1403/01/27
بهروز چمن آرا

بهروز چمن آرا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 3216513
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی:
تلفن:

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
Iran Behrooz Chaman Ara, Cyrus Amiri (2018)
Literary Gurāni: Koinè or Continuum? Philip Kreyenbroek, Behrooz Chaman Ara (2018)
Religion Behrooz Chaman Ara, Vali Gholami (2018)
The Kurdish Shanama Behrooz Chaman Ara (2018)
پایان نامه
بازنمایی وطن در شعر فارسی و کوردی معاصر (شاملو و اخوان ثالث، شیرکو بیکس، عبدالله پشیو) سیوان محمد طاهر بیبانی، بهروز چمن آرا، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر (1402)
بررسی تطبیقی حبسیات مسعود سعد سلمان و غلام رضا خان ارکوازی زهرا باسره، طیبه فدوی، بهروز چمن آرا (1396)
کسب مقام در جشنواره

علایق پژوهشی

  • ادبیات حماسی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • رئیس پژوهشکد کردستان شناسی دانشگاه کردستان (1397 - 1399)
بیشتر