش میکرو استخراج مبتنی بر جریان پیوسته قطره با استفاده از متیلن بلو
 • یاسر قیطولی
  نام: یاسر قیطولی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی تجزیه
  پایان نامه:
 • محمد رسول فلاحی
  نام: محمد رسول فلاحی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی تجزیه
  رساله:
 • کاوه شریفی
  نام: کاوه شریفی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی تجزیه
  رساله:
 • سلیمان معین فر
  نام: سلیمان معین فر
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی تجزیه
  رساله:
 • سمیه محمدی
  نام: سمیه محمدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی تجزیه
  رساله: کاربرد نانو ذرات آهن و نانو پروب های نوری جدید جهت آنالیز فلزات و مولکول های زیستی و اندازه گیری ترکیبات سمی تنباکو توسط UPLC-MS/MS
 • شاهد حسن پور
  نام: شاهد حسن پور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی تجزیه
  رساله:
بیشتر

گالری تصاویر

محیط اطراف برج ایفل کنفرانس پراگ