1403/01/31
اقبال قادری

اقبال قادری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 97654
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، ایران (1385 - 1387)
    عنوان رساله: آنالیز روی حاصلضرب های خاص از جبرهای باناخ
  • کارشناسی ریاضی محض ، دانشگاه کردستان ، ایران (1380 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه: ندارد
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
On left ϕ-Connes biprojectivity of dual Banach algebras Amir Sahami, Eghbal Ghaderi, Seyedeh Fatemeh Shariati, seyed mehdi Kazemi Torbaghan (2023)
On left $\varphi$-essential Connes-amenability of Banach algebras Nasrin Shariati Gazgazareh, Saber Naseri, Eghbal Ghaderi, Seyedeh Fatemeh Shariati (2022)
Approximate biflatness and Johnson pseudo-contractibility of some Banach algebras Amir Sahami, Mohammad Reza Omidi, Eghbal Ghaderi, Hamzeh Zangeneh (2020)
Johnson pseudo-contractibility of second duals of certain Banach algebras Amir Sahami, Eghbal Ghaderi, seyed mehdi Kazemi Torbaghan, Behroz Olfatian Gillan (2019)
PSEUDO-AMENABILITY AND PSEUDO-CONTRACTIBILITY FOR CERTAIN PRODUCTS OF BANACH ALGEBRAS Eghbal Ghaderi, Rasoul Nasolr Isfahani, Mehdi NEmati (2016)
Some notions of amenability for certain products of Banach algebras Eghbal Ghaderi, Rasoul Nasolr Isfahani, Mehdi NEmati (2013)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
پایان نامه
مساله مکان یابی جایگاه های تبدیل زیست توده (جنگلی) به سوخت زیستی عیسی فلاحی، میثم حسینی، ارسلان رحمانی، اقبال قادری (1400)
شبه-میانگین پذیری مشخصه ای چپ جبرهای باناخ چنور عباسی، اقبال قادری، محمد علی اردلانی (1400)
بررسی کارایی مسائل مکان یابی – مسیریابی سبز در جهت ارتقای خدمت رسانی به مشتریان خالد فیضی، میثم حسینی، ارسلان رحمانی، اقبال قادری (1400)
مسئله ی مسیربابی سبز برای لجستیک های زنجیره سرد نگین خالدیان، میثم حسینی، ارسلان رحمانی، اقبال قادری (1400)
میانگین پذیری اساسی جبرهای باناخ دوگان صلاح زندی، اقبال قادری، صابر ناصری (1399)
میانگین پذیری مشخصه ای اساسی جبرهای باناخ گلاله جهان بخشیان، صابر ناصری، اقبال قادری (1399)
دو تصویر - کانز جبرهای باناخ دوگان بی نظیر ابوالقاسمی، اقبال قادری، شهرام سعیدی (1398)
بررسی و مطالعه برخی ساختارهای قاب های زیرفضاها روناک قادری، اقبال قادری، محمد علی اردلانی (1397)
منظم پذیری و میانگین پذیری حاصل ضرب لائو از جبرهای باناخ روژین کنعانی، صابر ناصری، اقبال قادری (1396)
شبه ترتیب های وزندار شده، معکوس درازین تعمیم یافته فریبا علیخانی، منصور دانا، اقبال قادری (1396)
تعمیمی از میانگین پذیری ضعیق جبرهای باناخ سویبه حسینی، صابر ناصری، اقبال قادری (1396)
عملگرهای ترکیب وزنی کراندار،فشرده و شاتن بین فضاهای برگمن وزنی سمیه چناری، محمد علی اردلانی، اقبال قادری (1396)
σ - میانگین پذیری ایدآلی از جبرهای باناخ سیران وکیلی نژاد، صابر ناصری، اقبال قادری (1396)
بررسی خواص قاب ها و g-قاب ها در فضاهای هیلبرت و هیلبرت *^C-مدول وفا خرامانی، صابر ناصری، اقبال قادری (1395)
فضاهای ‐2نرم دار امید مهاجری، هوگر قهرمانی، اقبال قادری (1395)
برخی مفاهیم از میانگین پذیری برای ضربهای خاص از جبرهای باناخ شیوا مرادی، صابر ناصری، اقبال قادری (1394)
میانگین پذیری تقریبی مشخصه ای از جبرهای باناخ مسعود قادری، شهرام سعیدی، صابر ناصری، اقبال قادری (1394)