1403/01/27

بهمن احمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 12357
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 2
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات ، . ، . (1383 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی ، . ، . (1388 - 1390)
  عنوان رساله: محاسبه احتمال شکست در طراحی کنترلرهای مقاوم با استفاده از قواعد فازی
 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک - دینامیک، کنترل و ارتعاشات ، . ، . (1391 - 1395)
  عنوان رساله: طراحی استراتژیک سیستم های مکانیکی در فضای نا معین احتمالاتی با استفاده از نظریه بازی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Intelligent bearing fault diagnosis using swarm decomposition method and new hybrid particle swarm optimization algorithm Saeed Nezamivand Chegini, Pouriya Amini, Bahman Ahmadi, Ahmad Bagheri, Ilia Amirmostofian (2022)
Nonlinear forced vibrations of initially curved rectangular single layer graphene sheets: An analytical approach Milad Saadatmand, Abolfazl Shahabodini, Bahman Ahmadi, Saeed Nezamivand Chegini (2021)
New bearing slight degradation detection approach based on the periodicity intensity factor and signal processing methods Saeed Nezamivand Chegini, Mohammad Javad Haghdoust Manjili, Bahman Ahmadi, Ilia Amirmostofian, Ahmad Bagheri (2021)
A Stackelberg game theoretic multi-objective synthesis of four-bar mechanisms Bahman Ahmadi, Nader Nariman-Zadeh, Ali Jamali (2019)
Prediction of pore facies using GMDH-type neural networks: a case study from the South Pars gas field, Persian Gulf basin Ali Kadkhodaie, Ebrahim Sfidari, behzad Ahmadi, Bahman Ahmadi, MohammadAli Faraji (2018)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Nonlinear Simulation for Uncertain Systems Using Fuzzy Associative Memories Bahman Ahmadi, Abolfazl Shahabodini, Kaveh Rajabi, Behnam Ahmadi, Mohammad Kordman Pouyesh (2013)
Vibration-based crack damage identification for structural health monitoring of functionally graded material beams Abolfazl Shahabodini, Bahman Ahmadi, Reza Ansari, Mansour Darvizeh (2013)
شبیه سازی عددی مرحله فروبری ابزار در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی فیروز ازکات، بهمن احمدی، حمید صفاری، حسین بیسادی، بهزاد احمدی (1392)
محاسبه احتمال شکست برای سیستم های نامعین احتمالاتی با استفاده از شبکه های عصبی از نوع GMDH مهدی قامتی لمراسکی، بهمن احمدی، علی جمالی اسکلکی، نادر نریمان زاده (1391)
Pareto robust reliability-based controller design for probabilistic uncertain systems using fuzzy rules Bahman Ahmadi, Mehdi Ghamati, Ali Jamali, Nader Nariman-Zadeh (2011)
محاسبه احتمال شکست برای سیستمهای نامعینی احتمالاتی با روش ترکیبی مونت کارلو و FORM بهمن احمدی، مهدی قامتی لمراسکی، علی جمالی اسکلکی، نادر نریمان زاده (1390)
سخنرانی

علایق پژوهشی

 • الگوریتم های فرا ابتکاری
 • طراحی مکانیزم
 • نظریه بازی
 • بهینه سازی چند هدفی
بیشتر